Du er her

Nr. 11 2021 - Etter katastrofen

Reportasje
Publisert
1. november 2021

Et «naturskadefond» for psykiske kriser. Etter hyttebrannen i januar krever både fagfolk og folkevalgte i Vågan kommune systemendringer.

Nyheter
Publisert
1. november 2021

– Kunnskapen om krisepsykologi må først og fremst bygges opp i kommunene, mener psykologiprofessor og forsker Tine Jensen.

Fagessay
Publisert
1. november 2021

Hvordan kan psykoanalytisk behandlingsmetode være til nytte i arbeidet med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse? Bevissthet om overføring og terapeutisk holdning kan fremme kontakt med og kontroll over følelser, og motvirke alliansebrudd.

Maleri av Odilon Redon
Fra praksis
Publisert
1. november 2021

For voksne med kompleks PTSD kan det være vanskelig å formidle tanker og følelser i kognitiv terapi for PTSD. I denne kasuistikken ble en kvinne i 30-årene ved Haugaland DPS behandlet med barnemanual for PTSD og resultatene var gode.

Fagessay
Publisert
1. november 2021

Mellomørebetennelse i tidlig barndom fører i våre dager sjelden til alvorlige fysiske komplikasjoner. Likevel kan gjentatte betennelser i sårbare faser for tilknytning og psykososial utvikling tenkes å forringe kvaliteten på det tidlige samspillet og i sjeldne tilfeller også bidra inn i et utviklingstraumatiserende forløp.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. november 2021
Etikkpanelet
Publisert
1. november 2021
Terapeut som banker på døren til et lekehus. Illustrasjon av Kristian Utrimark
Oppsummert
Publisert
1. november 2021

Å være utsatt for partnervold i flere parforhold kan relateres til følelsesmessig mishandling i oppveksten og engstelig tilknytningsatferd som voksen.

Silhuett av kvinne gjennom gardin. Foto: Katty Elizarova / Shutterstock / NTB
Debatt
Publisert
1. november 2021

Ny opplæringslov bør gi den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) et tydeligere psykososialt mandat og innføre krav om at det skal være psykologer i tjenesten.

Koronastengte skoler: I løpet av pandemien har det kommet rapporter fra hele landet om at elever i stigende grad strever med å møte opp på skolen, skriver artikkelforfatteren. Her står klasserommet på Bygdøy skole tromme under nedstegningen. Foto: NTB.
Kronikk
Publisert
1. november 2021

Ansatte i psykisk helsevern bør likestille ivaretakelse av sikkerhet med behandling. Begge deler er like viktig.

Debatt
Publisert
1. november 2021

Eventyret inneholder moral for den enkelte – men også for samfunnet. Et eventyr kan være lærer og guide.

Debatt
Publisert
1. november 2021

Når jeg som har studert psykologifaget i fem år, synes det er vanskelig, virker det rimelig å tro at folk flest synes det er enda vanskeligere.

ISTDP
Publisert
1. november 2021

ISTDP er mer et språk enn en metode for meg. Et språk som fører meg til det ubevisste, og som hele tiden er til stede i den terapeutiske samtalen.

ISTDP
Publisert
1. november 2021

Hva om kritikken mot ISTDP ikke handler om manglende terapeutferdigheter eller svak modelletterlevelse hos den enkelte terapeut, men om mangler ved angstteorien som selve terapimodellen bygger på?

ELTE
Publisert
1. november 2021

En psykolog er ikke en psykolog uavhengig av helsevesenet i landet hun virker i.

Debatt
Publisert
1. november 2021

Debatten om medisinfri behandling burde først og fremst handle om hvordan vi kan forbedre psykososiale behandlingsmetoder og samtidig begrense feil- og overmedisinering.

Bokanmeldelse
Publisert
1. november 2021

Denne boka er en viktig påminner om at jenter og kvinner med ADHD bør oppdages tidligere.

Bokessay
Publisert
1. november 2021

Psykoanalytisk tenkning i møte med Tove Janssons Sent i november.