Du er her

Nr. 7 2012 - Ett år etter terroren

Psykologer i media
Publisert
5. juli 2012
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2012
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2012
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2012
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2012
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2012
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2012
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. juli 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. juli 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. juli 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. juli 2012
Forskningsnotiser
Publisert
5. juli 2012

Tyske forskarar sendte born med ADHD på sommarleir, med godt resultat.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juli 2012

Psykologar har for første gong testa kva ein niqab har å seia for kommunikasjon av kjensler.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juli 2012

Kan positive og negative tradisjonelle kjønnsroller relateres til selvmordstanker og selvskading?

Doktorgrad
Publisert
5. juli 2012
Doktorgrad
Publisert
5. juli 2012
Debatt
Publisert
5. juli 2012

Utallige eksperter har kommet med hver sine skråsikre uttalelser om Behring Breiviks mentale tilstand det siste året. Det eneste de har oppnådd, er å så tvil om bærebjelkene i deres egne fagfelt.

Debatt
Publisert
5. juli 2012

Står vi overfor ei politisk eller psykolgisk utfordring i Breivik? Begge er nok sentrale faktorar for å forstå kvifor tragedia hendte. Minst like viktig som kva vi gjer med Breivik, er spørsmålet kva vi skal gjere med den politiske mytologien han forsøker å skape.

Debatt
Publisert
5. juli 2012

«Vanlige borgere begår ikke massedrap», skriv Torgeir M. Hillestad i debatten mellom han og Arne Klyve i høve terroråtaka 22. juli. Det er – for å vera ærleg – ein ganske uinteressant observasjon.

Debatt
Publisert
5. juli 2012

Men verken psykologer eller psykiatere har kompetanse i rettspsykiatri kun i kraft av sin yrkestittel.

Debatt
Publisert
5. juli 2012

Det måtte en Breivik-sak til for å åpne døren til et av de mest lukkede rommene i samfunnet vårt.

Debatt
Publisert
5. juli 2012

Vi ser behovet for en gjennomgang av samtlige aktuelle helsepersonellgrupper, og de øvrige videreutdanningene i psykologi.

Debatt
Publisert
5. juli 2012
Debatt
Publisert
5. juli 2012

Når jeg som terapeut lytter til kroppens signaler, får jeg et innblikk i, og kan komme i møte, den andres smerte, subjektivitet og væren i verden.

Debatt
Publisert
5. juli 2012

Gjennom å dyrke vår egen egosentrisme skapes ofte lidelse. Nærværet kultivert gjennom praktisering av mindfulness kan gi et «ego-fravær», eller ego-gjennomsiktighet, som kan bidra til å fri oss fra lidelsen.

Originalartikkel
Publisert
5. juli 2012

Antallet spedbarn og småbarn i barnevernet har økt med 22 prosent i perioden 1995 til 2008. Resultatene fra den første systematiske oversikten over omfanget av omsorgssvikt overfor småbarn i Norge vekker bekymring.

Fagbulletin
Publisert
5. juli 2012

Barn som søker behandling for fedme har flere psykologiske vansker enn andre barn. Hjelper fedmebehandling også mot psykologiske vansker selv om målet er å redusere fedme?

Originalartikkel
Publisert
5. juli 2012

Ifølge nyere traumeteori påvirker komplekse traumer individets utvikling på en rekke områder. Et sentralt spørsmål er om vi i psykoterapi krever noe som pasienten ikke har forutsetninger til å være med på.

Originalartikkel
Publisert
5. juli 2012

En nettbasert spørreundersøkelse viste at intelligenstester og depresjonsmål er de mest brukte testene blant norske psykologer. Flere tester er kommet i utstrakt bruk før de har gjennomgått undersøkelser av psykometriske egenskaper under norske forhold.

Fra praksis
Publisert
5. juli 2012

Erfaringene etter 22. juli bør få konsekvenser for hvordan vi organiserer fremtidig beredskap ved katastrofer. En sentral ressursgruppe kan bidra til å skape struktur i den psykososiale hjelpen, akkurat som når lokalt politi i en beredskapssituasjon kan få assistanse fra sentralt hold.

22. juli 2011
Publisert
5. juli 2012

Bombingen av regjeringskvartalet og massakren på Utøya. Det kjennes så lenge siden. Så mange ord er blitt skrevet. Så mange steiner er blitt snudd. Så mange tårer har falt. Og så er det bare ett år.

22. juli-rettssaken
Publisert
5. juli 2012

Og hva skjedde da Siv Hallgren på få minutter stilte 31 spørsmål til Anders Behring Breivik?

22. juli
Publisert
5. juli 2012

Hva mener psykologer om mangelen på raseri i norsk offentlighet? spør filosof Arne Johan Vetlesen.

Kommentar
Publisert
5. juli 2012

Jeg har fulgt terrorrettssaken. Hvorfor har så mange, inkludert journalister og psykologer, ukritisk gått i takt? Igjen.

Psykologer i media
Publisert
5. juli 2012
Ytringsfrihet og ytringsansvar
Publisert
5. juli 2012

Det kan se ut til at ytringsfriheten for ansatte er svekket i sammenheng med store omstillingsprosesser og etableringen av helseforetak, ifølge FrP og Høyre.

Fra Arkivet
Publisert
5. juli 2012
Skrivetips
Publisert
5. juli 2012

Stemme i telefonen: – Hei! Åssen staver du trussel? – To s-er og en l. –Takk! Jeg visste nok det var raskere å ringe til deg enn å slå det opp i ordlista.

Leder
Publisert
5. juli 2012
Psykologi og samfunn
Publisert
5. juli 2012

I nær fremtid vil samfunnet forvente at psykologer har kompetanse på forebyggende tiltak som bedrer den psykiske helsen i befolkningen som et hele – ikke bare hos enkeltindivider. Særlig gjelder dette kommunepsykologer og spesialister i samfunnspsykologi.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juli 2012
Affektforskning
Publisert
5. juli 2012

Føl ømhet og nærhet, la deg bevege av den, og våg å uttrykke den. For nettopp følelsen ømhet ser ut til å være et spesielt kraftfullt mål på psykisk helse.

Doktorgrad
Publisert
5. juli 2012
Kronikk
Publisert
5. juli 2012
Debatt
Publisert
5. juli 2012
Kommentar
Publisert
5. juli 2012
Milepæl nådd i «spesialistprosjektet»
Publisert
5. juli 2012

Psykologforeningens sentralstyre foreslår å endre dagens ene spesialitet i klinisk psykologi til fire spesialiteter: klinisk voksen, klinisk barn og unge, klinisk nevropsykologi og klinisk allmennpsykologi.

Kommentar
Publisert
5. juli 2012