Du er her

Nr. 5 2014 - Selvhjelp: Om å overbevise det underbevisste

Gunnar R. Tjomlid:
Publisert
5. mai 2014

Tjomlid sitt bidrag til sortering av sant og falskt på helsefeltet er på mange vis imponerande. Men han avslører at han truleg er utdanna på Internett, vårt nye universitet.

Jan Grue:
Publisert
5. mai 2014

Hvorfor i all verden lese en bok som handler om noe som ikke angår meg? Funksjonshemning? Svar: Fordi det er dødsviktig.

Debatt
Publisert
5. mai 2014

Kronisk sykdom handler om å leve et så friskt liv som mulig, så lenge som mulig. Det krever en langsiktig hjelpestrategi.

Debatt
Publisert
5. mai 2014

Behandlerens tro på metoden kan ha avgjørende effekt på utfallet av terapien. Da kan man ikke bare slavisk følge en manual, men må ha et personlig eierforhold til metoden.

Debatt
Publisert
5. mai 2014

Gode kollegagrupper kan bidra til at psykologer gjør jobben bedre.

Debatt
Publisert
5. mai 2014

Sakkyndige burde synliggjøre usikkerhet og utrede ulike hypoteser, i stedet for å bli bedt om konklusjoner. Da ville også dommeren få et tydelig ansvar for resultatet.

Debatt
Publisert
5. mai 2014

I teknokratiets tid kollapser dialogen.

Debatt
Publisert
5. mai 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. mai 2014

Forskere har lett på feil sted når de har forsøkt å forklare hvorfor ruspasienter får tilbakefall.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mai 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. mai 2014

Norske forskningsmiljøer ser på hvordan godt kosthold påvirker folks mentale helse.

Fagbulletin
Publisert
5. mai 2014

Tippeeksperter som gruppe gir ikke noe bedre avkastning enn rent tilfeldig tipping. Men kan enkeltstående eksperter likevel prestere bedre over tid?

Oversiktsartikkel
Publisert
5. mai 2014

Somatiske symptomer uten vesentlig medisinsk forklaring er utfordrende for både pasienter, psykologer og andre helsearbeidere. Hvordan kan vi forstå disse lidelsene?

Fagessay
Publisert
5. mai 2014

Skal mennesker ha utbytte av selvhjelpslitteratur, er det først og fremst mengdelesing som gjelder, antyder forfatteren i dette essayet.

REPORTASJE
Publisert
5. mai 2014

En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere.

Reportasje
Publisert
5. mai 2014

Det er en myte at eldre personer responderer dårlig på psykoterapi.

Fra Arkivet
Publisert
5. mai 2014
Skrivetips
Publisert
5. mai 2014

Det heter et skåret smørbrød, og hvis det er to, så er de skårne.

Leder
Publisert
5. mai 2014
Alfred I. Tauber:
Publisert
5. mai 2014

Målsettingen med boken er tosidig: å analysere psykoanalysen som filosofi og å utforske psykoanalysens etiske implikasjoner.

Kronikk
Publisert
5. mai 2014

Jeg tror at terapi er undervurdert, jeg tror relasjonen i terapi er undervurdert, og jeg tror ærlighet i den terapeutiske relasjonen er undervurdert.

Debatt
Publisert
5. mai 2014
Forsknings­intervju
Publisert
5. mai 2014

I løpet av 5–6 år gikk antall voldsepisoder på sikkerhetsavdelingen ved Sandviken sykehus ned til det halve.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mai 2014
Kommentar
Publisert
5. mai 2014

Hvor lenge vil du leve, og hvordan vil du dø?

Leserne spør
Publisert
5. mai 2014