Du er her

Nr. 3 2006 - Barn som omsorgsgivere

Reportasje
Publisert
1. mars 2006

An-Magritt Aanonsen er glad for at stadig flere får psykologifaglig kompetanse, men psykologtittelen bør etter hennes mening fortsatt være forbeholdt personer med profesjonsutdanning.

Masterstudia i psykologi – ei ny utfordring for Psykologforeningen
Publisert
1. mars 2006
Intervju
Publisert
1. mars 2006

«Et lykkelig liv er umulig; det beste et menneske kan oppnå, er et heroisk liv.» Arthur Schopenhauer er pessimismens og meningsløsheten store filosof. Men psykoterapeuter og andre kan finne klok inspirasjon hos ham.

Debatt
Publisert
1. mars 2006
Debatt
Publisert
1. mars 2006
Debatt
Publisert
1. mars 2006
Debatt
Publisert
1. mars 2006
Vel å merke
Publisert
1. mars 2006
Vel å merke
Publisert
1. mars 2006
Vel å merke
Publisert
1. mars 2006
Vel å merke
Publisert
1. mars 2006
Vel å merke
Publisert
1. mars 2006
Vel å merke
Publisert
1. mars 2006
Vel å merke
Publisert
1. mars 2006
Redaksjonelt
Publisert
1. mars 2006
Oversiktsartikkel
Publisert
1. mars 2006

Mange barn får omfattende omsorgsoppgaver fordi andre i familien er avhengig av deres hjelp og støtte. Konsekvensene for barnet kan både være positive og negative.

Originalartikkel
Publisert
1. mars 2006

Kan vi stole på karaktergivningen ved eksamener i psykologi? Denne studien tar for seg stabiliteten i bedømmelsen ved sensurering.

Originalartikkel
Publisert
1. mars 2006

Mennesker med store og sammensatte livsproblemer kan trenge intensiv oppfølging. Artikkelen beskriver et korttidsterapeutisk, integrativt gruppeprogram utviklet i Norge.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. mars 2006

Rusmisbruk kan både maskere, forverre og utløse en alvorlig sinnslidelse. Forhastede antagelser om kausalitet mellom rus og psykose kan henge sammen med manglende kunnskap, emosjonelle reaksjoner og fordommer hos behandleren.

Fra praksis
Publisert
1. mars 2006

I alt 1329 psykologer har svart på spørsmål om de har lederstilling nå, om de ønsker en slik stilling senere og om de savner oppfølging, møteplasser og nettverk.

Hvilken posisjon bør mastere i psykologi få etter endt studium?
Publisert
1. mars 2006

Både profesjonsutdannede og masterutdannede bør kunne bruke psykologtittelen. Det mener professor Fanny Duckert, som er leder av Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun foreslår at begge utdanningene gis mulighet for medlemskap i Norsk Psykologforening.

Irvin D. Yalom – portrett og samtale
Publisert
1. mars 2006

I sin siste bok skriver Irvin D. Yalom filosofen Schopenhauer inn i det psykoterapeutiske anegalleriet. Hans ærlighet om den menneskelige lidelse gjør ham aktuell også i dag.

Kommentar
Publisert
1. mars 2006
Debatt
Publisert
1. mars 2006
Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2006
Kommentar
Publisert
1. mars 2006
Nyheter
Publisert
1. mars 2006

– Jeg vil bli brukt enda bedre, sa psykolog Svein Øverland til Stortingets Helse- og omsorgskomite.

Vel å merke
Publisert
1. mars 2006
Publisert
1. mars 2006
Publisert
1. mars 2006