Du er her

Nr. 10 2015 - ADHD-dilemmaer

Nyheter
Publisert
5. oktober 2015

Kirsten Rasmussen satt i juryen som tildeler Bjørn Christiansens minnepris. Hun var uenig i flertallets avgjørelse.

Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2015
Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2015

En dansk undersøkelse viser at det er store sosiale forskjeller mellom barn som får ADHD-medisiner og de som ikke får det.

Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2015
ADHD
Publisert
5. oktober 2015

Vi ser de samme barna, men fortolker deres uttrykk forskjellig i fagfeltet – kan vi komme til en slags enighet?

Debatt
Publisert
5. oktober 2015

Den europeiske psykologiplattformen EFPA skal representere og fremme psykologien som et mangfoldig fagfelt, men norske master- og doktorutdannede er ikke representert. Det er svært kritikkverdig at Norsk psykologforening ikke ser noen grunn til å endre dette.

Debatt
Publisert
5. oktober 2015

Kjære pasient i BUP…

Debatt
Publisert
5. oktober 2015
Debatt
Publisert
5. oktober 2015

Forskning om minoritetsetniske barn er viktig, men vi trenger studier som inkluderer minoriteter på nye premisser.

Debatt
Publisert
5. oktober 2015

I hvilken grad kan fellesfaktorer skilles fra teknikker og endringsmekanismer som er spesifikke for ulike behandlingsformer?

Leder
Publisert
5. oktober 2015
Publisert
5. oktober 2015

Disse tre ordene brukes for alt de er verdt blant beslutningstakere som ønsker å påvirke oss. – De har ofte lite med virkeligheten å gjøre, sier forsker Jørgen G. Bramness

Nyheter
Publisert
5. oktober 2015

– Barn må få komme fram med hvordan de selv opplever å ha ADHD, sier Aina Olsvold. Nylig fikk hun pris for beste vitenskapelige artikkel i Psykologtidsskriftet.

Nyheter
Publisert
5. oktober 2015
Nyheter
Publisert
5. oktober 2015

Norsk psykologforening ønsker ikke at Psykologiforbundet blir representert i internasjonal sammenslutning av psykologer.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. oktober 2015

California Verbal Learning Test-II (CVLT-II) er en av de mest brukte nevropsykologiske testene i Norge, men har til nå ikke vært tilpasset personer med tegnspråk. I denne studien har vi oversatt CVLT-II til tegnspråk, og undersøkt testens psykometriske egenskaper.

Fagessay
Publisert
5. oktober 2015

Behandlere legger inn pasienter med kronisk suicidalitet hyppig. Disse pasientene blir ofte i sengeposten lenger enn det retningslinjene anbefaler. Hvorfor – og hva kan gjøres?

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. oktober 2015

Personer med alvorlig utviklingshemning og autismespekterforstyrrelser utsettes ofte for tvangstiltak. Det er behov for å utvikle gode og effektive tjenester som kan redusere bruken av tvang.

Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2015
Fra praksis
Publisert
5. oktober 2015

Trygge rammer og levande metaforar skapar rom for at svært ulike klientar kan utforske sine unike traumeerfaringar i den same gruppa.

Fri assosiasjon
Publisert
5. oktober 2015

Av og til må jeg ut av terapirommet for å se faget mitt på nye måter. Det er bare en følelse jeg har.

Debatt
Publisert
5. oktober 2015
Derfor
Publisert
5. oktober 2015
Fra Arkivet
Publisert
5. oktober 2015
Kronikk
Publisert
5. oktober 2015

Sammen med fagfolk kan vi i pårørendeforeningen bidra til å få på plass bedre rutiner for et positivt møte med hjelpeapparatet.

Bok
Publisert
5. oktober 2015

Ikke før var Quick/Bergwall frikjent for alle drap, så kommer en fersk bok av Justitiekansler Göran Lambertz som sier at Quick antakeligvis var skyldig likevel. Forvirret?

Bok
Publisert
5. oktober 2015

Politietterforsker Robin Schaefers historie om Monika-saken er en fortelling om den psykiske belastningen ved å være en varsler – og om å stå for noe.

Bok
Publisert
5. oktober 2015

Verdifull kunnskap om reaksjonene vi får etter ekstremt stress, men jeg savner de gode refleksjonene.

Klassikeren
Publisert
5. oktober 2015

Ungdommene jeg møter i jobben min, ville elsket å snakke med Yalom, skriver Marianne Kuvaas.

Ferskvare
Publisert
5. oktober 2015
Anbefalt
Publisert
5. oktober 2015