Du er her

Derfor

Derfor
Publisert
2. januar 2024

Hvordan integrerer og anvender psykologer forskning i praksis? Du har kolleger som vil lese om dine erfaringer.

To sidestilte portretter av kvinner
Derfor
Publisert
1. mars 2023

Å være en vital debattkanal for psykologer og alle med interesse for psykologi, et kontaktpunkt mellom profesjon og samfunn.

Sammensatt foto av seks personer, 3 kvinner og 3 menn
Derfor
Publisert
22. juni 2022
Derfor
Publisert
10. august 2021
Derfor
Publisert
3. mai 2020
Derfor
Publisert
2. mars 2020

Psykologtidsskriftet kutter lederartikkelen inntil videre.

Redaktøren begrunner sitt valg
Publisert
28. januar 2020

Det er fullt mulig for styret å uttrykke mistillit til redaktøren. Men det er uholdbart hvis de ønsker å bruke formålsparagrafen til å begrense redaktørens handlingsrom.

Derfor
Publisert
1. september 2019

Når kollegialt vennskap og egne interesser inngår i debattene inn mot landsmøtet, settes redaksjonens habilitet på prøve.

Journalistikk
Publisert
1. juni 2019

Du kjenner ham som nettredaktør i Psykologforeningen. Etter godt over 10 år er han ikke lenger en viktig brikke i foreningens kommunikasjonsstrategi. Nå er han Psykologtidsskriftets nye journalist.

Derfor
Publisert
1. april 2019

Med høstens kommunevalg for øye vil Psykologtidsskriftet se nærmere på hvilke løsninger kommunene har valgt når de skal gi hjelp til personer med psykiske helseplager

Sider