Du er her

Nr. 8 2016 - Den blinde, plastiske hjernen

Forskningsnotiser
Publisert
1. august 2016

Kunstig intelligens forsøker å forutse kysset (og andre menneskelige handlinger), men får det ikke helt til.

Forskningsnotiser
Publisert
1. august 2016

Vi ønsker ikke roboter som ligner oss selv.

Kommentar
Publisert
1. august 2016

Hva bringer en person fra suicidal tanke til handling?

Leder
Publisert
1. august 2016
Publisert
1. august 2016

I en fryktpreget tid trengs en politisk psykologi, mener Inger Skjelsbæk.

Nyheter
Publisert
1. august 2016

En talerobot med kunstig intelligens som erstatter psykologen i terapirommet, sa du? Det høres ut som en dårlig sci-fi-film, men er allerede en realitet.

Forsknings­intervju
Publisert
1. august 2016

Hjernen hos blinde omstrukturerer seg ved at hørselen overtar det visuelle systemet. Denne kunnskapen kan hjelpe mennesker med helt andre utfordringer.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. august 2016

Forskjellen mellom tidlig og sent blinde viser hvordan nervesystemet endrer seg og kompenserer for skader og tap av sanser. Kunnskap om nervesystemets plastisitet kan være nyttig for klinikere, uansett arbeidsområde.

Forskningsnotiser
Publisert
1. august 2016
Fra praksis
Publisert
1. august 2016

Første gangen jeg møtte Gunnar, var han sint og avvisende. Siste gangen jeg så ham, mente han at jeg hadde hjernevasket ham – på en god måte. EMDR-terapi med en gutt med Aspergers syndrom viste seg virksomt.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. august 2016

Gjennom fokuserte tiltak reduserte Psykiatrisk legevakt i Oslo andelen tvangsinnleggelser fra 80 til 42 prosent. Antallet innleggelser ble samtidig redusert med 43 prosent.

Fri assosiasjon
Publisert
1. august 2016

Viktigere enn hva som velges, er det å ha et valg.

Fra arkivet: 1982
Publisert
1. august 2016
Debatt
Publisert
1. august 2016

Metakognitive psykologer leverer teknikker med den hensikt å redusere bekymring. Men bekymring er ikke et problem som skal løses. Den er et signal om manglende sosial sikkerhet.

Debatt
Publisert
1. august 2016

«Det er grunn til å mistenke Nasjonalt senter for erfaringskompetanse for å leve godt med brukerfeltets sprikende meninger», skriver Odd Volden.

Debatt
Publisert
1. august 2016

Det kan være en sammenheng mellom ADHD-medisinering og seksuelle overgrep begått av barn.

Debatt
Publisert
1. august 2016

Innvandringspolitikk går foran god helseomsorg i dagens Norge.

Debatt
Publisert
1. august 2016

Motstanden knyttet til medisinfrie alternativer i behandlingen av psykoselidelser fremstår som et gufs fra den paternalistiske psykiatri – en tid verken pasienter eller fagfolk ønsker seg tilbake til.

Debatt
Publisert
1. august 2016
Kronikk
Publisert
1. august 2016

Et løft for barn og unge trengs. Men i stedet for å legge opp til et nødvendig maratonløp satser regjeringen på en rask spurt. Det er ikke godt nok.

Anmeldt
Publisert
1. august 2016

Synet på bakenforliggende, utløsende og opprettholdende faktorer ved psykoselidelser har ofte vært overforenklet. Forfatterne vil vise kompleksiteten i lidelsene i samspill med omgivelsene.

Anmeldt
Publisert
1. august 2016

Boken Moderne munnkurv blir særlig aktuell i et helsevesen som stadig preges av byråkratiske vendinger.

Fagessay
Publisert
1. august 2016

Ibsen har på en forbløffende og imponerende måte skapt Hedvig-skikkelsen som en ungdom i en familie med nettopp de karakteristika nyere psykologisk teori og forskning har vist at har større risiko for selvmord enn andre ungdommer.

Anbefalt
Publisert
1. august 2016