Du er her

Nr. 1 2011 - Temanummer: Kognitiv atferdsterapi for barn og unge

Psykologer i media
Publisert
5. januar 2011
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2011
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2011
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2011
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2011
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2011
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2011
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. januar 2011

Leketerapi i nye rammer? Det hørtes spennende ut! Men boka viste seg å gi et broket bilde av hva som faller inn under forfatternes begrep av leketerapi.

Bokanmeldelse
Publisert
5. januar 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. januar 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. januar 2011
Doktorgrad
Publisert
5. januar 2011
Doktorgrad
Publisert
5. januar 2011
Debatt
Publisert
5. januar 2011

I årene etter Freud er psykoanalysen med jevne mellomrom erklært død og maktesløs – passé, uvitenskapelig, uinteressant. Populærkulturen sier paradoksalt det motsatte.

Debatt
Publisert
5. januar 2011
Leserne spør
Publisert
5. januar 2011
Leserne spør
Publisert
5. januar 2011
Leserne spør
Publisert
5. januar 2011
Redaksjonelt
Publisert
5. januar 2011
Evidensbasert praksis
Publisert
5. januar 2011

Ved anvendelse av kognitiv atferdsterapi må en ta i betraktning relevant kunnskap om barns utvikling. Det er ikke tilstrekkelig å anvende enkle tilpasninger av modeller og intervensjoner fra voksenfeltet og anta at samme metodikk eller forståelsesmodell også kan benyttes for barn og unge på ulike utviklingsnivåer.

Terapeutisk allianse
Publisert
5. januar 2011

I arbeidet med barn kompliseres alliansebyggingen av at terapeuten må utvikle allianser med flere enn barnet alene. Men mange av teknikkene innen kognitiv atferdsterapi bidrar til alliansebygging med barnet.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2011

Kasusformuleringer er et lite utforsket hjelpemiddel i kognitivt atferdsterapeutisk arbeid med barn og unge. Men de har et potensial for utvikling av ny kunnskap og styrking av terapeutenes kliniske ekspertise.

Fagartikkel
Publisert
5. januar 2011

Kognitiv-atferdsterapeutisk behandling av angstlidelser hos barn og ungdom har god forskningsevidens fra universitetsklinikker, men blir sjelden anvendt i klinisk praksis. Bedre opplæring kan gi økt og mer fleksibel bruk av programmene.

A review of cognitive-behavioral therapy for anxiety disorders in children and adolescents:
Publisert
5. januar 2011

This article reviews research on the outcomes of cognitive-behavioral therapy (CBT) for anxiety disorders in youth. The various formats of CBT are described, and future directions are offered.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. januar 2011

This article aims to address the usefulness of cognitive-behavioral therapy (CBT) as an effective intervention with depressed young people and to consider ways of enhancing therapeutic success. The importance of consideration of the young person’s context is described, and methods for including these elements of the clinical formulation in planning intervention are discussed.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2011

Kognitiv atferdsterapi viser seg velegnet også overfor barn og unge med atferdsvansker. Norsk forskning viser at to tredjedeler av barna ikke oppfyller kriteriene for atferdsvansker ett år etter behandling, og at effektene holder seg etter fem år.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2011

Kognitiv atferdsterapi i form av eksponeringsterapi med responsprevensjon anbefales av internasjonale ekspertpaneler som et første behandlingstilbud for barn med tvangslidelser. Utfordringen er at få klinikere har nok kunnskap eller trening i bruken av denne metoden.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2011

Mange barn og unge lider av sosial angstlidelse – og de vokser den ikke uten videre av seg. Nyere forskning på utvikling og opprettholdende faktorer gir håp om en mer optimistisk behandlingstilnærming.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2011

Hvert år utsettes mange barn og unge for hendelser de opplever som skremmende, og som kan traumatisere dem. Traumefokusert kognitiv atferdsterapi er en behandlingsmetode som ser ut til å ha god effekt på barn som plages med posttraumatiske stressreaksjoner.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2011

Sosial ferdighetstrening er en tiltalende og etterspurt intervensjonsform. Utfordringene knytter seg særlig til hvordan en kan sikre varighet og generalisering av lærte ferdigheter og vedvarende miljøstøtte for sosialt kompetent atferd.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2011

Mange barn og unge med Asperger-syndrom og høytfungerende autisme har komorbide lidelser. Tilrettelagt kognitiv atferdsterapi har vist lovende resultater for denne gruppen, spesielt ved angstlidelser og som en del av trening i sosiale ferdigheter.

Kognitiv terapi med barn
Publisert
5. januar 2011

Kognitiv atferdsterapi med barn er en nyttig behandlingsform da mange av de problemene vi ser hos barn, er knyttet til mangelfull evne til å regulere tanker, følelser og handlinger.

Kognitiv atferdsterapi med barn og unge
Publisert
5. januar 2011

Familiearbeidet er avgjørende når man behandler barn, også ved med tvangslidelser, sier John Piacentini. Forskergruppen hans ved UCLA har utviklet en intensiv familiebehandling. Målet er å hjelpe foreldrene til å ta mindre del i barnets symptomer.

Psykologer i media
Publisert
5. januar 2011
Leder
Publisert
5. januar 2011
Banebrytende norsk forskning på overføringsfenomener
Publisert
5. januar 2011

Bedret selvinnsikt kan forklare mye av langtidseffekten ved psykoterapi. Det viser resultater fra den norske FEST-studien (First Experimental Study of Transference-interpretation).

Forsknings­intervju
Publisert
5. januar 2011

Han er sakkyndig i lommemannsaken og har tatt doktorgrad om ekspertenes rolle i alvorlige straffesaker. Nå setter han et spørsmålstegn ved om de sakkyndige gjør en god nok jobb.

Doktorgrad
Publisert
5. januar 2011
Kronikk
Publisert
5. januar 2011
Debatt
Publisert
5. januar 2011
Kommentar
Publisert
5. januar 2011
Landsmøtet 2010 i Norsk Psykologforening
Publisert
5. januar 2011

Landsmøtet er avslutta. Kor blei det av dei store visjonane? Vedtaka som kan dra profesjonen og faget vidare? Det var som om lufta gjekk ut av ballongen allereie på slutten av dag ein, då Sentralstyret trekte sitt eige forslag om endringar i medlemskriteria.

Landsmøtet 2010 i Norsk Psykologforening
Publisert
5. januar 2011

Landsmøtet avviste forslaget om å åpne for medlemskap for psykologimastere. I stedet vedtok de et kompromissforslag. Vi ba fem delegater om å kommentere vedtaket.

Leserne spør
Publisert
5. januar 2011
Publisert
5. januar 2011
Vel å merke
Publisert
5. januar 2011

Det europeiske psykologsertifikatet er en realitet. Norge er først ute med sertifiseringen, og så langt har 51 psykologer sluppet gjennom nåløyet og blitt tildelt sertifikat fra den norske komiteen.

Kommentar
Publisert
5. januar 2011