Du er her

Nr. 10 2005 - Positiv psykologi

Redaksjonelt
Publisert
1. oktober 2005
Norsk Psykologikongress 2005
Publisert
1. oktober 2005

– Positiv psykologi vil bli «mainstream» og kaste den medisinske modellen ut av psykologifaget. Jeg tror at dette paradigmeskiftet vil skje raskt, sier førsteamanuensis Hilde Eileen Nafstad.

Oppsummert
Publisert
1. oktober 2005
Oppsummert
Publisert
1. oktober 2005
Vel å merke
Publisert
1. oktober 2005
Vel å merke
Publisert
1. oktober 2005
Vel å merke
Publisert
1. oktober 2005
Vel å merke
Publisert
1. oktober 2005
Vel å merke
Publisert
1. oktober 2005
Vel å merke
Publisert
1. oktober 2005
Leserne spør
Publisert
1. oktober 2005
Leserne spør
Publisert
1. oktober 2005
Leserne spør
Publisert
1. oktober 2005
Redaksjonelt
Publisert
1. oktober 2005
Oversiktsartikkel
Publisert
1. oktober 2005

The value of the overarching term positive psychology lies in its uniting of what had been scattered and disparate lines of theory and research about what makes life most worth living. Can psychologists create an evidence-based practice of positive psychology?

Fagartikkel
Publisert
1. oktober 2005

This article describes underlying philosophical and historical assumptions of positive psychology. The metatheoretical positions are explored because it is mainly on this level of scientific activity that positive psychology contribues to a reorientation.

Fagartikkel
Publisert
1. oktober 2005

Hvilken rolle kan positiv psykologi og andre områder i psykologi spille i helsefremmende arbeid? Psykologiens bidrag blir belyst med eksempler fra forskningsprosjekter i skolen.

Fagartikkel
Publisert
1. oktober 2005

Markedsideologien vektlegger i alarmerende grad personlig forbruk og individets egeninteresse. Et mål for positiv psykologi er å fremheve alternative verdier og dyder som medmenneskelighet, visdom og måtehold.

Fagartikkel
Publisert
1. oktober 2005

Mennesker med sans for humor kan ha redusert risiko for enkelte helseplager under stress. Det er trolig den kognitive komponenten som har størst betydning.

Fagartikkel
Publisert
1. oktober 2005

Lykke dreier seg både om kortvarige emosjoner og det gode liv. Engasjement og interesse oppleves på andre måter og i andre situasjoner enn velbehag og tilfredshet.

Fagartikkel
Publisert
1. oktober 2005

Respekt og forståelse i forholdet til behandleren kan ha stor betydning for den kronisk syke pasient. Positive affekt og optimisme gir grunnlag for selvhevdelse og aktiv mestring.

Fagartikkel
Publisert
1. oktober 2005

For mange fører langvarig sykmelding til isolasjon, passivitetet og håpløshet. Hvordan snu negative sirkler til positive og skape egne løsninger?

Intervju med Martin Seligman:
Publisert
1. oktober 2005

– Vi har kunnskaper og metoder for det gode liv. Kanskje dere i Norge har en unik mulighet til å skape et forbilledlig samfunn for oss andre, sier en av verdens mest kjente psykologer. Han trekker paralleller til dannelsen av renessansebyen Firenze.

Reportasje
Publisert
1. oktober 2005

Martin Seligman stjal naturlig nok showet under Norsk Psykologikongress. Men gjennom det allsidige programmet fikk norske psykologer vist frem betydningen og bruken av positiv psykologi i praksis.

Oppsummert
Publisert
1. oktober 2005
Kommentar
Publisert
1. oktober 2005
Nyheter
Publisert
1. oktober 2005

Å være lønnsforhandler lokalt for psykologene oppleves som lærerikt og krevende. De to forhandlingslederne Nina Karoliussen ved Helgelandssykehuset HF og Pål Iversen fra Helse Førde HF har sittet ved forhandlingsbordet for første gang. Begge er motivert for å kjempe for psykologenes lønnskrav ved neste forhandlinger.

Vel å merke
Publisert
1. oktober 2005
Leserne spør
Publisert
1. oktober 2005