Du er her

Nr. 9 2017 - Økologisk modell mot tvang

Nyheter
Publisert
4. september 2017

Når det ytes helsehjelp ved lavterskeltilbud, må også dokumentasjonsplikten for helsehjelp følges, påpeker helseministeren, som fremdeles har mye godt å si om Stangehjelpa.

Diagnoser, lavterskeltilbud og tjenesteutvikling
Publisert
4. september 2017
Publisert
4. september 2017

Evolusjonspsykologien har lært oss at umiddelbare farer tar oppmerksomhet fra trusler som befinner seg langt unna i tid og rom. Likevel er Per Espen Stoknes klimaoptimist. Naivt?

Nyheter
Publisert
4. september 2017

Fylkesmannen i Hedmarks granskning av Stangehjelpa konkluderer med manglende journalføring og diagnostisering.

Advokat om lovbrudd:
Publisert
4. september 2017

Ulovlig journalføring må få større konsekvenser enn det gjør nå, mener advokat.

Nyheter
Publisert
4. september 2017

Lite tyder på at vi har en egen emosjonell intelligens, konkluderte Hallvard Føllesdal i fjorårets beste vitenskapelige artikkel i Psykologtidsskriftet.

Nyheter
Publisert
4. september 2017

Bjørn Christiansens minnepris for 2016 tildeles Hallvard Føllesdal. Det er viktig å granske vedtatte sannheter, uttaler juryen i sin begrunnelse. To andre bidrag får hederlig omtale.

Evidensbasert praksis
Publisert
4. september 2017

Utviklingshemnings- og autismefeltet har lenge vært dominert av tilnærminger som vektlegger ferdigheter og atferd. Den økologiske modellen inkluderer brukerens omgivelser og retter seg mot å øke livskvaliteten.

Derfor
Publisert
4. september 2017

Med en ny fagfellevurdert sjanger søker vi å fylle idealet om evidensbasert praksis med et konkret innhold.

Fagessay
Publisert
4. september 2017

Vi trenger å forstå unge jenters psykiske problemer i et kjønnsperspektiv. En nedarvet skyldfølelse preger fremdeles den nye generasjonen kvinner.

Oppsummert
Publisert
4. september 2017

Ungdommer og unge voksne drikker seg oftere fulle enn andre, selv om det kan føre til en rekke negative konsekvenser for dem.

Fagessay
Publisert
4. september 2017

Vi kan med rimelig sikkerhet predikere hvem som er i risiko for å utvikle lese- og skrivevansker før og ved skolestart. Det finnes også evidensbaserte, virksomme tiltak som er både tids- og kostnadseffektive. Skoler og fagfolk må ta dette på alvor.

Fra praksis
Publisert
4. september 2017

Den daglige skriftlige dialogen mellom terapeut og pasient fremmer alliansen og gir pasienten mulighet til å utvikle seg.

Fri assosiasjon
Publisert
4. september 2017

Jeg hadde blitt en av dem. En pasient blant pasientene.

Fra Arkivet
Publisert
4. september 2017
Debatt
Publisert
4. september 2017

Den juridiske og kliniske tradisjonen kolliderer når behandlere ønsker å hjelpe ungdom via sms.

Debatt
Publisert
4. september 2017

Det gir ikke mening at kommunene får tilskudd til å ansette kommunepsykologer, men ikke til å øke psykologkompetansen i PP-tjenesten.

Debatt
Publisert
4. september 2017

Hovedforklaringen på replikasjonskrisen er at både mennesket og kulturen er i konstant endring.

Debatt
Publisert
4. september 2017

Altfor få bekymrer seg for de barna som lider omsorgssvikt under offentlig omsorg.

Debatt
Publisert
4. september 2017

Psykologtidsskriftets utgave om rus manglet fokus på rusmiddelet som brukes av flest, skader flest og dreper flest.

Debatt
Publisert
4. september 2017

Hva skjedde med den uforstyrrede og dype kommunikasjonen?

Debatt
Publisert
4. september 2017
Debatt
Publisert
4. september 2017

Velferdsordninger som skal sikre barn mot å bli morgendagens fattige voksne, må ikke hindre at de voksne i familien kommer i arbeid.

Debatt
Publisert
4. september 2017

De politiske ungdomspartiene har mange konkrete forslag til symptomlette for fattige familier. Det er neppe nok.

Debatt
Publisert
4. september 2017

Vi må ikke bare snakke om temaet barnefattigdom, men faktisk gjøre noe med det.

Debatt
Publisert
4. september 2017

70 000 ungdommer står i dag utenfor arbeidslivet og utenfor utdanning. Vi i Arbeiderpartiet vil garantere disse en jobb eller utdanning slik at de får noe å leve av og noe å leve for.

Debatt
Publisert
4. september 2017

Å sørge for at både mor og far jobber og har arbeidsinntekt, er god integreringspolitikk, og samtidig noe av det viktigste vi kan gjøre for å begrense barnefattigdommen.

Debatt
Publisert
4. september 2017

I lang tid har vi blitt fortalt at det å snakke om økende klasseforskjeller er utdatert. Men når toppen drar fra, mens de på bunnen sakker akterut, er det vel få andre beskrivelser som er like presise.

Debatt
Publisert
4. september 2017

I tillegg til gode grunnleggende velferdstjenester trenger vi målrettede tiltak rettet mot sårbare grupper for å motvirke barnefattigdom.

Debatt
Publisert
4. september 2017

Den langsiktige løsningen på barnefattigdom er å få foreldrene ut i jobb.

Debatt
Publisert
4. september 2017

Vi bør bruke et bredt spekter av virkemidler for å sørge for at alle barn får en god og trygg oppvekst, med like muligheter i livet

Anmeldt
Publisert
4. september 2017

Eg helsar debatten om medikalisering velkomen. Her er ei bok som gir eit kunnskapsgrunnlag for ein slik debatt.

Anmeldt
Publisert
4. september 2017

Forfatteren ønsker å nå studenter og fagpersoner – men også politikere. Hun lykkes i stor grad.

Anmeldt
Publisert
4. september 2017

Forfatterne står på trygg faglig grunn, men tør å forenkle.

Publisert
4. september 2017