Du er her

Nr. 2 2024 - Diabetes type 1 og selvmord

Evidensbasert praksis
Publisert
1. februar 2024
To kvinner med kort, lyst hår
Fagessay
Publisert
1. februar 2024
Hva kan psykologer hente fra livshistorien og utviklingen til nevroanatomen Santiago Ramón y Cajal?
Mann med skjegg foran bokhylle
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. februar 2024
Kvinne med langt hår
Fra praksis
Publisert
1. februar 2024
Erfaringer fra Møre og Romsdal tilsier at klinikere kan lykkes med å initiere og utvikle resultatindikatorer for behandlingen.
Etikkpanelet
Publisert
1. februar 2024
Initiativet Global psykisk helse vil godt, men har et etnosentrisk grunnlag.
Debatt
Publisert
5. januar 2024

Målet med Fagetisk råds klagebehandling er å fremme refleksjon og læring. Psykologers medvirkning i prosessen er både en forpliktelse og et medlemsgode.

Debatt
Publisert
10. januar 2024

Fagetisk råd gav ikkje Grøndahl hjelp til å identifisere relevante etiske tema og problemstillingar.

Kvinne og mann, begge med briller
Kronikk
Publisert
29. januar 2024

Hjerneforskning brukes ukritisk i saker om tilknytning, omsorg og barns utvikling.

Illustrasjon av Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
11. januar 2024

Psykologforeningen bør ha tydelige retningslinjer for når og hvordan de engasjerer seg i konflikter.

Debatt
Publisert
16. januar 2024

Som fagforening, fagpolitisk og samfunnspolitisk organisasjon kan vi ikke tie om konsekvensene av brutaliteten vi nå ser i Gaza.

Skallet mann med briller og skjegg mot steinvegg
Artikkelkommentar
Publisert
1. februar 2024

I Psykologtidsskriftets temanummer i desember 2023 skriver Hanne Oddli og Peder Kjøs at det ikke gir mening å omtale integrasjon som en enhetlig retning. Det er en fremstilling som behøver en nyansering.

Faksimile av omslag 2312
Nye stemmer
Publisert
31. januar 2024

Jeg skulle være hjemme, men så ble en kvinne drept, og så en til, og en til, og en til.

Sidsel Fjelltun. Foto: privat.
Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2024

Pål Grøndahl gir et viktig korrektiv til tabloidenes fremstilling av «psykopaten iblant oss», i en bok som inneholder det meste du trenger å vite om psykopati.

Omslagsbilde av boken Psykopatiske personligheter
Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2024

Hva kan kognitiv atferdsterapi og eksistensiell psykoterapi lære av hverandre? Spørsmålet åpner opp for en utforskning av psykoterapienes kunnskapssyn, menneskesyn og verdier.

Omslagsbilde av boken CBT and Existential Psychology