Du er her

Nr. 10 2011 - Komplekse traumer

Fagartikkel
Publisert
5. oktober 2011
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2011
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2011
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2011
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2011
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2011
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. oktober 2011

Empati er en av verdens mest verdifulle ressurser. Manglende empati kan føre til ondskap, ifølge Simon Baron-Cohen. Kan hans bok bidra til å forstå terrorhandlingene den 22. juli?

Bokanmeldelse
Publisert
5. oktober 2011
Debatt
Publisert
5. oktober 2011

Minoriteter i Norge får ikke god nok hjelp for sine psykiske plager. Ni års praksis i BUP, hvorav seks år i en bydel med stort mangfold av kulturer i befolkningen, har gitt meg tanker om hva slags kompetanse vi mangler.

Debatt
Publisert
5. oktober 2011

Skal ikke Psykologforeningen mene noe om det psykiske helsetilbudet til papirløse? Skal den ikke mene noe om rettighetene til psykisk syke generelt?

Debatt
Publisert
5. oktober 2011

Psykologforeningens president og menneskerettighetsutvalg har noe å lære av statsministeren, som holdt hodet kaldt i «Ingen mennesker er ulovlige»-saken.

Debatt
Publisert
5. oktober 2011

Mona Saugstads grunnleggende budskap er, slik jeg forstår henne, at en forening som forvalter tjenester medlemmene er avhengige av, ikke skal innta standpunkter medlemmene kan være uenige i. Jeg deler ikke dette synspunktet.

Debatt
Publisert
5. oktober 2011

Direkte hjelp uten henvisning og venting er selve syretesten på lavterskeltilbudenes fremtid. Når ikke engang mønsterkommunen Skedsmo består denne testen, viser det hvilke utfordringer Psykologforeningen står overfor når lavterskeltilbudene skal implementeres.

Debatt
Publisert
5. oktober 2011

Etter terrorangrepene 22. juli har Norsk Psykologforening bevisst senket profesjonsfanen, men nyhetsreporteres klipping av intervjuer har vi ikke kontroll på.

Debatt
Publisert
5. oktober 2011

Elisabeth Norman og kolleger kritiserte i augustutgaven forskning på ubevisst beslutningstaking for svakheter i både metoder og konsepter, men kritikken av Unconscious Thought Theory (UTT) er ikke overbevisende.

Debatt
Publisert
5. oktober 2011

Vi kan godt studere atferd uten å studere hjerne, men neppe omvendt, hvis det skal være relevant for atferd. Generelt synes jeg det er lett å skille mellom å snakke om atferd og hjerne.

Debatt
Publisert
5. oktober 2011
Debatt
Publisert
5. oktober 2011

Han satt på en kafé med to venner, 100 meter fra regjeringskvartalet. Så hørte de smellet, skriking, løping. Indre bilder av tortur og smerte veltet opp i ham. Som å være tilbake i landet han flyktet fra for lenge siden.

Doktorgrad
Publisert
5. oktober 2011
Doktorgrad
Publisert
5. oktober 2011
Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2011

Hjernen hugsar både andlet og abstrakte skyggefigurar overraskande godt over tid, viser ny forsking.

Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2011

Forsking på videospel og vald har fokusert mest på valdelege spel. Men ifølgje nye funn kan spel med høg grad av konkurranse skapa mest aggresjon.

Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2011
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2011
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2011
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2011
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2011
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2011

Psykologforeningen skal ikke lenger godkjenne andre yrkesgrupper for bruk av Wechslertester. Dagens ordning er blitt for omfattende og ressurskrevende.

Vel å merke
Publisert
5. oktober 2011

Dan Olweus, fremtrende forsker på mobbing, er vinner av årets «Fremragende bidrag til internasjonal spredning av psykologisk kunnskap», tildelt av den amerikanske psykologforeningen APA.

Vel å merke
Publisert
5. oktober 2011

Få psykologer har sykmeldt, men pasientene er fornøyde, både fordi de blir fulgt godt opp av behandler og fordi de slipper unødig byråkrati.

Vel å merke
Publisert
5. oktober 2011

Stadig fleire personar med demens får eit tilpassa tenestetilbod.

Vel å merke
Publisert
5. oktober 2011

Yngre psykologers utvalg (YPU) inviterer til kveldsseminar torsdag 20. oktober kl 19.00 på Dattera til Hagen i Oslo.

Fagartikkel
Publisert
5. oktober 2011

De senere årene har kunnskap fra traumepsykologi og utviklingspsykologi blitt integrert. Det har gitt oss nye begreper for å forstå de sammensatte vanskene man ser hos barn utsatt for komplekse traumer.

Fagartikkel
Publisert
5. oktober 2011

Den amerikanske psykiaterforeningen foreslår å utelate diagnosen Asperger-syndrom i den reviderte DSM-5-manualen. Jeg mener forslaget er prematurt.

Muskler, maskulinitet og melankoli. Den japanske forfatteren Yukio Mishimas (1925–1970) kroppsbygging som eksistensielt og kunstnerisk prosjekt.
Publisert
5. oktober 2011

Yukio Mishima var en ordenes mann som i godt voksen alder bestemte seg for å bli bodybuilder. Han ville ikke lenger bare skape med blekk, men også med eget kjøtt. Med kroppen som materie ble han sitt eget kunstverk. Å trene handlet ikke primært om å komme i form, men om å forme og omforme seg.

Fra praksis
Publisert
5. oktober 2011

Manualbasert terapi er effektiv hjelp som trygger barnet. Men det krever fleksibel tilpasning, og at terapeutene får oppfølging og veiledning også etter introduksjonskurset.

Noam Chomsky på Psykologikongressen
Publisert
5. oktober 2011

Høyr på dette: «Eit kvart tenkande vesen bør vera anarkist». «Du har eit ansvar for å snakka med dei som ikkje har makt, for saman å leita etter sanninga.» Det å møta Noam Chomsky er å få lufta hjernen.

Fra Arkivet
Publisert
5. oktober 2011
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2011
Tvang i psykisk helsevern
Publisert
5. oktober 2011

God ledelse, et humanistisk menneskesyn og løsningsorienterte ansatte er avgjørende for å få ned bruk av tvang, mener forskeren Reidun Norvoll, som gjerne skulle sett flere psykologer i spissen for arbeidet med å forebygge tvangsbruk.

Skrivetips
Publisert
5. oktober 2011

En enkelt tankestrek betyr at det som kommer, er «noget vigtigt (som tanken skal rettes mod)» (Ordbog over det danske Sprog).

Kunstpause
Publisert
5. oktober 2011
Intervju
Publisert
5. oktober 2011

Vi har spurt Gro Mjeldheim Sandal, professor i psykologi ved Universitetet i Bergen om litteratur og lesevaner.

Leder
Publisert
5. oktober 2011
Bokessay
Publisert
5. oktober 2011

Nok en gang får vi dokumentert at norsk skole ikke klarer å tilpasse undervisningen til mange elever fra språklige minoriteter, og at skolen skaper problemer hos elevene, skriver Astri Heen Wold i dette essayet.

Bokanmeldelse
Publisert
5. oktober 2011
Kommentar
Publisert
5. oktober 2011
Kronikk
Publisert
5. oktober 2011
Debatt
Publisert
5. oktober 2011
Debatt
Publisert
5. oktober 2011
Fra praksis
Publisert
5. oktober 2011

Antallet innsendte forskningsartikler til vitenskapelige tidsskrifter har steget så kraftig at tidsskriftredaktører frykter for kvaliteten.

Psykologi og samfunn
Publisert
5. oktober 2011

Angst og depresjon er vanlig ved kronisk nakkeslengskade, og blir ofte forstått som PTSD eller som resultat av kroniske smerter. Men en ny studie viser at symptomene var der alt før skaden.

Forskningsintervjuet
Publisert
5. oktober 2011

PP-rådgivere har for svak kompetanse på minoritetsspråklige barn. Barna feilvurderes og får tiltak som ikke treffer, sier Knut Erik Aagaard, som også tar et kraftig oppgjør med dagens skole i sin doktoravhandling Den språklige faktor. Men han har en god nyhet.

Doktorgrad
Publisert
5. oktober 2011
Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2011
Årets vinner av Åse Gruda Skard Pris
Publisert
5. oktober 2011

– Mediene har en viktig rolle når det gjelder å få psykologisk fagkunnskap ut til folk flest, sier professor Willy-Tore Mørch. Nylig fikk han årets Åse Gruda Skards Pris for popularisering av psykologisk kunnskap.

Kommentar
Publisert
5. oktober 2011
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2011
Vel å merke
Publisert
5. oktober 2011