Du er her

Nr. 2 2019 - Selvets Amerika

Tvang i psykisk helsevern
Publisert
1. februar 2019
Publisert
1. februar 2019

– Ulovlig tvangsmedisinering kan være utbredt i psykisk helsevern, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Prestesaken
Publisert
10. januar 2019

I en ny uttalelse tar Den rettsmedisinske kommisjon avstand fra konklusjonene i psykolograpporten som var sentral i bevisvurderingen i den såkalte Prestesaken.

Publisert
1. februar 2019

Sakkyndighet har endret seg mye de siste ti årene, mener fagfolk.

Fra arkivet: 1976
Publisert
1. februar 2019
Intervju
Publisert
1. februar 2019

Behandling med den hallusinogene drikken ayahuasca kan være forløsende, men er meningsløst uten hardt egenarbeid, mener den kanadiske legen Gabor Maté.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. februar 2019

Alkoholavhengige kan ha kognitive vansker som hindrer dem i å få utbytte av ordinær behandling. Kognitiv rehabilitering kan bedre kognitiv fungering, og dermed bidra til at pasienten får mer ut av behandlingen.

Oppsummert
Publisert
1. februar 2019

Det transdiagnostiske tiltaket Mestrende barn skal forebygge både angst og depresjon hos barn.

Nyheter
Publisert
1. februar 2019

Folk har liten tro på at helsetjenestene er tilgjengelige når de har bruk for dem, viser fersk rapport fra Folkehelseinstituttet.

Menneskerettigheter
Publisert
28. januar 2019

Menneskerettighetsbrudd er ikke noe som skjer i andre land. De skjer også her og nå. Et eksempel er asylmottaket på Trandum – unntaket som ble regelen.

Språkbruk i psykisk helsevern
Publisert
1. februar 2019

Utover på 2010-tallet endte vi dessverre opp med altoppslukende begreper som «psykisk sykdom» og «psykisk syke».

Psykoanalysen
Publisert
1. februar 2019

Freud advarte mot kulturer som slutter å bruke begreper som beskriver de destruktive, narsissistiske og irrasjonelle kreftene i menneskesinnet.

Psykoanalysen
Publisert
1. februar 2019

Ønsker jeg en «omkamp om libidoteorien», spør Sigmund Karterud. Svaret er nei.

Intervju
Publisert
1. februar 2019

I romanen Infinite Jest fant Jon Vøllestad en storslått skildring av depresjon, avhengighet og individets vilkår i en verden uten klare orienteringspunkter.

– Den skildret en moderne psykologi, og en kulturkritikk som foregrep Trumps Amerika, mener han.

Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2019

Denne boka kan nå mennesker som ellers aldri ville interessere seg for terapi.

Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2019

Det finnes ikke én terapimetode som passer for alle med posttraumatiske stressreaksjoner. Forfatterne gir oss et nyttig innblikk i de mange metodene som brukes i dag.

Klassikeren
Publisert
1. februar 2019

Det var godt å lese om angst som noe normalpsykologisk og hverdagslig

Minneord
Publisert
1. februar 2019