Du er her

Nr. 8 2006 - Komplisert sorg

Psykologer i media
Publisert
1. august 2006
Psykologer i media
Publisert
1. august 2006
Psykologer i media
Publisert
1. august 2006
Psykologer i media
Publisert
1. august 2006
Psykologer i media
Publisert
1. august 2006
Psykologer i media
Publisert
1. august 2006
Psykologer i media
Publisert
1. august 2006
Psykologer i media
Publisert
1. august 2006
Psykologer i media
Publisert
1. august 2006
Psykologer i media
Publisert
1. august 2006
Psykologer i media
Publisert
1. august 2006
Psykologer i media
Publisert
1. august 2006
Psykologer i media
Publisert
1. august 2006
Forskningsnotiser
Publisert
1. august 2006

Musikkundervising er knytta til høgare IQ og betre akademiske prestasjonar hjå born.

Forskningsnotiser
Publisert
1. august 2006

Eldre er betre enn unge til å løysa mellommenneskelege problem.

Forskningsnotiser
Publisert
1. august 2006

Kognitiv åtferdsterapi har betre effekt enn sovemedisin for behandling av kroniske søvnvanskar hos eldre.

Forskningsnotiser
Publisert
1. august 2006

Organisasjonspsykologen Steven G. Rogelberg har sammen med kolleger ved Universitetet i North Carolina, USA studert negative effekter av møter på arbeidsplassen.

Oppsummert
Publisert
1. august 2006
Doktorgrad
Publisert
1. august 2006

Målet med avhandlingen var å belyse og integrere individuelle forskjeller i hjerne- og atferdsmål på tvers av livsløpet hos voksne.

Doktorgrad
Publisert
1. august 2006

Studien viser hvordan arbeidsplassen kan virke inn på og forme de ansattes bruk av alkohol.

Doktorgrad
Publisert
1. august 2006

Studien understøtter nyere retningslinjer som anbefaler et høyere behandlingsnivå. Det er nødvendig med aktiv medisinsk oppfølging.

Doktorgrad
Publisert
1. august 2006

Deltakelse på et løsningsfokusert kurstilbud kan bedre sykmeldtes opplevelse av egen psykiske helse, og være et viktig supplement til annen behandling.

Vel å merke
Publisert
1. august 2006
Vel å merke
Publisert
1. august 2006
Vel å merke
Publisert
1. august 2006
Vel å merke
Publisert
1. august 2006
Vel å merke
Publisert
1. august 2006
Vel å merke
Publisert
1. august 2006
Vel å merke
Publisert
1. august 2006
Leserne spør
Publisert
1. august 2006
Leserne spør
Publisert
1. august 2006
Leserne spør
Publisert
1. august 2006
Redaksjonelt
Publisert
1. august 2006
Teoretisk artikkel
Publisert
1. august 2006

I denne artikkelen presenteres nyere forskning om komplisert sorg og sentrale aspekter ved sorgintervensjon. Et kasuseksempel illustrerer hvordan kompliserte sorgreaksjoner kan møtes i klinisk praksis.

Originalartikkel
Publisert
1. august 2006

Mange unge etterlatte ved selvmord trenger og ønsker hjelp. Når terapeuten fremstår som en aktiv og rådgivende medspiller, styrkes de unges tro på egne ressurser og egen mestring.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. august 2006

Kognitiv terapi ved komplisert sorg retter seg ikke bare mot symptomer som angst og depresjon. Den etterlatte hjelpes med å bygge opp et hensiktsmessig indre forhold til den avdøde og etablere ny mening med livet.

Kasusstudie
Publisert
1. august 2006

Individuelle og kjønnsrelaterte forskjeller i sorg kan gi grobunn for konflikter i parforhold. Artikkelen presenterer en terapi der konfliktene i stor grad var knyttet til det traumatiske tapet av et barn.

Fra praksis
Publisert
1. august 2006

Psykoterapi med pasienter med ervervet døvblindhet skjer gjennom berøring, i hovedsak gjennom taktilt tegnspråk.

Ekteparet Dyregrov:
Publisert
1. august 2006

Kari og Atle Dyregrov har begge doktorgrad i sorg, begge er internasjonale kapasitetar på sine felt, og begge har skrive fagartiklar til denne utgåva av Tidsskriftet. Betre grunnar for eit dobbeltintervju finn ein vel knapt.

Halvor Kjølstad:
Publisert
1. august 2006

Fyll koster arbeidslivet minst 12 milliarder kroner i året, hver nordmann over 14 år drikker i snitt 6,4 liter ren alkohol i året. Lite tyder på at konsumet går ned. Men direktør Halvor Kjølstad (59) i AKAN gir aldri opp.

Intervju
Publisert
1. august 2006

Susanne mistet moren sin i kreft. For å komme gjennom sorgen skrev og tegnet hun i en liten kladdebok om og til moren sin. Ett år senere lå boka til salgs i bokhandelens fagbokavdeling.

Å miste et barn
Publisert
1. august 2006

Erna Johannesens yngste sønn døde brått og uventet. Sorgen ga langvarige samlivsproblemer med mannen. – Jeg fant ikke boka jeg trengte da jeg søkte gjenkjennelse av mine egne opplevelser, så jeg skrev den selv, sier hun.

Reisebrev fra Italia
Publisert
1. august 2006

Kvart år dreg norske kognitive terapeutar ut i verda for å dela røynsler og opplevingar. I år tok dei turen til eit vårleg Italia.

Psykologer i media
Publisert
1. august 2006
Debatt
Publisert
1. august 2006
Forskningsnotiser
Publisert
1. august 2006
Oppsummert
Publisert
1. august 2006
Doktorgrad
Publisert
1. august 2006
Bokessay
Publisert
1. august 2006

Ansatte har grunnleggende menneskelige behov som ledelsen bør arbeide for å møte, ved å bidra til å skape arbeidsbetingelser der en ikke bare får tilfredse, men entusiastiske medarbeidere.

Bokanmeldelse
Publisert
1. august 2006
Kommentar
Publisert
1. august 2006
Vel å merke
Publisert
1. august 2006
Leserne spør
Publisert
1. august 2006