Du er her

Nr. 11 2013 - Kan vi stole på tvillingforskningen?

Riniolo, Todd C.:
Publisert
5. oktober 2013

Et grufullt mord og rettssaken etterpå førte til at Sigmund Freud ble en berømt person, og at tenkningen hans fikk folkelig utbredelse i Amerika, hevder Todd C. Riniolo.

Lisbeth F. Holter Brudal:
Publisert
5. oktober 2013

«Forfatteren polemiserer slik at jeg til slutt lurer på hvilke krav man egentlig skal stille til kunnskap», skriver vår anmelder.

Debatt
Publisert
5. oktober 2013

Psykologer er etisk forpliktet til å engasjere seg i folks liv og livskvalitet. Deres kunnskap er essensiell i kampen mot klimaendringene. Hva vil Psykologforeningen gjøre med det?

Debatt
Publisert
5. oktober 2013

Det er mange krav til barnesakkyndige, og av og til vil ikke deres arbeid holde absolutt høyeste faglige standard. Nettopp derfor har vi et omfattende system som kvalitetssikrer beslutningene i barnevern og barnelovsaker. – Vi kjenner ikke til noen beslutningsprosess i vårt samfunn som er så grundig, skriver Espen Walstad og Jørn Søvik.

Debatt
Publisert
5. oktober 2013
Debatt
Publisert
5. oktober 2013

Bidrar psykiatriens førparadigmatiske natur til rettspsykiatriens problem?

Debatt
Publisert
5. oktober 2013
Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2013

Når klimapanelet no åtvarar sterkare enn nokon gong mot menneskeskapte miljøendringar, er det bare å håpa at filmskaparar med skepsis til FN sine konklusjonar er opptekne på anna hald.

Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2013
Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2013
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2013
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2013
Originalartikkel
Publisert
5. oktober 2013

Helsedirektoratets rekrutteringstilskudd har gitt flere psykologer i kommunalt psykisk helsearbeid. Men psykologenes kompetanse brukes først og fremst i behandling av enkeltbrukere, ikke for å styrke det folkehelserettede arbeidet.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. oktober 2013

Er terapeuter som går i egenterapi mer effektive enn kollegaer som ikke har gått i egenterapi? I denne artikkelen gjennomgår forfatterne forskning om bruken av egenterapi og begrunnelsene psykologer oppgir for å gå i terapi selv.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. oktober 2013

Psykodynamisk foreldrearbeid øker foreldrenes mentaliseringsevne og gjør barnets fremtoning til et forståelig språk.

Fagessay
Publisert
5. oktober 2013

Mens det gjenstår å identifisere betydelige geneffekter for psykoser, hevdes det at tvillingstudier viser at psykoser er 70–85 % genetisk betinget. Men tvillingstudier er basert på uholdbare antakelser som gjør dem uegnet til å estimere geneffekter.

Psykologi på Internett
Publisert
5. oktober 2013

Ikkje tener dei noko på det. Ikkje haustar dei akademiske poeng. Ikkje gjev det formell kompetanse. Likevel brukar dei dagar og år av livet sitt på å blogga om psykologi.

Brukerrepresentasjon i Psykologforeningen
Publisert
5. oktober 2013

Det sier Bjørn Lydersen i Mental Helse etter å ha lest oktoberutgaven av Psykologtidsskriftet. Der ble ideen lansert om at Psykologforeningens Sentralstyre bør ha en brukerrepresentant.

Fra Arkivet
Publisert
5. oktober 2013
Psykologforeningens landsmøte 2013
Publisert
5. oktober 2013

Når Norsk Psykologforening møtes til landsmøte 20.–22. november står nytt hovedsatsningsområde på tapetet. Sentralstyrets forslag til vedtak lyder: «Forebygging for barn og unge». Vi har noen alternative forslag.

Skrivetips
Publisert
5. oktober 2013

For det første er klisjeen kjedelig. For det andre gir den ikke mer enn et enklere uttrykk.

Leder
Publisert
5. oktober 2013
Kronikk
Publisert
5. oktober 2013

Solberg og Jensen fremmer en form for likestilling der kvinnene beveger seg inn på machomenns arenaer og vil bli som menn – nå også i frihetens navn.

Debatt
Publisert
5. oktober 2013
Psykoseforsking
Publisert
5. oktober 2013

Forskaren i Charlotte Fredslund Hansen blei vekt av folk med schizofreni og med bipolar liding. Ho la nemleg merke til at det skjedde noko ubestemmeleg i interaksjonen med desse pasientane.

Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2013
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2013
Kommentar
Publisert
5. oktober 2013

Påstanden om at mennesker med psykiske lidelser er farlige, er trist og stigmatiserende. Kunnskapsløsheten råder.