Du er her

Nr. 8 2014 - Saknar gruppeterapi i utdanninga

Brandtzæg, Torsteinson, Øiestad:
Publisert
5. august 2014

Høy kvalitet i barnehagene er en av de viktigste samfunnsøkonomiske investeringene vi kan gjøre. Denne boka viser hvordan man kan få det til.

Berge & Falkum:
Publisert
5. august 2014

En bok som kan bidra til å bygge bro mellom behandlingsapparatet og arbeidslivet.

Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2014
Debatt
Publisert
5. august 2014

Hvorfor er det ikke helt stuerent å trekke inn familien når man jobber med mennesker over 18 år i psykisk helsevern?

Debatt
Publisert
5. august 2014

Psykologer bør kjempe hardere for å bevare sitt faglige mangfold og sin autonomi. Og også kjempe for andre behandleres autonomi.

Debatt
Publisert
5. august 2014

Barnesakkyndig kommisjon er nyttig og enkelt. Men det er ikke sikkert at vi skal følge Den rettsmedisinske kommisjonens modell med å holde fast ved det samme systemet i 100 år.

Debatt
Publisert
5. august 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. august 2014

Målretta øving ser bare ut til å forklara ein tredel av variasjonen i evner hos musikarar og sjakkmeistrar.

Forskningsnotiser
Publisert
5. august 2014

Ved skilsmisse blir middelaldra kvinner meir einsame enn jamaldra menn i same situasjon.

Forskningsnotiser
Publisert
5. august 2014

Personar som lid av alvorleg eteforstyrringar, gjer det svakare enn den friske kontrollgruppa på somme testar.

Leserne spør
Publisert
5. august 2014
Leserne spør
Publisert
5. august 2014
Evidensbasert praksis
Publisert
5. august 2014

Dårlig tilpassede kliniske tester samt mangelfull kunnskap om døve barns utvikling kan føre til overdiagnostisering av ADHD og autisme.

Originalartikkel
Publisert
5. august 2014

Vanemessig utsettelsesatferd – prokrastinering – er et problem som berører mange. For noen er utsettelse en litt plagsom uvane, andre opplever mer dyptgripende konsekvenser som gjør at problemet kan ses som en lidelse.

Reportasje
Publisert
5. august 2014

Gruppeterapien spirer og gror. Men administrative produktivitetsmål og utdanningsinstitusjonane favoriserer individualterapi. Slår gruppeterapien likevel ut i blom?

Nyheter
Publisert
5. august 2014

Det norske systemet med sakkyndige har alvorlige mangler, mener Juristforbundet. Forbundets leder vil ha egne sakkyndige som representerer påtalemyndigheten og andre som representerer forsvarersiden.

Skrivetips
Publisert
5. august 2014
Leder
Publisert
5. august 2014
Bokessay
Publisert
5. august 2014

Hva er likheten mellom selvhjelpsbøker og Ole Ivars? Ingen av dem passer spesielt godt til gåselever og champagne.

Kronikk
Publisert
5. august 2014

Journalen sa at pasienten var gråtlabil. Hvorfor kan de ikke skrive hva det er som gjør at hun er lei seg og tar lett til tårene?

Debatt
Publisert
5. august 2014
Nevropsykologisk forsking ved Universitetet i Oslo
Publisert
5. august 2014

Der ektepar flest nøyer seg med å bygga ein heim saman – med born, eit par bilar og kanskje ei campingvogn – har Kristine Walhovd og Anders Fjell i tillegg bygd opp eit internasjonalt anerkjent hjerneforskingsmiljø.

Forskningsnotiser
Publisert
5. august 2014
Leserne spør
Publisert
5. august 2014
Kommentar
Publisert
5. august 2014

Helseministeren vil ha en ny definisjon av helse. På vegne av psykologene tar jeg imot utfordringen og utviklingsmulighetene det innebærer.

Vel å merke
Publisert
5. august 2014

Regjeringen foreslår å heve aldersgrensen for bortfall av autorisasjon for helsepersonell fra 75 til 80 år.

Vel å merke
Publisert
5. august 2014

Fra og med 1. juli 2014 blir arbeidstakernes ferierettigheter ved sykdom styrket.