Du er her

Fagbidrag

Fra praksis
Publisert
1. juni 2021

Et terapiforløp kun bestående av stemmer som snakker sammen, kan aldri erstatte det fysiske møtet mellom behandler og pasient. Eller?

Illustrasjonsbilde av hodetelefoner
Etikkpanelet
Publisert
1. juni 2021
Illustrasjon: Kristian Utrimark
Fagessay
Publisert
1. juni 2021

Tolv år som sykehusdirektør har gitt rikelig anledning til å prøve og feile som leder. Her er ti viktige erfaringspunkter.

Illustrasjon: Steph Hope
Fagessay
Publisert
1. juni 2021

Under pandemien har ungdommer hatt færre sosiale arenaer de kan bruke til å bearbeide erfaringer og utvikle seg. En økning i antall ungdommer som blir innlagt på landets største barne avdeling i samme periode etter intoks, gjør oss bekymret.

Illustrasjonsbilde av tomme benker. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix
Fra praksis
Publisert
1. juni 2021

Institusjonsplassering for ungdom med alvorlige atferdsvansker innebærer en risiko for at de får større vansker. Treatment Foster Care Oregon, TFCO, er en alternativ tilnærming med gode resultater.

Originalartikkel
Publisert
21. mai 2021
Originalartikkel
Publisert
21. mai 2021
Etikkpanelet
Publisert
3. mai 2021
Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. mai 2021

Mange helsetjenester ansetter erfarings­konsulenter med egne erfaringer med psykiske vansker og/eller rus. Denne pilotstudien viser at mange ordinært ansatte helsepersonell også har slik erfaring som de benytter i arbeidet.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. mai 2021

Pasientene i tre helse­regioner i har fått anledning til å lese sykehus journalen sin på internett. Tjenesten er hovedsakelig til for pasientene, men har påvirket klinikernes arbeid. Artikkelen presenterer klinikerne i psykisk helsevern sine erfaringer fra de første årene etter innføringen.

Sider