Du er her

Fagbidrag

Etikkpanelet
Publisert
30. april 2024

Å involvere barna har ulemper, men tar barnas rett til å bli hørt på alvor. Deltagelse kan gi en opplevelse av påvirkningskraft.

Fagessay
Publisert
30. april 2024

Freuds gjentakingstvang, som eit uttrykk for dødsdrifta, kan brukast til å forstå ekstrem kroppskontroll, fundamentalisme og menneskets kontroll over naturen.

Oppsummert
Publisert
30. april 2024

Mye tyder på at personlighetsfungering blir viktigere enn personlighetstrekk i valg av tiltak og behandling.

Tor Erik Nysæter. Foto: privat
Vitenskapelig artikkel
Publisert
30. april 2024
Fra praksis
Publisert
30. april 2024
Fagessay
Publisert
30. april 2024

I dagens samfunn er skamfølelsen mer tilgjengelig enn skyldfølelsen. Det kan bidra til økt psykologisk sårbarhet i kulturen.

mann med langt skjegg og mørk skjorte foran lys bakgrunn
Evidensbasert praksis
Publisert
27. mars 2024
Etikkpanelet
Publisert
27. mars 2024

Privatisering av behandlingsrelasjoner er tabubelagt. Manglende åpenhet kan forhindre forebygging.

Fagessay
Publisert
27. mars 2024

Den nye sorgdiagnosen reiser spørsmål om klinisk nytteverdi og underliggende samfunnsforhold.

Mann med halvlang lugg, skjegg og briller mot murvegg
Vitenskapelig artikkel
Publisert
27. mars 2024
Mann med kort skjegg mot hvit bakgrunn

Sider