Du er her

Fagbidrag

Fra praksis
+ For abonnenter
Publisert
3. februar 2020

Kanskje er det slik at paradoksale elementer inngår i all virksom terapi.

Fra praksis
+ For abonnenter
Publisert
3. februar 2020

I dagligtalen bruker vi energi som et uttrykk for vårt velbefinnende, men vi trenger også et psykologisk fagspråk som innbefatter studiet av livsenergi.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. februar 2020

Bruken av schizofrenitermane utanfor det psykiatriske fagfeltet fordeler seg på to distinkt ulike tydingar: I den eine tydinga refererer termane til diagnosen schizofreni, der den diagnostiserte som regel treng behandling av spesialisthelsetenesta. I den andre tydinga er termane brukte metaforisk for å referera til ulike former for ambivalens, inkonsistens og sjølvmotseiing. Den metaforiske tydingsvarianten reflekterer den bokstavelege tydinga til termane og bidreg til den utbreidde misoppfatninga av schizofreni som «splitta sinn» eller «splitta personlegdom».

Forsknings­intervju
+ For abonnenter
Publisert
2. januar 2020

Sammenhengen mellom betennelse i kroppen og enkelte former for depresjon er psykiatriens nye snakkis. Hva handler viraken om?

Fra praksis
+ For abonnenter
Publisert
2. januar 2020

Skam er et dårlig utgangspunkt for å leve godt med sykdom. Kanskje det aller dårligste. 

Faglig innspill
+ For abonnenter
Publisert
2. januar 2020

Teorien om at overvekt opprettholdes på grunn av psykologiske prosesser og mangel på viljestyrke, mangler empirisk støtte.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. januar 2020

Sorg er en naturlig reaksjon på tap, men for noen kan sorgen utvikle seg til en psykisk lidelse. Hvilken behandling bør de få?

Fri assosiasjon
+ For abonnenter
Publisert
2. desember 2019
Evidensbasert praksis
Publisert
2. desember 2019

Mye av kommunikasjonen mellom spedbarn og forelder foregår som en kroppslig dialog. Likevel bruker vi stort sett verbal aktivitet for å måle foreldres evne til å forestille seg babyens indre. Kan denne foreldrementaliseringen i stedet undersøkes i den kroppslige dialogen, og betyr det noe for barns tilknytningstrygghet?

Essay
+ For abonnenter
Publisert
2. desember 2019

Av og til kjennes det som om omsorgen er brukt opp. 

Sider