Du er her

Fagbidrag

Fagbulletin
Publisert
2. desember 2018

Når autismespekterforstyrrelse fremstilles på film og TV, kan det gi økt oppmerksomhet og kunnskap om diagnosen, men også forsterke stereotypiske fremstillinger.

Fra praksis
Publisert
2. desember 2018

Helsevesenets hjelpsøkingsmodell fungerer dårlig for ungdom med psykiske plager. Våre erfaringer forteller både om mulige forklaringer på hvorfor det er slik, og om grep som kan gjøre at flere unge får hjelp.

Evidensbasert praksis
Publisert
2. desember 2018

Søvnforstyrrelser og psykiske plager som angst og depresjon er vanlig ved Parkinsons sykdom. Både farmakologiske og psykologiske intervensjoner kan være til hjelp.

Fra praksis
Publisert
2. desember 2018

I prosessen «med å få det bedre» hadde noe blitt enda verre.

Fra praksis
+ For abonnenter
Publisert
6. november 2018

Om lag 25 prosent av personer med psykoselidelser opplever hørselshallusinasjoner til tross for behandling. En ny digital intervensjon har gitt lovende resultater nettopp for denne gruppen.

Fri assosiasjon
+ For abonnenter
Publisert
6. november 2018

Det er når solen skinner, man skal reparere taket, men hva gjør man når det regner hele tiden?

Vitenskapelig artikkel
Publisert
6. november 2018

Metakognitiv terapi kan være et godt alternativ i behandling av generalisert angst og depresjon hos eldre.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
4. oktober 2018

Kunnskapsarbeidere i arbeidslivets nest siste fase tilpasser seg endringer. Fortellingene deres er preget av motivasjon for videre faglig utvikling.

Fri assosiasjon
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

Barndommen kommer i reprise til vi tar tak i den.

Fra praksis
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

Terapeuter må være oppmerksomme på hvilke intervensjoner som passer når i sykdomsforløpet til psykosepasienter.

Sider