Du er her

Fagbidrag

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. november 2019

En ambisjon med nettverksmodellen er å gi et nytt, ateoretisk fundament i tilnærmingen til psykiske lidelser, men modellen har ingen løsning på sentrale grunnlagsproblemer i psykiatrien.

Faglig innspill
Publisert
1. november 2019

Fremtiden for faget vårt bestemmes ikke først og fremst av ytterligere ressurstildeling til psykisk helsevern, men av hvordan ressursene benyttes for å skape endringer til det bedre for pasienter og pårørende.

Fri assosiasjon
+ For abonnenter
Publisert
1. november 2019

Første del av kvinnelivet handler om å ikke bli gravide for tidlig, andre del om å rekke å bli det. Midt imellom der må vi bestemme oss for noe vi ikke vet hva er, en beslutning vi kanskje kommer til å angre på. Og så kommer overgangsalderen.

Fagessay
+ For abonnenter
Publisert
1. november 2019

En moderne personlighetsteori må funderes på teorier om temperament, tilknytning og mentalisering. 

Forskningsintervju
+ For abonnenter
Publisert
1. november 2019

Med medisinsk-historiske briller drøfter Ketil Slagstad gamle ideer og nye modeller for å belyse hvordan vi forstår psykiske lidelser.

Fri assosiasjon
+ For abonnenter
Publisert
1. oktober 2019
Fagessay
+ For abonnenter
Publisert
1. oktober 2019

Vi må slutte å tenke at terrorister lider av alvorlig psykopatologi og opptrer som morderiske psykopater.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. oktober 2019

Å oppleve en flyktningleir i Virtual Reality kan gjøre oss mer villige til å donere.

Fagessay
+ For abonnenter
Publisert
1. oktober 2019

Multisystemisk terapi (MST) lar seg forene med anbefalinger fra litteraturen om utviklingstraumer. Gjennom multisystemisk terapi kan ungdom få hjelp til å regulere seg på flere sosiale arenaer samtidig.

Fra praksis
+ For abonnenter
Publisert
2. september 2019

Pasienter og deres familier har mye å vinne på at vi inviterer familien inn i individorientert behandling.

Sider