Du er her

Fagbidrag

Fra gjesteredaktørene
Publisert
1. desember 2023
Fagbidrag
Publisert
1. desember 2023

Her blir du kjent med Nadine, som skal hjelpe oss å illustrere de forskjellige terapiatilnærmingene som presenteres i temanummeret.

Tegning av kvinne som går sett bakfra
Forord
Publisert
1. desember 2023
Portrettbilde i svart-hvitt av kvinne og mann
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Hanne Oddli og Peder Kjøs beskriver integrativ terapi som «den vanligste formen for psykoterapeutisk praksis» og illustrerer hvordan psykologen kan trekke veksler på både manual-modeller og fellesfaktorforskning i terapi.

Bilde av kvinne (venstre) og mann (høyre) mot grå bakgrunn
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Sindre Kvithyld Aasli beskriver hvordan terapeuten kan bruke tilknytningsbåndet mellom partnerne som ressurs i behandling av tilknytningssår.  

Portrettfotografi av mann
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Reidar Stiegler og Anne Hilde Vassbø Hagen presenterer det empiriske grunnlaget for EFT og sentrale EFT-intervensjoner.

Bilde av mann (venstre) og kvinne (høyre)
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Per-Einar Binder understreker at målet er å hjelpe pasienten til å være til stede i eget liv med nysgjerrighet, ydmykhet og ærefrykt, og å forholde seg konstruktivt til livets muligheter og begrensninger.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Jon Vøllestad et al. presenterer Unified Protocol, der målet er å fremme ferdigheter i emosjonsregulering.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Filip Myhre og Roger Hansen beskriver hvordan synlige kroppslige markører hos pasienten gir terapeuten sentral informasjon i terapeutisk prosess og valg av intervensjoner.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Med kasuset Nadine viser Marit Råbu og Karsten Hytten at endring kan oppstå når pasienten gjør nye relasjonelle erfaringer både utenfor og i selve terapirommet.

Sider