Du er her

Inntrykk

Anmeldt
Publisert
31. januar 2023

Et nyttig bidrag til terapeutens verktøykasse i møte med krevende samtaler om seksualitet.

Anmeldt
Publisert
31. januar 2023

Bergljot Gjelsvik har skrevet en kunnskapsrik fagbok med mange kloke refleksjoner, fra innsiden av sin egen krise.

Stilisert kart/terreng
Bokanmeldelse
Publisert
2. januar 2023
Autisme og mental helse utgjør en oppdatert kunnskapsoversikt om autisme og vanlige tilleggslidelser, og er en vellykket bok – trass noen vesentlige mangler.
Bokanmeldelse
Publisert
2. januar 2023
En ujevn, men viktig bok som på sitt beste bidrar til økt bevissthet om seksuelle overgrep blant barn og unge med funksjonsvariasjon.
Ballongselger pg barn
Minneord
Publisert
1. desember 2022
Minneord
Publisert
1. desember 2022
Minneord
Publisert
1. desember 2022
Minneord
Publisert
1. desember 2022
Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2022

Komplekse problemstillinger stiller høye krav til kompetanse, og samhandling mellom instanser. Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak kan bidra til å bedre samarbeidet.

Illustrasjonsbilde vev
Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2022

Forfatterne av Idrettspsykologi tar enkelte interessante valg, men mislykkes i sitt forsøk på å skrive en vitenskapelig bok om emnet.

Sider