Du er her

Inntrykk

Grenseoverskridelser i terapi
Publisert
1. april 2019
Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
1. april 2019

Forfatterne tør å stille vanskelige spørsmål og å utfordre dagens system.

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
1. april 2019

Boken formidler godt hvordan ungdoms utvikling og vansker oppstår i samspill med omgivelsene. Men den sier lite om hva som hjelper ut over individuelle samtaler.

Klassikeren
+ For abonnenter
Publisert
1. april 2019

Tom Barth, Christina Näsholm, Motiverande samtal – MI. Att hjälpa en menniska till förändring på hennes egna villkor, 2006

Klassikeren
+ For abonnenter
Publisert
1. mars 2019

Bruce D. Perry og Maia Szlavitz: The boy who was raised as a boy – and other stories from a child psychiatrist’s notebook, 2006

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
1. mars 2019

Skam hindrer folk i å be om hjelp for rusavhengighet. Denne boken bidrar til å redusere skam.

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
1. mars 2019

Flere faggrupper bidrar med sin unike kompetanse. Det er spesielt gledelig.

Psykologi, profesjon og utviklingstrekk
Publisert
1. mars 2019
Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
1. mars 2019

Nancy McWilliams imponerer i en nyoversatt bok om nytteverdien av psykoanalytisk personlighetsdiagnostikk.

Sider