Du er her

Inntrykk

Bokanmeldelse
Publisert
2. mai 2022

Litteraturforsker Jørgen Haugan har udgivet sin akademiske selvbiografi. Jeg fandt en nyttig kilde til forståelse af mine oplevelser, som dansk kommunepsykolog i norske distrikter.

Munchs blyantskisse av Ibsen på Grand Cafe
Bokanmeldelse
Publisert
2. mai 2022

Skolevegringsmysteriet av Gaute Brochmann og Ole Jacob Madsen har fått en del eksponering i media, og forfatterne har selv omtalt den som en «debattbok». I det perspektivet er boken ganske så vellykket.

Filmessay
Publisert
1. april 2022
Bilde fra filmen "De Uskyldige"
Bokessay
Publisert
1. april 2022

Våre kreative tanker om fremtiden er nært knyttet opp til vår rekonstruktive hukommelse og vårt skapende språk. Uten søkelys på fremtidstenkning kan vi ende opp med en fattigere fagpsykologi.

Bokanmeldelse
Publisert
1. april 2022

Når gamlinger skal lese om ungdommens verden, blir det gjerne noen misforståelser. Men da jeg etter hvert fikk dechiffrert innholdsfortegnelsen i boka, fikk jeg et lite gløtt inn i ungdommens virtuelle verden.

Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2022

Å gi en introduksjon til et fagfelt er et ambisiøst prosjekt. Denne boken bidrar lite til å bygge forståelse for og ferdigheter i evolusjonspsykologi ut over forfatternes eget spesialområde.

Bokessay
Publisert
31. januar 2022

Håndtering av psykososiale utfordringer og krisepsykologi har fått en særlig aktualitet med pandemien. Dessverre er denne nyutgivelsen blitt for faglig substansløs til å utgjøre et vesentlig bidrag.

Bokanmeldelse
Publisert
31. januar 2022
Bokanmeldelse
Publisert
3. januar 2022

Jan Grue vil at vi skal snakke oftere og mer åpent om funksjonshemmede, sårbarhet, belastning og usynlig arbeid. Heldigvis har han skrevet en effektiv samtalestarter om temaet.

Professor Jan Grue
Bokanmeldelse
Publisert
3. januar 2022

Endelig har vi fått en lærebok om sakkyndighet i Norge. Den som lurer på smått og stort om regler og krav som gjelder bruken av leger, psykiatere og psykologer i retten, kan nå finne svarene i én bok.

Sider