Du er her

Inntrykk

Minneord
Publisert
28. februar 2024
Filmessay
Publisert
28. februar 2024

Filmen Naken (1993) skildrer hovedkarakteren Johnnys rastløse odyssé gjennom et mørkt og ubarmhjertig London, og er en opplysende skildring av narsissistisk mangelpatologi.

Mann med armer i kors mot uklar bakgrunn
Bokanmeldelse
Publisert
28. februar 2024

Gode intensjonar til tross, denne boka om terapeutisk sjølvivaretaking treff verken meg eller blink.

Omslagsbilde av boken The Thriving Therapist
Bokanmeldelse
Publisert
26. februar 2024

Henrik Berg minner oss på det usikre i den psykologiske vitenskapen, og oppfordrer til vitenskapsteoretisk selvrefleksjon.

Omslagsbilde av bokn Vitenskapsteori i psykologiske fag_Fagbokforlaget
Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2024

Hva kan kognitiv atferdsterapi og eksistensiell psykoterapi lære av hverandre? Spørsmålet åpner opp for en utforskning av psykoterapienes kunnskapssyn, menneskesyn og verdier.

Omslagsbilde av boken CBT and Existential Psychology
Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2024

Pål Grøndahl gir et viktig korrektiv til tabloidenes fremstilling av «psykopaten iblant oss», i en bok som inneholder det meste du trenger å vite om psykopati.

Omslagsbilde av boken Psykopatiske personligheter
Bokessay
Publisert
2. januar 2024

Få følelser splitter fagfolk i like stor grad som skamfølelsen. Dette bokessayet redegjør for skammens konstruktive og destruktive sider ved hjelp av en ny fagbok om temaet.

Omslagsbilde av boken Skam av Carsten Rene Jørgensen
Bokanmeldelse
Publisert
2. januar 2024

En inspirerende bok om spiritualitet i psykoterapi, med noen nordiske blindflekker.

Bokomslag Handbook of Spiritually Integrated Psychotherapies_
Bokanmeldelse
Publisert
2. januar 2024

Malkomsen etterlyser en humanistisk revolusjon i klinisk psykologi – men kunne med fordel gjort seg til bedre venn med Viktor Frankl.

Bilde av bokomslag med person som dytter en stein opp en bratt fjellside
Minneord
Publisert
29. november 2023

Sider