Du er her

Nr. 9 2008 - Temanummer: Nevropsykologi

Psykologer i media
Publisert
1. september 2008
Psykologer i media
Publisert
1. september 2008
Psykologer i media
Publisert
1. september 2008
Psykologer i media
Publisert
1. september 2008
Psykologer i media
Publisert
1. september 2008
Psykologer i media
Publisert
1. september 2008
Psykologer i media
Publisert
1. september 2008
Psykologer i media
Publisert
1. september 2008
Psykologer i media
Publisert
1. september 2008
Psykologer i media
Publisert
1. september 2008
Psykologer i media
Publisert
1. september 2008
Reportasje
Publisert
1. september 2008

Eit godt forskingsmiljø veks ikkje fram av seg sjølv. Edvard Moser har nokre viktige prinsipp, mellom anna for det inter- nasjonale samarbeidet ved Center for the Biology of Memory (CBM).

Kunstpause
Publisert
1. september 2008
Reportasje
Publisert
1. september 2008

Nevropsykologien har en selvsagt plass i undervisningen på profesjonsstudiet. Med unntak av Oslo har alle lærestedene obligatorisk praksis i klinisk nevropsykologi.

Intervju
Publisert
1. september 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2008
Debatt
Publisert
1. september 2008

Frykt for ikke å få forlenget arbeidsforholdet bør ikke få psykologer til å ofre faglig integritet for jobbtrygghet.

Doktorgrad
Publisert
1. september 2008

Etnisitet kan være en viktig terapeutisk faktor i psykologisk behandling, viser Snefrid Møllersen.

Doktorgrad
Publisert
1. september 2008

Hva kan forklare at noen klarer å slutte å røyke, mens andre ikke gjør det?

Spesialiteten i klinisk samfunnspsykologi
Publisert
1. september 2008

Samfunnspsykologi skal bli en klinisk spesialitet. Det vedtok Landsmøtet 2007.

Vel å merke
Publisert
1. september 2008

Yngre psykologers utvalg inviterer til kveldsseminar torsdag 25. september kl 19.00 på Dattera til Hagen i Oslo, med Torkil Berge som trekkplaster.

Redaksjonelt
Publisert
1. september 2008
Redaksjonelt
Publisert
1. september 2008
Derfor
Publisert
1. september 2008
Oversiktsartikkel
Publisert
1. september 2008

Norsk nevropsykologis tidlige år var preget av faglige motsetninger, men også av utfordrende oppgaver og inspirerende samarbeid. Fagområdet har vakt stor interesse og fått en økende betydning innenfor psykologisk forskning og praksis.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. september 2008

Hjernen er alltid i forandring. Disse endringsprosessene foregår i tett interaksjon med omgivelsene. Denne evnen til erfaringsbasert forandring er uttrykk for hjernens plastisitet.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. september 2008

Artikkelen beskriver noen sentrale forskningsprosjekter i Norge der funksjonell magnetresonansavbildning (fMRI) blir brukt, med vekt på nevropsykologiske undersøkelser av kognitiv funksjon ved schizofreni og dysleksi.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. september 2008

Traumatisk hodeskade kan gi vedvarende endringer av kognitiv, psykisk og atferdsmessig funksjon. Nevropsykologisk undersøkelse utgjør et viktig bidrag ved diagnostisk funksjonskartlegging og planlegging av rehabiliteringstiltak.

Originalartikkel
Publisert
1. september 2008

Høytlesing av irregulære ord benyttes ofte som mål på premorbid intelligens. I denne artikkelen vises det hvordan metoden er egnet til å kartlegge reduksjon ved schizofreni og bipolar lidelse.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. september 2008

Hvilke forhold øker risikoen for invalide undersøkelsesresultater? Hva teller som mulig, sannsynlig eller sikker aggravering av kognitive vansker? Det er et ubehagelig faktum at noen klienter i bestemte sammenhenger gir inntrykk av større vansker enn de egentlig har.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. september 2008

Både hjernen og våre kognitive evner endres kontinuerlig gjennom hele livet. I denne artikkelen forsøker forfatterne å forklare hvordan endringer i hjernens oppbygning kan føre til endringer i kognitiv funksjon gjennom å bruke eksempler fra utvikling, aldring og kognitiv trening.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. september 2008

Mange av risikofaktorene for Alzheimers sykdom og vaskulær demens er de samme. «Normal» aldring fører også med seg kognitiv svikt. Mellom patologisk utvikling og det «normale» benyttes gjerne termen mild kognitiv svikt.

Originalartikkel
Publisert
1. september 2008

ADHD-diagnosen omfatter barn med ulikt prestasjonsnivå og ulike tilleggsdiagnoser. En nevropsykologisk funksjonsundersøkelse er derfor viktig for å tilrettelegge adekvate tiltak for det enkelte barn.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2008

Denne oversiktsartikkelen presenterer sentral kunnskap om barn med selektiv mutisme, med vekt på diagnostiske utfordringer og prinsipper for behandling.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2008

Stemningslidelser er forbundet med så vel tilstandsavhengige som varige nevropsykologiske dysfunksjoner. Nevropsykologisk utredning ved depresjon og bipolare lidelser vil bidra til økt kunnskap om etiologi, sykdomsutvikling, dagliglivsfungering og behandling.

Fagessay
Publisert
1. september 2008

Kognitive vansker er svært vanlig ved schizofreni, og bør vektlegges i større grad ved behandling og rehabilitering.

Fagessay
Publisert
1. september 2008

Moderne nevrovitenskap kan kaste lys over fenomener som overføring og projektiv identifikasjon, men betydningen for terapeutisk praksis er begrenset.

Fagessay
Publisert
1. september 2008

Mange arbeidstakere er utsatt for eksponeringer som kan gi yrkessykdommer eller yrkesskader, blant annet i form av endret nevropsykologisk funksjon. Nevropsykologisk undersøkelse anvendes ofte i erstatningssaker.

Fagessay
Publisert
1. september 2008

Rettssystemet har stort behov for nevropsykologisk kompetanse når det gjelder diagnostisk utredning, for eksempel ved utviklingshemming og ved saker med påstand om bevisstløshet og hukommelsestap, og når det gjelder vurdering av mulig aggravering og simulering.

Fagessay
Publisert
1. september 2008

Hvordan vil fremtidens bruk av nevropsykologer i strafferetten skille seg fra dagens praksis? Rekruttering skjer ofte fra munn til munn, men Den rettsmedisinske kommisjon har opprettet et register over sakkyndige som er villige til å påta seg oppdrag.

Debatt
Publisert
1. september 2008
Åse Gruda Skards pris
Publisert
1. september 2008

Frode Thuen treng ingen pris for å bli ein kjent psykolog. Men han kan saktens fortena både ein og fleire fordi han er det. No har han fått den første – for å vera ein viktig formidlar av psykologi.

Psykologer i media
Publisert
1. september 2008
Norsk nevropsykologi i verdstoppen
Publisert
1. september 2008

Ekteparet Edvard og May-Britt Moser publiserer oftare i Nature enn dei fleste andre gjer i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Ved NTNU leier dei to norske psykologane eit av dei viktigaste sentra i verda for nevrovitskapleg grunnforsking.

Kunstpause
Publisert
1. september 2008
Nevropsykologien ved universitetene
Publisert
1. september 2008

Snart førti år er gått siden studentene i Bergen begynte å lære om nevropsykologi. Siden har fagfeltet spredt seg til de øvrige tre universitetene. Tidsskriftet har sett nærmere på nevropsykologiens plass i den norske profesjonsutdanningen.

Nevropsykolog i retten
Publisert
1. september 2008

Jobb er viktig, for identitet, selvfølelse og et godt sosialt liv, sier Leif Gunnar Bjerke – landets første trygderettsdommer med nevropsykologisk bakgrunn.

Intervju
Publisert
1. september 2008

Vi har spurt Kari Troland, senior- spesialist i nevropsykologi ved Haukeland Universitetssykehus, om litteratur og lesevaner.

Fra praksis
Publisert
1. september 2008

Kan hende undervurderer vi menneskers evne til å hjelp seg selv. En selvhjelpsbok kan være et godt supplement til psykologisk behandling.

Kronikk
Publisert
1. september 2008
Debatt
Publisert
1. september 2008
Doktorgrad
Publisert
1. september 2008
Kommentar
Publisert
1. september 2008
Kommentar
Publisert
1. september 2008
Vel å merke
Publisert
1. september 2008