Du er her

Nr. 4 2005 - Mannskap i ekstreme situasjoner

Vel å merke
Publisert
1. april 2005
Vel å merke
Publisert
1. april 2005
Redaksjonelt
Publisert
1. april 2005
Oversiktsartikkel
Publisert
1. april 2005

Innen flytrafikk kan menneskelige svikt føre til katastrofer. Riktig utvelgelse av flygere og flygeledere er avgjørende. Psykologiske tester benyttes for å kartlegge personlige egenskaper, kognitive og psykomotoriske evner.

Fagartikkel
Publisert
1. april 2005

Den «menneskelige faktoren» blir viktigere jo lengre austronautene befinner seg i verdensrommet og jo fjernere mål som skal nås. En reise til planeten Mars vil kanskje ta tre år. Psykologisk kunnskap kan få en avgjørende betydning.

Testartikkel
Publisert
1. april 2005

Det militære trenger metoder til å måle optimal fungering under ekstreme forhold. For høyt psykologisk forsvar fører til irrasjonelle beslutninger og feilgrep. Men måler Defense Mechanism Test virkelig psykologiske forsvarsmekanismer?

Oversiktsartikkel
Publisert
1. april 2005

Organisasjoner kan rammes av ulykker som får følger for ansattes helse og yteevne. Erfaringer fra kriseintervensjoner i militære organisasjoner viser betydningen av personellorientert ledelse, mobilisering av kollegastøtte og gradvis tilbakeføring til arbeidet.

Originalartikkel
Publisert
1. april 2005

På en Antarktisbase vinterstid er det ingen vei ut. Man er totalt isolert i de kaldeste og mest fiendtlige omgivelser på jorda. Hvordan selektere personell til disse krevende jobbene?

Originalartikkel
Publisert
1. april 2005

Fredsbevarende operasjoner stiller helt nye krav til den enkelte soldat. Samtidig er tradisjonell opplæring rettet mot krigshandlinger. Hvilke betydning fikk dette for opplevelse av militær identitet hos norske soldater i Kosovo?

Intervju
Publisert
1. april 2005

Om kort tid reiser Jon Gangdal til Mount Everest, i sitt fjerde forsøk på å nå toppen. Ekspedisjonen han leder har brukt halvannet år på forberedelsene. De ekstreme prøvelsene i fjellsiden gir ham en kontinuerlig følelse av mestring, som hverdagen bare glimtvis rommer.

Bokanmeldelse
Publisert
1. april 2005
Kommentar
Publisert
1. april 2005
Nyheter
Publisert
1. april 2005
Nyheter
Publisert
1. april 2005
Vel å merke
Publisert
1. april 2005
Publisert
1. april 2005