Du er her

Nr. 12 2009 - Menneskerettigheter

Psykologer i media
Publisert
5. desember 2009
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2009
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2009
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2009
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2009
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2009
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2009
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2009
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2009
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2009
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2009
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2009
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2009
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2009
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. desember 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. desember 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. desember 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. desember 2009
Debatt
Publisert
5. desember 2009

Norske soldater er statens instrument for utøvelse av vold. Som psykologer har vi plikt til å møte dem med respekt og profesjonalitet.

Debatt
Publisert
5. desember 2009
Debatt
Publisert
5. desember 2009

Kommer jeg selv i en situasjon hvor livet er uutholdelig, håper jeg inderlig å møte en lege med respekt for mine opplevelser og mine behov.

Debatt
Publisert
5. desember 2009

Ut fra de undersøkelsene vi har om psykologers holdning til aktiv dødshjelp, tyder lite på at jeg er noen ensom svale i standen når det gjelder å støtte aktiv dødshjelp i de fortvilte situasjoner det her er snakk om.

Debatt
Publisert
5. desember 2009

Psykologer må ikke bare stille krav om lønn og faglig utvikling, men også kreve at arbeidsstedet har tilstrekkelig med kontorressurser, slik at psykologen kan konsentrere seg om sine psykologoppgaver.

Debatt
Publisert
5. desember 2009

Teologien åpenbarer et mangfold som ville gi klienten valgmuligheter og større trosfrihet. Psykologer vil derfor ha godt av mer kunnskap om kristen teologi.

Forskningsintervjuet
Publisert
5. desember 2009

Tiltak for barn med atferdsproblemer fungerer godt. Nå må de bli tatt i bruk, sier John Kjøbli. Mest overrasket er han over fedrenes betydning for barn med atferdsvansker.

Doktorgrad
Publisert
5. desember 2009

For tjue år siden var man fokusert på retten til å være lesbisk. I dag er skeive kvinner opptatt av å være lesbisk på sin egen måte.

Doktorgrad
Publisert
5. desember 2009

Barn med emosjonelle plager i tillegg til oppmerksomhetsvansker strever mer på skolen og sosialt enn de med bare oppmerksomhetsvansker.

Redaksjonelt
Publisert
5. desember 2009
Teoretisk artikkel
Publisert
5. desember 2009

Barn har en lovfestet rett til deltagelse. Men selv om den retoriske kampen er vunnet, er det langt mer utfordrende når denne retten skal materialiseres til profesjonelle praksiser.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. desember 2009

For mange står tortur som selve symbolet på menneskerettighetskrenkelser, og retten til frihet fra tortur er kanskje den mest grunnleggende av alle menneskerettighetene. Likevel er tortur utbredt. Dette har vidtfavnende konsekvenser også for psykologisk virksomhet, og psykologprofesjonen er viktig for å realisere rettighetene i FNs torturkonvensjon.

Fagartikkel
Publisert
5. desember 2009

This article identifies problems arising from the failure of Norwegian immigration authorities to conduct formal individual assessments of mental health when processing asylum claims. A call is made for incorporation of health professionals in the asylum determination process.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. desember 2009

Menneskerettighetene angår helsepersonell i psykisk helsevern. Derfor trenger vi opplæring i menneskerettigheter. Selv om forståelse og tolkning av menneskerettighetene i utgangspunktet er et juridisk anliggende, mener vi at også andre kunnskapsfelt kan kaste lys over feltet.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. desember 2009

Mange pasienter opplever en høy grad av tvang ved innleggelse i det psykisk helsevern, også når innleggelsen er frivillig. Pasienter innlegges videre på tvangshjemmel selv om de i realiteten ønsker og samtykker i innleggelse og behandling. Dette reiser viktige menneskerettslige problemstillinger, ikke minst knyttet til ivaretakelse av menneskeverd og individuell autonomi

Fagessay
Publisert
5. desember 2009

I den gamle velferdsstaten var man garantert å få hjelp, men også å miste innflytelse på eget liv hvis man tok imot hjelpen. Brukerperspektivet skal derimot sikre brukeren de nødvendige tjenester uten at livet endres mot hennes vilje.

Fagessay
Publisert
5. desember 2009

Vi ønsker åpenhet, informasjon og brukerstyring, samtidig som grunnleggende menneskerettigheter settes til side. Vi etterstreber en humanistisk behandlingsmodell, men samtidig er det en økende rapportering av tvang i dagens psykiske helsevern.

Fagessay
Publisert
5. desember 2009

Retten til å bevege seg fritt er en menneskerettighet. Men i løpet av 1991 til 1997 ble 6 homofile menn drept, og i 2007 var det 29 overfall på homofile og lesbiske i Norge.[1] Har homofile og lesbiske rett til å bevege seg fritt i Norge?

Fagessay
Publisert
5. desember 2009

Politikk angår psykologi og psykologi angår politikk. Psykologisk kunnskap er relevant for menneskelig utvikling og lidelse, enten det gjelder i norske kommuner eller som her: palestinske barn.

Tilbake frå tribunalet i Haag
Publisert
5. desember 2009

Fire år som psykolog ved FNs domstol for det tidlegare Jugoslavia har sett varige spor. – Eg kjem tilbake til Noreg som eit endra menneske, seiar Anthony Hawke (46).

Intervju
Publisert
5. desember 2009

– Vi treng psykologar i dette arbeidet! seier Anthony Hawke etter fire år som einaste psykolog ved domstolen i Haag.

Barn, krig og menneskerettigheter
Publisert
5. desember 2009

– Jo mer kunnskap man får, desto vanskeligere blir det å la være å engasjere seg, sier Lisbet Palme. Den svenske barnepsykologen var leder av UNICEF i 1990–1991 og i den svenske UNICEF-komiteen frem til 1999.

Kjempet for menneskerettigheter i Sør-Afrika
Publisert
5. desember 2009

I apartheidtiden ble han forfulgt og fengslet, og tilbrakte flere år på Robben Island. Fengselsoppholdet styrket meg, sier Saths Cooper. Nå brenner han for å fremme psykologiens status, ikke minst blant politikerne.

Kjell Underlid i samtale med Haldis Hjort
Publisert
5. desember 2009

Kjell Underlids doktoravhandling tok opp psykososiale konsekvenser av arbeidsløshet. – Jeg fikk nærkontakt med fattigdommens lukt og smak, sier professoren, som i alt sitt virke har vært opptatt av de som står på samfunnsstigens laveste trinn.

Psykologenes ansvar for menneskerettigheter
Publisert
5. desember 2009

Hvilken rolle skal psykologer ha i kampen mot brudd på menneskerettigheter, fattigdom, vold og traumatisering av enkeltindivider? Har de et spesielt ansvar for å videreføre arven etter Alfred Nobel?

I margen
Publisert
5. desember 2009

Endelig ser det ut til at psykisk helsevern har brutt trenden med økning i antallet tvangsinleggelser.

Psykologer i media
Publisert
5. desember 2009
Dødsdømt i Japan
Publisert
5. desember 2009

Etter 264 timer med avhør i løpet av 23 dager tilsto Hakamada Iwao drapet på fire personer. Under rettssaken i 1968 trakk han tilståelsen tilbake. En av de tre dommerne mente han var uskyldig. Likevel ble han dømt, og sitter fortsatt på dødscelle.

Bokessay
Publisert
5. desember 2009

Det er få områder i samfunnslivet hvor en kan studere endringer i menneskesyn mer inngående enn i vår behandling av de utviklingshemmede, skriver Halvor Fjermeros i boken Åndssvak! Et skarpt blikk for urettferdighet gjennomsyrer fremstillingen.

Kronikk
Publisert
5. desember 2009
Debatt
Publisert
5. desember 2009
Doktorgrad
Publisert
5. desember 2009
Kommentar
Publisert
5. desember 2009
Kommentar
Publisert
5. desember 2009
Lederkonferansen 2009
Publisert
5. desember 2009

Kan alle som har studert psykologi, snart kalle seg psykologer? Et samfunn i endring krever en psykologforening som tenker nytt.