Stillings­annonser

Vestland
Helse Førde - Psykiatrisk klinikk
Søknadsfrist
16. november
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - FORSKNING - DRIFT
Søknadsfrist
11. november
Viken
NAV Øst-Viken Arbeid og helse
Søknadsfrist
15. november
Viken
Modum Bad - Avdeling for depressive lidelser
Søknadsfrist
3. november
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - Psykiatrisk langtidspost
Søknadsfrist
30. november
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder
Søknadsfrist
10. november
Viken
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. november
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - SAS RELIGIONPSYKOLOGISK SENTER/FORSKNING
Søknadsfrist
9. november
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - Innlandet Hospital Trust, Centre for Psychology of religion
Søknadsfrist
9. november
Vestland
Betanien sykehus AS - psykosepoliklinikk / FACT-team
Søknadsfrist
16. november
Agder
Sørlandet sykehus HF - Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal
Søknadsfrist
1. november
Trøndelag
Helse Midt-Norge RHF - Helsefagavdelingen
Søknadsfrist
1. november
Troms og Finnmark
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Psykisk helse- og rusklinikken
Søknadsfrist
1. november
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Nydalen DPS, Seksjon for psykose- og akuttbehandling, Psykosepoliklinikken
Søknadsfrist
25. oktober
Innlandet
Gjøvik kommune - TTJ. Haugtun 1
Søknadsfrist
26. oktober
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - BUP Hedmark, Poliklinikk Elverum
Søknadsfrist
1. november
Oslo
RVTS Øst
Søknadsfrist
26. oktober
Oslo
RVTS Øst
Søknadsfrist
26. oktober
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold, Rus- og psykisk lidelse poliklinikk
Søknadsfrist
23. oktober
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune
Søknadsfrist
2. november
Vestland
Helse Vest RHF - Førde
Søknadsfrist
Tre veker etter utlysing
Innlandet
Nordre Land kommune
Søknadsfrist
23. oktober
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Solvang, OCD-team, Kristiansand
Søknadsfrist
23. oktober
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - DPS Tynset
Søknadsfrist
25. oktober