Stillings­annonser

Akershus
Bærum kommune - MST-CAN-teamet
Søknadsfrist
2. juni
Østfold
Sykehuset Østfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sarpsborg
Søknadsfrist
30. mai
Østfold
Sykehuset Østfold HF - DPS Fredrikstad, polikliniske tjenester
Søknadsfrist
22. mai
Vestland
Helse Bergen - Bjørgvin distriktspsykiatriske senter / Bjørgvin psykosepoliklinikk
Søknadsfrist
2. juni
Agder
Sørlandet sykehus HF - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) døgnenhet, Kristiansand 
Søknadsfrist
26. mai
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Søndre Oslo DPS
Søknadsfrist
31. mai
Agder
Sørlandet sykehus HF - Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Kristiansand
Søknadsfrist
31. mai
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Spesialpsykiatrisk poliklinikk
Søknadsfrist
24. mai
Rogaland
ATV Stavanger
Søknadsfrist
26. mai
Vestland
ATV Bergen
Søknadsfrist
20. mai
Troms
RKBU Nord - Det helsevitenskapelige fakultet
Søknadsfrist
28. mai
Vestland
Statens Barnehus Bergen
Søknadsfrist
20. mai
Akershus; Oslo; Innlandet; Agder; Østfold; Buskerud; Vestfold; Telemark
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
Løpende
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - Administrasjon i Divisjon Psykisk helsevern
Søknadsfrist
25. mai
Innlandet
Stiftelsen Fekjær
Søknadsfrist
23. mai
Troms
Alternativ til Vold (ATV), Tromsø
Søknadsfrist
21. mai
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - DPS poliklinikk LHM
Søknadsfrist
23. mai