Stillings­annonser

Viken
Modum Bad - Avdeling for spiseforstyrrelser
Søknadsfrist
20. desember
Rogaland
Karmøy kommune
Søknadsfrist
17. desember
Oslo
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Søknadsfrist
15. desember
Oslo
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Søknadsfrist
15. januar
Troms og Finnmark
Alternativ til Vold Tromsø
Søknadsfrist
18. desember
Oslo
Incognito Klinikk
Søknadsfrist
13. desember
Viken
Vestre Viken - Drammen DPS Poliklinikken Konnerud
Søknadsfrist
7. desember
Trøndelag
St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim, Divisjon Psykisk Helsevern, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS)
Søknadsfrist
6. desember
Viken
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. desember
Innlandet
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. desember
Viken
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. desember
Viken
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. desember
Oslo
NUBU - avdeling barn
Søknadsfrist
7. desember
Trøndelag
St. Olavs hospital - Barne- og ungdomsklinikken
Søknadsfrist
26. november
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, Poliklinikk i Arendal/Froland
Søknadsfrist
1. desember
Vestland
Helse Førde - Indre Sogn psykiatrisenter
Søknadsfrist
6. desember
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Spesialpoliklinisk enhet (SPE)
Søknadsfrist
30. november
Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus - Lovisenberg DPS
Søknadsfrist
29. november
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - BUP Hedmark poliklinikk Elverum
Søknadsfrist
29. november
Nordland
Helse Nord RHF
Søknadsfrist
4. januar