Stillings­annonser

Oslo
Incognito Klinikk
Søknadsfrist
27. oktober
Buskerud
Helse Sør-Øst - Røyken, Buskerud
Søknadsfrist
22. oktober
Buskerud
Helse Sør-Øst - Ål, Buskerud
Søknadsfrist
22. oktober
Oslo
Helse Sør-Øst - bydel Grorud eller Søndre Nordstrand
Søknadsfrist
22. oktober
Hordaland
Bjørgvin familiekontor
Søknadsfrist
30. september
Østfold
Sykehuset Østfold, Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Fredrikstad
Søknadsfrist
29. september
Akershus
Akershus universitetssykehus HF, DPS Follo døgn
Søknadsfrist
30. september
Oslo
NKVTS
Søknadsfrist
27. september
Akershus
Vestre Viken - Bærum DPS, Poliklinikk 3, Akutteam
Søknadsfrist
7. oktober
Akershus
Barne-, ungdoms- og familieetaten - MST-teamet i Lillestrøm
Søknadsfrist
4. oktober
Nordland
Nordlandssykehuset, Barnehabilitering- Barneklinikken
Søknadsfrist
6. oktober
Nordland
Nordlandssykehuset, Barneklinikk - Habilitering Barn og Unge
Søknadsfrist
29. september
Akershus
Bærum kommune - Barnevernet - tiltak
Søknadsfrist
29. september
Østfold
Sykehuset Østfold - DPS Halden-Sarpsborg, Polikliniske tjenester Halden
Søknadsfrist
10. oktober
Østfold
Sykehuset Østfold - DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Sarpsborg
Søknadsfrist
1. oktober
Vestfold
Sykehuset i Vestfold HF - Klinikk psykisk helse og rusbehandling, DPS Vestfold, Psykosepoliklinikk nord
Søknadsfrist
27. september
Akershus
Vestre Viken, BUPA Asker BUP
Søknadsfrist
6. oktober
Buskerud
Modum Bad - Avdeling for angstlidelser
Søknadsfrist
23. september
Buskerud
Modum Bad - Avdeling for traumelidelser
Søknadsfrist
23. september
Oslo
Diakonhjemmet Sykehus - BUP Vest
Søknadsfrist
6. oktober
Telemark
Rehabiliteringssenteret AiR-klinikk
Søknadsfrist
10. oktober
Aust-Agder
Sørlandet sykehus - DPS Aust-Agder, Ambulant akutt-team, Arendal
Søknadsfrist
29. september
Rogaland
Helse Stavanger HF, Spesialpoliklinikk - Nevropsykiatrisk team
Søknadsfrist
22. september
Hedmark
Stange kommune, Helse og omsorg
Søknadsfrist
4. oktober
Aust-Agder
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) Familieklinikken, Akutt Ambulant Team, Sørlandet sykehus HF
Søknadsfrist
22. september
Vestfold
Klinikk psykisk helse og rusbehandling, DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset i Vestfold HF
Søknadsfrist
22. september
Oppland
Helse Sør-Øst RHF, lokalisert til Lillehammer eller Gjøvik
Søknadsfrist
23. september
Hedmark
Helse Sør-Øst RHF, lokalisert til Hamar
Søknadsfrist
23. september
Oppland
Riisby behandlingssenter
Søknadsfrist
20. september
Oppland
Søknadsfrist
30. september
Sogn og Fjordane
Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde
Søknadsfrist
28. september
Møre og Romsdal
Spesialisert habilitering Sunnmøre, Helse Møre og Romsdal HF
Søknadsfrist
30. september
Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus, seksjon ambulant virksomhet
Søknadsfrist
22. september
Akershus
BDPS Poliklinikk 2 Psykisk helse og rus, Vestre Viken
Søknadsfrist
21. september
Telemark
Fyresdal kommune, Kviteseid kommune, Nissedal kommune, Seljord kommune og Tokke kommune
Søknadsfrist
23. september
Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Søknadsfrist
1. oktober
Rogaland
Helse vest RHF
Søknadsfrist
Tre veker etter utlysing
Sogn og Fjordane
Helse Vest RHF
Søknadsfrist
Tre veker etter utlysing
Oslo
Gyldendal
Søknadsfrist
22. september
Akershus / Hedmark / Oppland
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
23. september