Stillings­annonser

Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk B
Søknadsfrist
28. august
Rogaland
Tyrilisenteret i Stavanger
Søknadsfrist
31. august
Viken
Vestre Viken - Drammen DPS, Poliklinikken Sentrum 1
Søknadsfrist
5. september
Oslo
Tyrilistiftelsen - Tyrili Arena Oslo
Søknadsfrist
29. august
Viken
MST Lillestrøm
Søknadsfrist
23. august
Innlandet
Akershus Universitetssykehus HF, DPS Kongsvinger - Divisjon psykisk helsevern
Søknadsfrist
22. august
Agder
Alternativ til Vold i Arendal søker psykolog/psykologspesialist til en fast 100 % stilling
Søknadsfrist
29. august
Møre og Romsdal
Helse Møre og Romsdal HF - Avdeling TSB
Søknadsfrist
21. august
Vestfold og Telemark
Blå Kors Borgestadklinikken, Skien
Søknadsfrist
1. september
Viken
Alternativ til Vold Follo
Søknadsfrist
22. august
Viken
Alternativ til Vold Asker og Bærum
Søknadsfrist
22. august
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Tønsberg
Søknadsfrist
31. august
Vestfold og Telemark
Barne-, ungdoms- og familieetaten - MST Telemark og Vestfold
Søknadsfrist
21. august
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling, Kringsjåtunet
Søknadsfrist
19. august
Viken
Sykehuset Østfold HF - DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Halden
Søknadsfrist
31. august
Vestland
Helse Førde - Psykiatrisk klinikk
Søknadsfrist
28. august
Viken
Bærum kommune - barneverntjenesten
Søknadsfrist
21. august
Oslo
Eyr
Søknadsfrist
Løpende
Alle fylker
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
Løpende
Trøndelag
The Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Faculty of Social and Educational Sciences, Department of Psychology
Søknadsfrist
15. august
Trøndelag
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap/Institutt for psykologi
Søknadsfrist
1. september
Viken
Akershus universitetssykehus HF - ARA Klosteret døgn
Søknadsfrist
21. august
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - Psykiatrisk sykehusavdeling, akuttseksjonen
Søknadsfrist
31. august
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - BUP LILLEHAMMER/OTTA
Søknadsfrist
15. august
Oslo
Oslo Universitetssykehus - BUP Oslo Nord, enhet Bjerke, Klinikk psykisk helse og avhengighet
Søknadsfrist
15. august
Viken
Sykehuset Østfold HF - DPS nordre Østfold, Psykiatrisk poliklinikk
Søknadsfrist
31. august
Innlandet
Ringebu kommune
Søknadsfrist
15. august
Viken
Helse Sør-Øst RHF - Avtalespesialister
Søknadsfrist
15. august