Stillings­annonser

Trøndelag
Namsos kommune - Mestringsenheten for psykisk helse og rus
Søknadsfrist
16. august
Vestland
Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus - Avdeling for rusmedisin (AFR)
Søknadsfrist
10. august
Nordland
Nordlandssykehuset HF, Phr dps salten - stab døgn
Søknadsfrist
31. juli
Viken
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Gullhella barne- og familiesenter
Søknadsfrist
7. august
Trøndelag
St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - BUP poliklinikk Nidarø, Divisjon Psykisk Helsevern
Søknadsfrist
19. juli
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, FACT-team, Arendal
Søknadsfrist
4. august
Viken
Modum bad
Søknadsfrist
5. august
Viken
Modum Bad og Krødsherad kommune
Søknadsfrist
16. august
Viken
Vestre Viken HF, Ringerike DPS
Søknadsfrist
31. juli
Troms og Finnmark
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, BUP Sør-Troms, Harstad
Søknadsfrist
15. juli
Viken
Modum Bad, Avdeling for spiseforstyrrelser
Søknadsfrist
1. august
Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS, poliklinikk Gamle Oslo
Søknadsfrist
3. august
Oslo
Folkehelseinstituttet, avdeling for barns helse og utvikling
Søknadsfrist
20. august
Innlandet
Fekjær psykiatriske senter, Hedalen i Valdres – 12 mil fra Oslo/Gardemoen
Søknadsfrist
Tre uker etter utlysning
Vestland
Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin (AFR), Poliklinikk kanalveien
Søknadsfrist
12. juli
Viken
Barne-, ungdoms og familieetaten, MST Buskerud
Søknadsfrist
21. juli
Nordland
Nordlandssykehuset HF, Barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling med kontorsted på Ørnes, Psykisk helse- og rusklinikk
Søknadsfrist
24. juli
Rogaland
Helse Stavanger, Avdeling sikkerhet / fengselpsykiatri
Søknadsfrist
16. august
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk A
Søknadsfrist
15. juli
Innlandet
Tyrilistiftelsen, Tyrili Frankmotunet
Søknadsfrist
15. juli
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF, Psykiatrisk sykehusavdeling, Klinikk psykisk helse og avhengighet
Søknadsfrist
5. august
Viken
Bærum kommune, Barneverntjenesten
Søknadsfrist
19. juli
Vestfold og Telemark
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Søknadsfrist
2. august
Oslo
Trygderetten
Søknadsfrist
3. august
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, Ambulant akutt-team, Arendal
Søknadsfrist
4. august
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling, Kringsjåtunet
Søknadsfrist
14. august
Agder
Sørlandet Sykehus, Distriktpsykiatrisk senter, Østre Agder, Arendal
Søknadsfrist
11. august