Stillings­annonser

Viken
Vestre Viken HF - ADPS Allmenpsykiatrisk poliklinikk
Søknadsfrist
15. juni
Nordland
Nordlandssykehuset HF - Salten Distriktspsykiatriske senter, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Indre Salten
Søknadsfrist
12. juni
Trøndelag
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Institutt for psykologi
Søknadsfrist
31. juli
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser
Søknadsfrist
3. juni
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Larvik
Søknadsfrist
8. juni
Oslo
Modum Bad - Traumepoliklinikken i Oslo
Søknadsfrist
15. juni
Viken
Vestre Viken, Avdeling for rus og avhengighet - ARA
Søknadsfrist
29. mai
Viken
Modum Bad - Avdeling for traumelidelser
Søknadsfrist
10. juni
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - Barne- og ungdomspsykiatri Innlandet, Enhet For Akutt, Sanderud
Søknadsfrist
31. mai
Vestland
Betanien Sykehus AS - Allmennpsykiatrisk poliklinikk
Søknadsfrist
30. mai
Rogaland
Helse Stavanger HF - Avdeling affektiv og psykose / Enhet Spiseforstyrrelser
Søknadsfrist
6. juni
Innlandet
Helse Sør-Øst RHF - Avtalespesialister
Søknadsfrist
2. juni
Oslo
Akershus universitetssykehus HF - Barne- og unges psykiske helsevern BUP Grorud
Søknadsfrist
24. mai
Viken
Sykehuset Østfold HF - DPS Fredrikstad poliklinisk gruppebehandling
Søknadsfrist
23. mai
Oslo
Pilar – kompetansetjenesten for psykisk helse og barnevern
Søknadsfrist
1. juni
Innlandet
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Familievernkontoret Øvre Romerike Glåmdal
Søknadsfrist
29. mai
Viken
Akershus universitetssykehus HF - Divisjon psykisk helsevern, DPG Groruddalen seksjon gruppeterapi
Søknadsfrist
22. mai
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - DPS Lillehammer, poliklinikk Lillehammer
Søknadsfrist
28. mai
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - DPS Lillehammer, Poliklinikk Otta
Søknadsfrist
22. mai
Alle fylker
Helgelandssykehuset HF - Klinikk psykisk helse og rus
Søknadsfrist
Snarest
Alle fylker
Helgelandssykehuset HF - Klinikk psykisk helse og rus
Søknadsfrist
Snarest
Alle fylker
Helgelandssykehuset HF - Klinikk psykisk helse og rus
Søknadsfrist
Snarest
Viken
Sykehuset Østfold - DPS nordre Østfold - Polikliniske tjenester Moss
Søknadsfrist
26. juni
Møre og Romsdal
Helse Midt-Norge RHF
Søknadsfrist
31. mai
Vestfold og Telemark
Helse Sør-Øst RHF  - Avtalespesialister
Søknadsfrist
23. mai
Agder
Helse Sør-Øst RHF - Avtalespesialister
Søknadsfrist
23. mai
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Ambulant akuttenhet
Søknadsfrist
22. mai
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - DPS Tynset, Poliklinikk
Søknadsfrist
27. mai
Agder
Sørlandet sykehus - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Familieklinikken, Kristiansand
Søknadsfrist
22. mai
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold, Allmenpsykiatrisk døgnpost, Larvik
Søknadsfrist
31. mai
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk B
Søknadsfrist
25. mai
Rogaland
Blå Kors Haugaland A-senter
Søknadsfrist
29. mai
Møre og Romsdal
Sula kommune – Heimetenesta
Søknadsfrist
22. mai