Stillings­annonser

Viken
Sykehuset Østfold HF - DPS Halden-Sarpsborg, døgnbaserte tjenester post 2
Søknadsfrist
1. januar
Trøndelag
St. Olavs Hospital -  Nidaros DPS, Klinikk psykisk helsevern, Allmenn, Rehabilitering og Sikkerhet, Seksjon 3, Allmenseksjonen - Angst og OCD-teamet
Søknadsfrist
30. desember
Viken
Sykehuset Østfold HF - Seksjon poliklinisk utredning og behandling, Åsebråten
Søknadsfrist
2. januar
Møre og Romsdal
Helse Møre og Romsdal HF - Poliklinikk BUP Volda
Søknadsfrist
20. desember
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - BUP Lillehammer/Otta
Søknadsfrist
10. januar
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Spesialpsykiatrisk poliklinikk
Søknadsfrist
22. desember
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - Rus- og avhengighetspoliklinikk, sør
Søknadsfrist
31. desember
Viken
Helse Sør-Øst RHF - Avtalespesialister
Søknadsfrist
2. januar
Viken
Sykehuset Østfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad
Søknadsfrist
8. januar
Oslo
Norsk psykologforening - Fagpolitisk avdeling
Søknadsfrist
20. desember
Troms og Finnmark
Finnmarkssykehuset HF - Klinikk Alta
Søknadsfrist
18. desember
Alle fylker
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
Løpende
Trøndelag
NTNU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Institutt for psykologi
Søknadsfrist
5. januar
Trøndelag
NTNU – Faculty of Social and Educational Sciences, Department of Psychology
Søknadsfrist
1. februar
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk B
Søknadsfrist
18. desember
Innlandet
Kirkens Bymisjon - Veslelien
Søknadsfrist
18. desember
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, Poliklinikk vest, Grimstad
Søknadsfrist
3. januar
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, Poliklinikk i Arendal
Søknadsfrist
20. desember
Viken
Akershus universitetssykehus HF - Divisjon psykisk helsevern og Rus, DPS Nedre Romerike seksjon  Allmennpoliklinikk B
Søknadsfrist
13. desember
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet
Søknadsfrist
21. desember
Agder
Helse Sør-Øst RHF - Avtalespesialister
Søknadsfrist
13. desember
Viken
Helse Sør-Øst RHF - Avtalespesialister
Søknadsfrist
13. desember
Agder
Helse Sør-Øst RHF - Avtalespesialister
Søknadsfrist
13. desember
Viken
Sykehuset Østfold HF - DPS nordre Østfold
Søknadsfrist
31. desember
Vestland
Vest politidistrikt - Felles eining for førebygging
Søknadsfrist
11. desember
Nordland
Nordlandssykehuset HF - Salten Distriktspsykiatriske senter, VOP Indre Salten
Søknadsfrist
10. desember
Viken
Sykehuset Østfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Askim
Søknadsfrist
2. januar
Viken
Sykehuset Østfold HF - Sikkerhetsseksjon 1
Søknadsfrist
11. desember
Trøndelag
St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - Klinikk Psykisk helsevern – Allmenn, rehabilitering og sikkerhet Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri  
Søknadsfrist
10. desember
Trøndelag
St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - Klinikk Psykisk Helsevern, Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet
Søknadsfrist
12. desember
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - BUP Hedmark poliklinikk Elverum
Søknadsfrist
15. desember