Stillings­annonser

Østfold
Helse Sør-Øst RHF - Avtalespesialister
Søknadsfrist
15. mars
Agder
Alternativ til Vold i Kristiansand
Søknadsfrist
2. mars
Akershus
Lovisenberg Rehabilitering ved Cathinka Guldbergs Sykehus
Søknadsfrist
10. mars
Oslo
Barnesakkyndig kommisjon
Søknadsfrist
2. april
Akershus; Oslo; Innlandet; Agder; Østfold; Buskerud; Vestfold; Telemark
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
Løpende
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - DPS Gjøvik Poliklinikk Hadeland
Søknadsfrist
6. mars
Østfold
Bufetat - Multisystemisk terapi-team Sarpsborg
Søknadsfrist
10. mars
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Lister, Kvinesdal
Søknadsfrist
14. april
Møre og Romsdal
Helse Møre og Romsdal HF - Ambulante tenester psykisk helse DPS Volda (Akutt oppf. team)
Søknadsfrist
15. mars
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Østre-Agder, Allmennteamet, Arendal
Søknadsfrist
5. mars
Trøndelag
St. Olavs hospital HF - Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin - Poliklinikk
Søknadsfrist
3. mars
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - DPS ELV/HAM - FACT-team Hedemarken
Søknadsfrist
26. februar
Finnmark
ATV Finnmark
Søknadsfrist
15. mars
Innlandet
Helse Sør-Øst RHF - Avtalespesialister
Søknadsfrist
28. februar
Møre og Romsdal
Tyrilisenteret Molde
Søknadsfrist
4. mars
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, Arendal, Angstteam
Søknadsfrist
27. februar
Møre og Romsdal
Vestnes kommune - Familie og Helse
Søknadsfrist
17. mars
Innlandet
Akershus universitetssykehus HF - Psykisk helsevern og rusdivisjonen, DPS Kongsvinger seksjon poliklinikk
Søknadsfrist
1. mars