Stillings­annonser

Viken
Vestre Viken - Asker DPS Utredningsseksjonen for unge og TIPS poliklinikk
Søknadsfrist
12. oktober
Vestland
Helse Fonna HF - Folgefonn DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk / FACT
Søknadsfrist
30. september
Troms og Finnmark
Helse Nord RHF, Avtalespesialister, Helse Nord
Søknadsfrist
1. november
Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus - Lovisenberg DPS
Søknadsfrist
11. oktober
Rogaland
Jæren DPS - Mestringspoliklinikken/Kløver 2
Søknadsfrist
12. oktober
Viken
Modum Bad - Avdeling for spiseforstyrrelser
Søknadsfrist
30. september
Vestfold og Telemark
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Barkåker ungdomssenter akutt
Søknadsfrist
4. oktober
Vestland
Kvinnherad kommune - Eining Barn og familie
Søknadsfrist
15. oktober
Viken
Akershus universitetssykehus HF - DPS Øvre Romerike, Tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRE)
Søknadsfrist
24. september
Oslo
Diakonhjemmet Sykehus - Klinikk for psykisk helse og rus, Voksenpsykiatrisk avdeling
Søknadsfrist
30. september
Viken
Vestre Viken - Drammen DPS, Poliklinikken Sentrum
Søknadsfrist
28. september
Viken
Sykehuset Østfold HF - DPS Nordre Østfold, Psykiatrisk poliklinikk
Søknadsfrist
20. september
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, Ambulant akutt-team, Arendal
Søknadsfrist
29. september
Vestland
Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter
Søknadsfrist
27. september
Vestland
Mestringshusene AS
Søknadsfrist
Snarest
Viken
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. september
Viken
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. september
Rogaland
Blå Kors Haugaland A-senter
Søknadsfrist
27. september
Trøndelag
St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim, Divisjon Psykisk Helsevern, BUP poliklinikk Nidarø
Søknadsfrist
20. september
Viken
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. september
Viken
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. september