Stillings­annonser

Vestland
Kommunane i Sogn
Søknadsfrist
3. mai
Oslo
Diakonhjemmet Sykehus - BUP Vest
Søknadsfrist
15. april
Oslo
Diakonhjemmet Sykehus - BUP Vest
Søknadsfrist
15. april
Agder
Alternativ til Vold i Kristiansand
Søknadsfrist
26. april
Vestfold og Telemark
Blå Kors - Borgestadklinikken
Søknadsfrist
1. mai
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - Glenne reg senter for autisme
Søknadsfrist
14. april
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Barne- og ungdomsklinikken, Seksjon for nevrohabilitering-barn
Søknadsfrist
20. april
Viken
Sykehuset Østfold HF - DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Halden
Søknadsfrist
19. april
Viken
Sykehuset Østfold HF - DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Halden
Søknadsfrist
19. april
Oslo
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Søknadsfrist
15. april
Rogaland
Helse Vest RHF
Søknadsfrist
tre veker etter utlysing
Viken
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. april
Agder
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. april
Agder
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. april
Innlandet
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. april
Innlandet
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. april
Viken
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Region sør
Søknadsfrist
19. april
Viken
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Region øst
Søknadsfrist
19. april
Trøndelag
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Søknadsfrist
løpende
Trøndelag
Helse Midt-Norge
Søknadsfrist
30. april
Viken
Vestre Viken - Drammen DPS Poliklinikken Sentrum
Søknadsfrist
13. april
Oslo
Tidsskrift for Norsk psykologforening
Søknadsfrist
15. april
Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus - Lovisenberg DPS
Søknadsfrist
19. april
Agder
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. april
Viken
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. april
Agder
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. april
Innlandet
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. april
Innlandet
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. april
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder
Søknadsfrist
17. april
Troms og Finnmark
Tjeldsund kommune
Søknadsfrist
16. april
Trøndelag
St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim, Divisjon Psykisk Helsevern, BUP poliklinikk Nidarø
Søknadsfrist
5. april
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Sagene
Søknadsfrist
17. april
Viken
Vestre Viken - Drammen DPS, TSB-poliklinikk
Søknadsfrist
14. april
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, gruppeenheten
Søknadsfrist
14. april
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Rehabiliteringsavdeling
Søknadsfrist
5. april
Nordland
Nordlandssykehuset - PHR ARPA, enhet for rus- og psykiatri
Søknadsfrist
30. april