Stillings­annonser

Innlandet
Høgskolen i Innlandet
Søknadsfrist
15. mars
Rogaland
Helse Stavanger HF - BUP Sandnes, Avdeling PBU poliklinikk
Søknadsfrist
4. mars
Nordland
Alternativ til Vold Bodø
Søknadsfrist
11. mars
Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus - LDPS ruspoliklinikk
Søknadsfrist
8. mars
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Intensivseksjonen
Søknadsfrist
1. mars
Trøndelag
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Nasjonalt inntaksteam
Søknadsfrist
13. mars
Vestland
Stad, Stryn, Bremanger og Gloppen kommunar
Søknadsfrist
8. mars
Troms og Finnmark
ATV-Finnmark
Søknadsfrist
Ikke oppgitt
Viken
Sykehuset Østfold HF - DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Halden
Søknadsfrist
24. februar
Innlandet
Barne-, ungdoms- og familieetaten - MST- teamet på Gjøvik
Søknadsfrist
1. mars
Viken
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Multisystemisk terapi-team Sarpsborg
Søknadsfrist
23. februar
Viken
Barne-, ungdoms- og familieetaten - MST-teamet i Sandvika og i Lillestrøm
Søknadsfrist
23. februar
Møre og Romsdal
Hareid kommune - Sektor for velferd
Søknadsfrist
28. februar
Nordland
Salten tingrett og Lofoten tingrett
Søknadsfrist
Ikke oppgitt
Viken
Sykehuset Østfold HF - DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Sarpsborg, team Helse og Arbeid
Søknadsfrist
27. februar
Viken
Akershus universitetssykehus HF, DPS Groruddalen - Allmennpsykiatrisk poliklinikk D
Søknadsfrist
3. mars
Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus - Lovisenberg DPS, Ruspoliklinikken
Søknadsfrist
1. mars
Oslo
Oslo universitetssykehus - BUP Oslo Nord, BUP Bjerke
Søknadsfrist
25. februar
Trøndelag
St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim, Divisjon Psykisk Helsevern, Tiller DPS
Søknadsfrist
29. februar
Viken
Vestre Viken - Psykiatrisk avdeling Blakstad
Søknadsfrist
23. februar
Innlandet
Nordre Land kommune
Søknadsfrist
1. mars
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Aust-Agder, Poliklinikk Arendal/Froland
Søknadsfrist
25. februar
Alle fylker
Barne- og familiedepartementet
Søknadsfrist
3. mars
Viken
Vestre Viken, Bærum BUP, Sandvika
Søknadsfrist
23. februar
Trøndelag
Bufetat
Søknadsfrist
1. mars
Oslo
Tidsskrift for Norsk psykologforening
Søknadsfrist
10. mars
Vestland
Betanien sykehus - Enhet for psykisk helsevern, psykosepoliklinikk/ FACT-team
Søknadsfrist
23. februar
Oslo
Norsk psykologforening - Tidsskrift for Norsk psykologforening
Søknadsfrist
21. februar
Agder
Alternativ til Vold i Arendal
Søknadsfrist
28. februar