Stillings­annonser

Agder
Sørlandet sykehus HF - ARA poliklinikk Arendal
Søknadsfrist
10. oktober
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - DPS Gjøvik poliklinikk Hadeland, Ambulant akutt team
Søknadsfrist
27. september
Viken
Unicare Hokksund
Søknadsfrist
27. september
Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus - Lovisenberg DPS
Søknadsfrist
10. oktober
Viken
Modum Bad - Avdeling for depressive lidelser
Søknadsfrist
26. september
Møre og Romsdal
Helse Møre og Romsdal HF - Habilitering barn og ungdom Kristiansund
Søknadsfrist
30. september
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - PHA Avdeling for akuttpsykiatri voksen
Søknadsfrist
10. oktober
Troms og Finnmark
Barne-, ungdoms- og familieetaten - nasjonalt spisskompetansemiljø
Søknadsfrist
10. oktober
Viken
Akershus universitetssykehus HF - Ungdomspsykiatrisk klinikk, Mobilt behandlingsteam
Søknadsfrist
17. oktober
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Nydalen DPS, Kveldspoliklinikken Helse og arbeid
Søknadsfrist
10. oktober
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Nydalen DPS, Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Nordre Aker
Søknadsfrist
3. oktober
Vestfold og Telemark
Notodden kommune - Interkommunalt ressursteam for barnevernstjenesten
Søknadsfrist
3. oktober
Rogaland
Karmøy kommune - psykisk helseteam for barn og unge
Søknadsfrist
11. oktober
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, Ambulant Akutteam (AAT), Arendal
Søknadsfrist
12. oktober
Møre og Romsdal
Muritunet
Søknadsfrist
24. september
Viken
Sykehuset Østfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Moss
Søknadsfrist
20. september
Oslo
Sivilombudets forebyggingsenhet
Søknadsfrist
23. september
Viken
Barne-, ungdoms- og familieetaten - MST Ski
Søknadsfrist
30. september
Viken
Sykehuset Østfold HF - Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Fredrikstad
Søknadsfrist
30. september
Viken
Sykehuset Østfold HF - Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Fredrikstad
Søknadsfrist
30. september
Nordland
Nordlandssykehuset - Salten DPS, Phr sdps allmennpsykiatrisk team
Søknadsfrist
30. september
Viken
Sykehuset Østfold, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad
Søknadsfrist
20. september
Viken
Vestre Viken, Alderspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk avdeling Blakstad
Søknadsfrist
4. oktober
Viken
BUPA, Enhet for spiseforstyrrelser, Vestre Viken
Søknadsfrist
20. september
Trøndelag
St. Olavs Hospital, Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
Søknadsfrist
29. september
Trøndelag
St. Olavs Hospital, Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Søknadsfrist
1. oktober
Viken
Vestre Viken, TSB teamet ved Drammen DPS
Søknadsfrist
19. september
Viken
Vestre Viken, Helse & arbeid-teamet ved Drammen DPS
Søknadsfrist
19. september
Viken
Stiftelsen Alternativ til Vold
Søknadsfrist
20. september
Viken
Modum Bad, avdeling for traumelidelser
Søknadsfrist
27. september
Viken
Vestre Viken, PHR Ringerike DPS
Søknadsfrist
30. september
Agder
DPS Østre Agder, Poliklinikk i Arendal/Froland
Søknadsfrist
28. september
Alle fylker
Lysne
Søknadsfrist
Ikke spesifisert
Trøndelag
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge
Søknadsfrist
19. september
Viken
Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal
Søknadsfrist
19. september
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Lister, poliklinikk Farsund
Søknadsfrist
20. september