Stillings­annonser

Vestland
Helse Bergen - Divisjon psykisk helsevern / Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge
Søknadsfrist
31. desember
Viken
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
23. desember
Agder
Sørlandet sykehus HF - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ungdomsklinikk, Arendal
Søknadsfrist
2. januar
Viken
Sykehuset Østfold HF - DPS Fredrikstad, polikliniske tjenester
Søknadsfrist
31. desember
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - DPS Elverum-Hamar, Ambulant Akuttenhet
Søknadsfrist
17. desember
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - Psykosepoliklinikk
Søknadsfrist
16. desember
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - Allmennpsykiatrisk poliklinikk B
Søknadsfrist
22. desember
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk A
Søknadsfrist
15. desember
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Seksjon for psykose -og akuttbehandling
Søknadsfrist
14. desember
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - Spiseforstyrrelsespoliklinikk
Søknadsfrist
14. desember
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - BUP Oslo Nord, enhet Bjerke
Søknadsfrist
13. desember
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - BUP Oslo Nord, enhet Bjerke
Søknadsfrist
13. desember
Viken
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst
Søknadsfrist
15. desember
Innlandet
Unicare Landaasen
Søknadsfrist
31. desember
Agder
Sørlandet sykehus - Poliklinikken i Arendal
Søknadsfrist
31. desember
Vestland
Helse Bergen - Bjørgvin Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS), Helse og Arbeid
Søknadsfrist
15. desember
Trøndelag
NTNU - Institutt for psykologi
Søknadsfrist
5. desember
Trøndelag
NTNU - Institutt for psykologi
Søknadsfrist
5. januar
Trøndelag
NTNU - Institutt for psykologi
Søknadsfrist
5. januar
Rogaland
Rogaland A-senter - Poliklinikk
Søknadsfrist
9. desember
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - DPS Lillehammer, poliklinikk Lillehammer
Søknadsfrist
20. desember
Viken
Sykehuset Østfold HF - Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling, Sarpsborg
Søknadsfrist
21. desember
Viken
Sykehuset Østfold HF - DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester, Askimklinikken
Søknadsfrist
20. desember
Viken
Sykehuset Østfold HF - DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester indre Østfold
Søknadsfrist
20. desember
Viken
Sykehuset Østfold HF - DPS Halden-Sarpsborg, døgnbaserte tjenester post 2
Søknadsfrist
9. desember
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - DPS ledelse
Søknadsfrist
12. desember
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Nydalen DPS, Psykosepoliklinikken
Søknadsfrist
10. desember
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - Psykiatrisk langtidspost
Søknadsfrist
15. desember