Stillings­annonser

Akershus
Akershus universitetssykehus HF, Follo Akutteam (FAT)
Søknadsfrist
11. mars
Oslo
Oslo universitetssykehus HF, Nydalen DPS
Søknadsfrist
17. mars
Aust-Agder
Alternativ til Vold i Arendal
Søknadsfrist
20. mars
Oppland
Sykehuset Innlandet HF - Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik, Poliklinikk Hadeland
Søknadsfrist
5. mars
Telemark
Alternativ til Vold i Telemark
Søknadsfrist
20. mars
Vest-Agder
Alternativ til Vold i Kristiansand søker psykolog/psykologspesialist med kompetanse på arbeid med barn og voksne, i 100 % fast stilling
Søknadsfrist
15. mars
Trøndelag
St. Olavs Hospital HF - Divisjon Psykisk Helsevern - BUP poliklinikk Saupstad
Søknadsfrist
10. mars
Nordland
Nordlandssykehuset - Voksenpsykiatrisk enhet i Vesterålen
Søknadsfrist
6. mars
Aust-Agder
Sørlandet sykehus - DPS Aust-Agder, poliklinikkene
Søknadsfrist
5. mars
Oslo
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Familievernkontoret Oslo Nord
Søknadsfrist
4. mars
Telemark
Borgestadklinikken i Skien
Søknadsfrist
1. mars
Trøndelag
Helse Nord-Trøndelag - Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), Klinikk for kvinne, barn og familie
Søknadsfrist
3. mars
Rogaland
Helse Stavanger HF - Stavanger DPS, 100 % fast stilling
Søknadsfrist
25. februar
Aust-Agder
Sørlandet sykehus - Psykiatrisk sykehusavdeling i Arendal
Søknadsfrist
28. februar
Oslo
SiO Helse - Psykisk helse-seksjonen
Søknadsfrist
3. mars
Aust-Agder
Sørlandet sykehus - DPS Aust-Agder, Ambulant akutt-team, Arendal
Søknadsfrist
3. mars
Hedmark
Sykehuset Innlandet HF - DPS Tynset
Søknadsfrist
25. mars
Oslo
RVTS Øst
Søknadsfrist
1. mars
Oslo
RVTS Øst
Søknadsfrist
1. mars
Buskerud
Modum Bad - Kildehuset
Søknadsfrist
25. februar
Oppland
Sykehuset Innlandet HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling - Enhet for barn og familie Gjøvik
Søknadsfrist
1. mars
Vest-Agder
Sørlandet sykehus - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Poliklinikk, Lister
Søknadsfrist
3. mars
Nordland
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten
Søknadsfrist
15. mars
Aust-Agder
Barne-, ungdoms- og familieetaten, Agder barne- og familiesenter
Fast 30 - 60% stilling
Søknadsfrist
15. mars
Nordland
Nordlandssykehuset - Salten DPS - voksenpsykiatrisk poliklinikk Fauske
Søknadsfrist
25. februar
Rogaland
Alternativ til Vold i Stavanger
Søknadsfrist
25. februar
Vest-Agder
Sørlandet sykehus - DPS Lister, poliklinikk Farsund
Søknadsfrist
3. mars
Oslo
Alternativ til Vold i Oslo
Søknadsfrist
25. februar
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Nydalen DPS, Seksjon psykose og akuttbehandling
Søknadsfrist
24. februar
Telemark, Akershus, Buskerud, Vest-Agder
Helse Sør-Øst
Søknadsfrist
22. februar
Rogaland
Blå Kors Haugaland A- senter
Psykologspesialist/spesialist i rus- og avhengighetsmedisin/ psykiater
Søknadsfrist
28. februar
Nordland
Nordlandssykehuset- Phr bupa ambulant enhet
Søknadsfrist
10. mars
Buskerud
Vestre Viken - Drammen DPS, poliklinikk for psykose og rus
Søknadsfrist
24. februar
Sørlandet sykehus - ARA, Poliklinikken i Kristiansand
Søknadsfrist
27. februar
Akershus
Helse Sør-Øst RHF - Lokalisert til Bærum, Akershus
Søknadsfrist
22. februar
Buskerud
Lokalisert til Drammen, Buskerud
Søknadsfrist
22. februar
Vest-Agder
Lokalisert til Flekkefjord, Vest-Agder
Søknadsfrist
22. februar
Akershus
Helse Sør-Øst RHF - Lokalisert til Follo, Akershus
Søknadsfrist
22. februar