Stillings­annonser

Troms og Finnmark
Bufetat, MST Tromsø
Søknadsfrist
10. februar
Alle fylker
Barne- og familiedepartementet
Søknadsfrist
3. mars
Viken
Vestre Viken, Bærum BUP, Sandvika
Søknadsfrist
23. februar
Trøndelag
Bufetat
Søknadsfrist
1. mars
Vestland
Helse Bergen, Bjørgvin DPS, Knarvik allmennpsykiatriske poliklinikk
Søknadsfrist
20. februar
Oslo
Oslo universitetssykehus HF, BUP Oslo Nord, BUP Nordre Aker
Søknadsfrist
10. februar
Vestland
Etne kommune
Søknadsfrist
16. februar
Oslo
Tidsskrift for Norsk psykologforening
Søknadsfrist
10. mars
Oslo
Søknadsfrist
16. februar
Viken
Barne-, ungdoms og familieetaten - MST- teamet i Buskerud
Søknadsfrist
18. februar
Vestland
Betanien sykehus - Enhet for psykisk helsevern, psykosepoliklinikk/ FACT-team
Søknadsfrist
23. februar
Oslo
Norsk psykologforening - Tidsskrift for Norsk psykologforening
Søknadsfrist
21. februar
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk spesialseksjon
Søknadsfrist
11. februar
Møre og Romsdal
Helse Førde, Psykiatrisk klinikk
Søknadsfrist
4. februar
Viken
Sykehuset Østfold HF - DPS Fredrikstad, polikliniske tjenester
Søknadsfrist
30. januar
Viken
Sykehuset Østfold HF - DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Halden
Søknadsfrist
16. februar
Viken
Sykehuset Østfold HF - DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Halden
Søknadsfrist
9. februar
Vestland
Helse Bergen - PBU, Spesialpoliklinikken
Søknadsfrist
30. januar
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Solvang, Allmenteam, Kristiansand
Søknadsfrist
6. februar
Troms og Finnmark
Harstad kommune - Enhet for helse og mestring
Søknadsfrist
2. mars
Trøndelag
St. Olavs hospital HF - Universitetssykehuset i Trondheim, Divisjon Psykisk Helsevern, BUP poliklinikk Røros
Søknadsfrist
2. februar
Viken
Sykehuset Østfold HF - Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Moss
Søknadsfrist
30. januar
Viken
Vestre Viken - Drammen DPS Poliklinikken Sentrum
Søknadsfrist
27. januar
Viken
Akershus universitetssykehus HF, Barnehabilitering
Søknadsfrist
27. januar
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Aust-Agder, Ambulant akutt-team, Arendal
Søknadsfrist
31. januar
Viken
Sykehuset Østfold HF - DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Halden
Søknadsfrist
27. januar
Innlandet
Stiftelsen Fossumkollektivet
Søknadsfrist
2. februar
Oslo
Oslo universitetssykehus, BUP Oslo Nord, BUP Nordre Aker
Søknadsfrist
31. januar
Innlandet
Akershus universitetssykehus HF, DPS Kongsvinger poliklinikk
Søknadsfrist
9. februar
Agder
Alternativ til Vold i Arendal
Søknadsfrist
28. februar
Viken
MS-Senteret Hakadal AS
Søknadsfrist
1. februar
Alle fylker
Det kongelige barne- og familiedepartement - Barnesakkyndig kommisjon
Søknadsfrist
3. mars