Stillings­annonser

Viken
Vestre Viken - PHR Ringerike DPS
Søknadsfrist
30. juni
Viken
Sykehuset Østfold HF - Ungdomspsykiatrisk seksjon
Søknadsfrist
20. juli
Vestfold og Telemark
Horten kommune, Horten og Bastøy fengsel
Søknadsfrist
4. juli
Vestland
Helse Bergen - Bjørgvin distriktpsykiatriske senter / Bjørgvin Psykose poliklinikk
Søknadsfrist
19. juli
Rogaland
Jæren DPS - Poliklinikk
Søknadsfrist
29. juni
Vestland
Helse Bergen - Divisjon psykisk helsevern
Søknadsfrist
29. august
Viken
Vestre Viken - Drammen DPS Poliklinikken Sentrum 3
Søknadsfrist
25. juni
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk A
Søknadsfrist
24. juni
Rogaland
Helse Stavanger HF - Sola DPS poliklinikk
Søknadsfrist
21. juni
Viken
Vestre Viken - Drammen DPS, FACT
Søknadsfrist
21. juni
Oslo
Stiftelsen Alternativ til Vold Oslo
Søknadsfrist
21. juni
Viken
Vestre Viken - BUPA Seksjon for utredning
Søknadsfrist
18. juli
Viken
Ås kommune - Hjemmeboende og Barn, unge og familier
Søknadsfrist
23. juni
Vestfold og Telemark
Rehabiliteringssenteret AiR AS, Rauland, Vinje
Søknadsfrist
20. juni
Oslo
Høyskolen Kristiania
Søknadsfrist
30. juni
Oslo
Høyskolen Kristiania
Søknadsfrist
30. juni
Viken
Sykehuset Østfold, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad
Søknadsfrist
20. juni
Vestfold og Telemark
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør
Søknadsfrist
20. juni
Alle fylker
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Søknadsfrist
20. juni
Oslo
Psykisk helsevern barn og unge, Helsedirektoratet
Søknadsfrist
20. juni
Nordland
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Bodø familievernkontor
Søknadsfrist
20. juni
Viken
Akershus universitetssykehus, Alderspsykiatrisk poliklinikk
Søknadsfrist
20. juni
Viken
Vestre Viken, Alderspsykiatrisk seksjon A, Blakstad sykehus
Søknadsfrist
18. juni
Oslo
Helse Sør-Øst RHF, lokalisert til Oslo øst, bydel Søndre Nordstrand
Søknadsfrist
22. juni
Viken
Helse Sør-Øst RHF, lokalisert til Hønefoss
Søknadsfrist
22. juni
Trøndelag
Coperio
Søknadsfrist
Snarest
Viken
Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst
Søknadsfrist
18. juli
Vestland
Helse Bergen, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Akuttpost
Søknadsfrist
20. juni
Vestfold og Telemark
Sykehuset Telemark HF - Avdeling for polikliniske tjenester, seksjon for psykose og sammensatte lidelser, seksjon for TSB
Søknadsfrist
20. juni
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, Ambulant Akutteam (AAT), Arendal
Søknadsfrist
22. juni
Oslo
Dentalia AS avd. Nydalen Medisinske Senter
Søknadsfrist
Snarest
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder
Søknadsfrist
22. juni