Stillings­annonser

Viken
Vestre Viken, PHR Ringerike DPS
Søknadsfrist
21. mai
Viken
Modum Bad
Søknadsfrist
25. mai
Vestland
Helse Vest RHF
Søknadsfrist
27. mai
Vestland
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest
Søknadsfrist
19. mai
Rogaland
Jæren DPS - Poliklinikk
Søknadsfrist
13. mai
Møre og Romsdal
Stranda- og Fjord kommunar
Søknadsfrist
18. mai
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF, DPS Gjøvik, Poliklinikk Hadeland
Søknadsfrist
14. mai
Innlandet
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)
Søknadsfrist
15. mai
Vestland
Solli sykehus, Solli DPS, Rehabilitering-/ psykosepoliklinikk/ FACT-team
Søknadsfrist
19. mai
Oslo
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør
Søknadsfrist
13. mai
Agder
Helse Sør-Øst RHF, lokalisert til Flekkefjord
Søknadsfrist
24. mai
Agder
Helse Sør-Øst RHF, lokalisert til Flekkefjord
Søknadsfrist
24. mai
Oslo
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon, barn/unge
Søknadsfrist
24. mai
Møre og Romsdal
Sula kommune
Søknadsfrist
24. mai
Rogaland
Helse Fonna, Spesialisert behandling Haugesund
Søknadsfrist
24. mai
Agder
Barne-, ungdoms- og familieetaten, MST Agder
Søknadsfrist
18. mai
Viken
Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region sør
Søknadsfrist
16. mai
Møre og Romsdal
Barne-, ungdoms- og familieetaten, Midt-Norge
Søknadsfrist
21. mai
Vestland
Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus, Avdeling for rusmedisin, Legemiddelassistert rehabilitering/ Heroinassistert behandling (HAB)
Søknadsfrist
23. mai
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Lister, poliklinikk Farsund
Søknadsfrist
18. mai
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Psykose- og rusbehandlingsseksjon
Søknadsfrist
12. mai
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - BUP Innlandet, Poliklinikk Elverum
Søknadsfrist
16. mai
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - Allmennpsykiatrisk poliklinikk C
Søknadsfrist
10. mai
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, Poliklinikk Øst, Tvedestrand
Søknadsfrist
25. mai
Vestland
Helse Bergen - Divisjon psykisk helsevern
Søknadsfrist
31. mai
Oslo
Diakonhjemmet Sykehus - Klinikk for psykisk helse og rus
Søknadsfrist
24. mai
Agder
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
24. mai
Agder
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
24. mai
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - Autismeavdelingen
Søknadsfrist
16. mai
Viken
Sarpsborg kommune - prosjektstillinger - Virksomhet forebyggende tjenester
Søknadsfrist
19. mai
Trøndelag
Røros kommune
Søknadsfrist
Snarest
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, Ambulant Akutteam (AAT), Arendal
Søknadsfrist
18. mai
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Avdeling for smertebehandling
Søknadsfrist
18. mai
Møre og Romsdal
Sit - Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund
Søknadsfrist
17. mai
Innlandet
Sit - Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund
Søknadsfrist
17. mai
Agder
Sørlandet sykehus, ARA, Enhet for rus og psykiatri, Kristiansand
Søknadsfrist
16. mai
Alle fylker
SOS International
Søknadsfrist
Ikke oppgitt
Rogaland
Helse Stavanger HF - Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / Inntak- og oppstartsteam (IO-team)
Søknadsfrist
21. mai