Stillings­annonser

Agder
Helse Sør-Øst, lokalisert til Flekkefjord
Søknadsfrist
23. juni
Viken
Helse Sør-Øst, lokalisert til Strømmen eller Lørenskog
Søknadsfrist
23. juni
Vestfold og Telemark
Helse Sør-Øst, lokalisert til Sandefjord
Søknadsfrist
23. juni
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF, Seksjon rehabilitering, Solås, Gjøvik
Søknadsfrist
18. juni
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold, Ambulant akutteam
Søknadsfrist
19. juni
Viken
NAV, Øst-Viken, Senter for jobbmestring
Søknadsfrist
14. juni
Viken
NAV, Øst-Viken Senter for jobbmestring
Søknadsfrist
14. juni
Agder
Sørlandet Sykehus, klinikk for psykisk helse
Søknadsfrist
22. juni
Viken
Vestre Viken, Drammen DPS Poliklinikken Sentrum
Søknadsfrist
12. juni
Vestfold og Telemark
Sykehuset Telemark, Ambulant team, Seksjon Vestmar, DPS nedre Telemark
Søknadsfrist
15. juni
Agder
Sørlandet Sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), poliklinikk, Arendal
Søknadsfrist
14. juni
Agder
Sørlandet Sykehus, Distriktpsykiatrisk senter, Østre Agder, Arendal
Søknadsfrist
11. august
Vestland
NAV Arbeidsrådgivning, Vesland
Søknadsfrist
21. juni
Viken
Helse Sør-Øst RHF, Strømmen / Lørenskog
Søknadsfrist
23. juni
Vestfold og Telemark
Helse Sør-Øst RHF, Sandefjord
Søknadsfrist
23. juni
Agder
Helse Sør-Øst RHF, Flekkefjord
Søknadsfrist
23. juni
Agder
Sørlandet Sykehus HF, DPS Solvang, FACT-team, Kristiansand
Søknadsfrist
11. juni
Viken
Modum Bad - Avdeling for spiseforstyrrelser
Søknadsfrist
14. juni
Viken
Modum Bad - Avdeling for traumelidelser
Søknadsfrist
8. juni
Agder
Sørlandet sykehus HF, Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader HSØ, Arendal
Søknadsfrist
1. august
Rogaland
Helse Fonna HF - Karmøy DPS Allmennpsykiatrisk poliklinikk
Søknadsfrist
21. juni
Viken
Sykehuset Østfold HF - Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling, Sarpsborg Rusmestringsenheter ved Halden fengsel og Indre Østfold fengsel
Søknadsfrist
12. juni
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Strømme / Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
Søknadsfrist
21. juni
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Østre-Agder / Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
Søknadsfrist
21. juni
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Sagene
Søknadsfrist
5. juni
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, FACT-team, Arendal
Søknadsfrist
7. juni
Innlandet
Stiftelsen Fredheim
Søknadsfrist
15. juni