Stillings­annonser

Aust-Agder
Sørlandet sykehus - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) Familieklinikken, Akutt Ambulant Team, Arendal
Søknadsfrist
30. juni
Aust-Agder
Sørlandet sykehus - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Poliklinikk i Arendal
Søknadsfrist
30. juni
Oslo
Diakonhjemmet Sykehus - Voksenpsykiatrisk avdeling, Spesialisert poliklinikk
Søknadsfrist
26. juni
Oslo
Norsk psykologforening - Psykologtidsskriftet
Søknadsfrist
15. juli
Telemark
Sykehuset Telemark - Ungdomspsykiatrisk senter, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
Søknadsfrist
7. juli
Hordaland
NORCE Helse, RKBU Vest
Søknadsfrist
15. juli
Hedmark
Sykehuset Innlandet HF - BUP Hedmark poliklinikk Elverum
Søknadsfrist
27. juni
Akershus
Vestre Viken, Bærum BUP
Søknadsfrist
17. juni
Oslo
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Søknadsfrist
30. juni
Oslo
Diakonhjemmet Sykehus, Enhet for rus og psykiatri
Søknadsfrist
23. juni
Hedmark
Tyrilistiftelsen, Tyrili Frankmotunet
Søknadsfrist
15. juli
Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Søknadsfrist
3. juli
Akershus
MS-Senteret Hakadal
Søknadsfrist
23. juni
Rogaland
Stiftelsen CRUX
Søknadsfrist
22. juni
Hordaland
Helse Vest RHF
Søknadsfrist
Søknadsfrist er tre veker etter utlysing.
Oslo
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Søknadsfrist
17. juni
Buskerud
Vestre Viken, Drammen DPS, Poliklinikken Konnerud
Søknadsfrist
20. juni
Oppland
Høgskolen i Innlandet - Institutt for psykologi
Søknadsfrist
17. juni