Stillings­annonser

Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - DPS Lillehammer, Døgnenhet Lillehammer
Søknadsfrist
22. oktober
Viken
Akershus universitetssykehus HF - Divisjon psykisk helsevern, DPK seksjon poliklinikk
Søknadsfrist
31. oktober
Møre og Romsdal
Helse Møre og Romsdal HF - Poliklinikk psykisk helse DPS Molde
Søknadsfrist
12. oktober
Innlandet
Stiftelsen Riisby Behandlingssenter
Søknadsfrist
22. oktober
Alle fylker
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
Løpende
Nordland
Nord universitet - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Søknadsfrist
25. oktober 2023
Nordland
Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Søknadsfrist
25. oktober 2023
Møre og Romsdal
Herøy kommune, Barn-familie og helse
Søknadsfrist
6. oktober
Troms og Finnmark
Alternativ til Vold Tromsø
Søknadsfrist
19. oktober
Vestfold og Telemark
Sykehuset Telemark HF - DPS Porsgrunn, Allmennpoliklinikken
Søknadsfrist
15. oktober
Vestfold og Telemark
Søknadsfrist
15. oktober 2023
Agder
Sørlandet sykehus HF - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Akutt/ambulant enhet
Søknadsfrist
8. oktober
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - DPS Lillehammer, poliklinikk Lillehammer
Søknadsfrist
19. oktober
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - DPS Lillehammer, poliklinikk Lillehammer
Søknadsfrist
19. oktober
Trøndelag
St. Olavs hospital HF - Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
Søknadsfrist
8. oktober
Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, Ambulant akutteam, Arendal
Søknadsfrist
10. oktober
Innlandet
Helse Sør-Øst RHF - Avtalespesialister
Søknadsfrist
6. oktober
Innlandet
Helse Sør-Øst RHF - Avtalespesialister
Søknadsfrist
6. oktober
Agder
Sørlandet sykehus - DPS Østre Agder, Spesialisert enhet for spiseforstyrrelser, Arendal
Søknadsfrist
3. oktober
Agder
Sørlandet sykehus HF - Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup), Familieenheten, Kristiansand
Søknadsfrist
8. oktober
Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus - SPHR Gruppebehandling
Søknadsfrist
6. oktober
Agder
Sørlandet sykehus HF - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), poliklinikk Lister
Søknadsfrist
8. oktober
Nordland
Helse Nord RHF - Avtalespesialister, Helse Nord
Søknadsfrist
1. oktober
Troms og Finnmark
Helse Nord RHF - Avtalespesialister, Helse Nord
Søknadsfrist
1. oktober
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Spesialpsykiatrisk poliklinikk
Søknadsfrist
1. oktober
Rogaland
Alternativ til Vold Stavanger
Søknadsfrist
26. september
Trøndelag
Nidaros DPS - Klinikk Psykisk Helsevern, Allmenn, rehabilitering og sikkerhet - Krise- og korttid, polikl.
Søknadsfrist
1. oktober
Møre og Romsdal
Helse Møre og Romsdal HF - Døgnbehandling psykisk helse DPS Volda
Søknadsfrist
29. september
Trøndelag
Trondheim kommune - Enhet for rustjenester
Søknadsfrist
26. september