Stillings­annonser

Akershus
Akershus universitetssykehus HF - Avklaringsteam og Allmennpolteam DPS Nedre Romerike, Seksjon allmennpol B
Søknadsfrist
2. januar
Aust-Agder
Sørlandet sykehus HF - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Poliklinikk Arendal
Søknadsfrist
30. desember
Oslo
Diakonhjemmet Sykehus
Søknadsfrist
1. januar
Telemark
Sykehuset Telemark HF, Avd. nevrologi og rehabilitering, Arbeidsrettet poliklinikk
Søknadsfrist
3. januar
Rogaland
Helse Stavanger HF - Klinikk psykisk helsevern voksne / avdeling sikkerhet
Søknadsfrist
22. desember
Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS - Lovisenberg DPS Raskere Tilbake
Søknadsfrist
29. desember
Østfold
Sykehuset Østfold, Overvektspoliklinikk og diabetespoliklinikk
Søknadsfrist
11. desember
Akershus
Helse Sør-Øst RHF, lokalisert til Akershus øst
Søknadsfrist
23. desember
Telemark
Bufetat region sør, Telemark barne- og familiesenter, familieavdelingen
Søknadsfrist
22. desember
Østfold
Sykehuset Østfold, Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Sarpsborg / Rusmestringsenhet Halden fengsel
Søknadsfrist
10. desember
Oppland
Søndre Land kommune
Søknadsfrist
15. desember
Østfold
Sykehuset Østfold HF - DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Sarpsborg
Søknadsfrist
10. desember
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Søndre Nordstrand DPS, Psykosepoliklinikken, Klinikk psykisk helse og avhengighet
Søknadsfrist
9. desember
Hedmark
Stor-Elvdal kommune
Søknadsfrist
8. desember
Akershus
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
23. desember
Aust-Agder
Bykle kommune
Søknadsfrist
8. desember
Aust-Agder
Sørlandet sykehus, DPS Aust-Agder, Døgnenhet, Arendal
Søknadsfrist
31. desember
Hordaland
Helse Vest RHF, lokalisert til Voss
Søknadsfrist
tre veker etter utlysing