Stillings­annonser

Viken
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Region Øst, Skiptvet
Søknadsfrist
Løpende
Innlandet
Helse Sør-Øst RHF, lokalisert til Hamar
Søknadsfrist
22. mars
Innlandet
Helse Sør-Øst RHF, lokalisert til Elverum
Søknadsfrist
22. mars
Nordland
Universitetssykehuset Nord-Norge
Søknadsfrist
15. mars
Rogaland
Helse Stavanger HF, Stavanger DPS
Søknadsfrist
15. mars
Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus - LDPS poliklinikk Gamle Oslo
Søknadsfrist
14. mars
Viken
Vestre Viken - Bærum BUP
Søknadsfrist
17. mars
Viken
Vestre Viken, PHR Ringerike DPS
Søknadsfrist
12. mars
Agder
Sørlandet sykehus, DPS Østre Agder
Søknadsfrist
16. mars
Viken
Modum Bad, avdeling for depressive lidelser
Søknadsfrist
8. mars
Rogaland
Helse Stavanger HF - Spesialpoliklinikk, Nevropsykiatrisk team
Søknadsfrist
12. mars
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Spesialpoliklinisk enhet (SPE)
Søknadsfrist
2. mars
Trøndelag
NTNU - Institutt for psykologi
Søknadsfrist
20. mars
Oslo
Volvat Medisinske Senter AS, Oslo
Søknadsfrist
12. mars
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk A
Søknadsfrist
4. mars
Oslo
VID vitenskapelige høgskole - Fakultet for sosialfag
Søknadsfrist
5. mars
Alle fylker
Aleris Helse
Søknadsfrist
8. mars
Innlandet
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. mars
Innlandet
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
22. mars
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold
Søknadsfrist
1. mars
Viken
Sykehuset Østfold, Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Askim
Søknadsfrist
28. februar
Innlandet
Tyrilistiftelsen - Tyrilihaugen
Søknadsfrist
28. februar
Viken
Vestre Viken - ARA Døgnseksjonen Blakstad
Søknadsfrist
5. mars
Trøndelag
Blå Kors Kompasset Trondheim
Søknadsfrist
7. mars
Viken
Akershus universitetssykehus HF - DPF pol allmennpsyk
Søknadsfrist
28. februar
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - DPS Poliklinikk LHM
Søknadsfrist
28. februar
Viken
Vestre Viken - Seksjon for utviklingshemming og autisme, Blakstad sykehus
Søknadsfrist
8. mars
Viken
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst
Søknadsfrist
1. mars
Viken
Barne-, ungdoms- og familieetaten - TFCO-teamet i Lillestrøm
Søknadsfrist
1. mars
Trøndelag
Snåsa kommune / Snåasen tjielte
Søknadsfrist
1. mars
Vestland
Helse Vest RHF, lokalisert til Sogndal
Søknadsfrist
tre veker etter utlysing
Innlandet
Fekjær psykiatriske senter
Søknadsfrist
Tre uker etter utlysning