Stillings­annonser

Sogn og Fjordane
Helse Førde - Nordfjord psykiatrisenter
Søknadsfrist
18. august
Oslo
Oslo universitetssykehus - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Allmennpsykiatrisk poliklinikk Nordstrand
Søknadsfrist
11. august
Vestfold
Sykehuset i Vestfold HF - Klinikk psykisk helse og rusbehandling, DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk, sør
Søknadsfrist
2. august
Hordaland
Betanien allmennpsykiatrisk poliklinikk (VOP)
Søknadsfrist
10. august
Oslo
Norsk psykologforening - Fagpolitisk avdeling
Søknadsfrist
1. september
Trøndelag
St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim, BUP poliklinikk Orkdal, Divisjon Psykisk Helsevern
Søknadsfrist
8. august
Telemark
Rehabiliteringssenteret AiR og Vinje kommune
Søknadsfrist
6. august
Vest-Agder
Mandal kommune, Familiens hus
Søknadsfrist
4. august
Oslo
BUP Vest, Diakonhjemmet Sykehus
Søknadsfrist
2. august
Sogn og Fjordane
Vestland Arbeidsrådgivning, NAV
Søknadsfrist
31. august
Østfold
Østfold fylkeskommune, PP-tjenesten for videregående opplæring
Søknadsfrist
15. august
Hordaland
Kvinnherad kommune, Eining Barn og familie
Søknadsfrist
12. august
Hordaland
Statens Barnehus Bergen, Vest politidistrikt - Felles eining for førebygging
Søknadsfrist
7. august
Trøndelag / Møre og Romsdal
Helse Midt-Norge, Fosen, Oppdal, Molde og Trondheim
Søknadsfrist
9 august og 16. august
Akershus
Bufetat, MST Lillestrøm
Søknadsfrist
5. august
Trøndelag
Helse Midt-Norge, Trondheim
Søknadsfrist
15. august
Oslo
Diakonhjemmet Sykehus
Søknadsfrist
1. september
Troms
Blå Kors Kompasset Tromsø
Søknadsfrist
15. august
Østfold
Sykehuset Østfold HF - DPS Halden-Sarpsborg, ambulant team
Søknadsfrist
21. juli
Buskerud
Kongsberg kommune, Seksjon psykisk helse og rus
Søknadsfrist
1. august
Hordaland
Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS), Helse Bergen
Søknadsfrist
5. august
Hordaland
Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS), Helse Bergen
Søknadsfrist
5. august
Akershus
Vestre Viken, Asker DPS, Døgnseksjonen SIKTA
Søknadsfrist
23. juli