Stillings­annonser

Oslo
Norsk psykologforening
Søknadsfrist
8. mai
Oslo
Diakonhjemmet Sykehus - Voksenpsykiatrisk avdeling
Søknadsfrist
7. mai
Rogaland
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS - Poliklinikken
Søknadsfrist
4. mai
Østfold
NAV - Øst-Viken
Søknadsfrist
2. mai
Oslo
Universitetet i Oslo
Søknadsfrist
10. mai
Sogn og Fjordane
Sogn
Søknadsfrist
20. mai
Aust-Agder
Sørlandet sykehus - DPS Aust-Agder, Ambulant akutt-team, Arendal
Søknadsfrist
30. april
Oslo
Norsk psykologforening - Fagpolitisk avdeling
Søknadsfrist
8. mai
Østfold
Volvat Medisinske Senter
Søknadsfrist
24. april
Oslo
Volvat Medisinske Senter
Søknadsfrist
24. april
Trøndelag
Frøya kommune
Søknadsfrist
31. mai
Oppland
Sykehuset Innlandet HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling, enhet for akutt, utredning og behandling
Søknadsfrist
24. april
Troms
Viken senter
Søknadsfrist
1. mai
Hordaland
Alternativ til Vold i Bergen
Søknadsfrist
1. mai
Vestfold
Alternativ til Vold i Vestfold
Søknadsfrist
15. mai
Oppland
Søndre Land kommune, Helse, omsorg og velferd - psykisk helse- og rustjeneste
Søknadsfrist
25. april
Oslo
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Familievernkontoret Enerhaugen
Søknadsfrist
1. mai
Aust-Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Aust-Agder, Døgnenhet, Arendal
Søknadsfrist
30. april
Møre og Romsdal
Herøy kommune - Seksjon Psykisk helse og rus
Søknadsfrist
1. juni
Aust-Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Aust-Agder, Ambulant akutt-team, Arendal
Søknadsfrist
25. april
Vest-Agder
Vennesla kommune - enhet for Barn og familie og enhet for Livsmestring
Søknadsfrist
28. april
Hordaland
Kvinnherad kommune - Eining Barn og familie
Søknadsfrist
1. mai