Stillings­annonser

Agder
Sørlandet sykehus HF - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), poliklinikk Lister
Søknadsfrist
11. august
Nordland
Helse Nord RHF - Avtalespesialister
Søknadsfrist
18. august
Nordland
Hamarøy kommune
Søknadsfrist
4. august
Agder
Sørlandet sykehus HF - Spes. pol. psykosom./traumer
Søknadsfrist
11. august
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Nydalen DPS
Søknadsfrist
11. august
Trøndelag
St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - Klinikk Psykisk helsevern, Regional Sikkerhetsavdeling, Avdeling for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri
Søknadsfrist
11. august
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Nydalen DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk, enhet Bjerke
Søknadsfrist
6. august
Østfold
Sykehuset Østfold - DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Halden
Søknadsfrist
11. august
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - DPS Gjøvik, Poliklinikk Gjøvik
Søknadsfrist
Snarest
Innlandet
Sykehuset Innlandet HF - Avdeling for TSB
Søknadsfrist
28. juli
Oslo
NUBU - Utviklings- og implementeringsavdelingen
Søknadsfrist
1. august
Akershus; Oslo; Innlandet; Agder; Østfold; Buskerud; Vestfold; Telemark
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
Løpende
Østfold
Sykehuset Østfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Moss
Søknadsfrist
31. juli