Stillings­annonser

Østfold
Sykehuset Østfold HF - DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Sarpsborg
Søknadsfrist
10. desember
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Søndre Nordstrand DPS, Psykosepoliklinikken, Klinikk psykisk helse og avhengighet
Søknadsfrist
9. desember
Hedmark
Stor-Elvdal kommune
Søknadsfrist
8. desember
Oslo
Akershus universitetssykehus HF, Seksjon for gruppeterapi GD
Søknadsfrist
2. desember
Oslo
Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling
Søknadsfrist
2. desember
Akershus
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
23. desember
Buskerud
Vestre Viken - Drammen DPS Poliklinikken Konnerud
Søknadsfrist
29. november
Vestfold
Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold, Psykosepost
Søknadsfrist
4. desember
Telemark
Blå Kors - Borgestadklinikken, Poliklinikken
Søknadsfrist
1. desember
Vestfold
Sykehuset i Vestfold HF - Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Poliklinikk rus og avhengighet, sør
Søknadsfrist
5. desember
Akershus
Gjerdrum kommune
Søknadsfrist
26. november
Aust-Agder
Bykle kommune
Søknadsfrist
8. desember
Akershus
Akershus universitetssykehus HF - DPS Øvre Romerike, Tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRE)
Søknadsfrist
25. november
Akershus
Barne-, ungdoms og familieetaten - MST-teamet i Ski
Søknadsfrist
24. november
Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus - LDPS Raskere Tilbake
Søknadsfrist
1. desember
Rogaland
Alternativ til Vold Stavanger
Søknadsfrist
24. november
Aust-Agder
Sørlandet sykehus HF - DPS Aust-Agder, FACT-team, Arendal
Søknadsfrist
3. desember
Vestfold
Sykehuset i Vestfold HF - Glenne regionale senter for autisme
Søknadsfrist
24. november
Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus - Lovisenberg DPS
Søknadsfrist
4. desember
Aust-Agder
Sørlandet sykehus, DPS Aust-Agder, Døgnenhet, Arendal
Søknadsfrist
31. desember
Aust-Agder
Sørlandet sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Ungdomsklinikken i Arendal
Søknadsfrist
30. november
Akershus
Kriminalomsorgen region øst, Ila fengsel
Søknadsfrist
29. november
Hordaland
Helse Vest RHF, lokalisert til Voss
Søknadsfrist
tre veker etter utlysing
Oppland
Fekjær psykiatriske senter
Søknadsfrist
22. november
Hedmark
Løten kommune
Søknadsfrist
24. november
Vestfold
Helse Sør-Øst RHF, lokalisert til Larvik
Søknadsfrist
22. november