Stillings­annonser

Akershus
Enhet for psykologressurser
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst
Søknadsfrist
6. januar
Akershus
Gullhella barne- og familiesenter
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst
Søknadsfrist
10. januar
Rogaland
Jæren DPS poliklinikk
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Søknadsfrist
11. januar
Oppland
100 % fast stilling
Søknadsfrist
5. januar
Oppland
Søndre Land kommune søker etter en psykolog som bidrar til å styrke det samlede kommunale arbeidet innen psykisk helse/rusfeltet, og som bidrar i helsefremmende og forebyggende arbeid.
Søknadsfrist
5. januar
Rogaland
N.K.S. Jæren distriktpsykiatriske senter AS
Søknadsfrist
11. januar
Buskerud
til nyopprettet ambulant team - BUPA Seksjon for Nevropsykiatri DS Vestre Viken
Søknadsfrist
29. desember
Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus - Klinikk for psykisk helsevern
Søknadsfrist
13. januar
Nordland
Vågan kommune
Søknadsfrist
26. desember
Akershus
Vestre Viken, Poliklinikk for rus og psykisk helse - Asker DPS
Søknadsfrist
17. desember
Trøndelag
St. Olavs Hospital HF - Divisjon Psykisk Helsevern, Orkdal DPS, poliklinisk seksjon
Søknadsfrist
20. desember
Vestfold
Sykehuset i Vestfold HF - Kirurgisk klinikk, Smertebehandlingsseksjonen
Interessefelt "kronisk smerte" - fast 50 % stilling ledig
Søknadsfrist
15. januar
Telemark
Mestringshusene AS, avd. Notodden
Fast 100 % stilling, men lavere kan avtales /eventuelt langsiktig innleie
Søknadsfrist
Snarest
Østfold
Sykehuset Østfold HF - DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss
100 % fast stilling ledig fra 02.01.2019 
Søknadsfrist
21. desember
Aust-Agder
Alternativ til Vold (ATV) Arendal
i 100 % engasjement i ett år, med mulighet for forlengelse
Søknadsfrist
16. januar
Hedmark
Sykehuset Innlandet HF - Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling - enhet for psykosebehandling lukket
Søknadsfrist
17. desember
Buskerud
Vestre Viken helseforestak - Drammen DPS, poliklinikken Konnerud
Søknadsfrist
20. desember
Oslo
Helse Sør-Øst RHF
Lokalisert til Bjerke, Grorud, Stovner eller Søndre Nordstrand
Søknadsfrist
24. desember
Buskerud
Stamina
gruppeleder overvektsteam
Søknadsfrist
Snarest
Rogaland
Tannhelse Rogaland
Søknadsfrist
-
Trøndelag
St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim, Orkdal DPS - Ambulant akutt team
Søknadsfrist
17. desember
Trøndelag
Lokaliseres i Trondheim
Helse Midt-Norge RHF har ledig 100 % avtalehjemmel for spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi
Søknadsfrist
4. januar
Oppland
Barne-, ungdoms og familieetaten, Gjøvik
Terapeut til 100% stilling i MST (Multisystemisk Terapi), Gjøvik i Bufetat region øst
Søknadsfrist
20. desember
Akershus
Vestre Viken, Bærum BUP
Bærum BUP
Søknadsfrist
17. desember