Stillings­annonser

Oslo
Norsk psykologforening - Fagpolitisk avdeling
Søknadsfrist
14. april
Vestland
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Barne-, ungdoms- og familieetaten
Søknadsfrist
14. april
Møre og Romsdal
Ulstein kommune - Oppvekst og kulturetaten, PPT
Søknadsfrist
12. april
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk C
Søknadsfrist
16. april
Alle fylker
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
Løpende
Agder
Sørlandet sykehus - DPS Østre Agder, Poliklinikk vest, Grimstad
Søknadsfrist
18. april
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Alderspsykiatrisk poliklinikk
Søknadsfrist
16. april
Viken
Sykehuset Østfold HF - DPS Fredrikstad poliklinisk gruppebehandling
Søknadsfrist
11. april
Vestland
Betanien Sykehus AS - Avdeling Psykose
Søknadsfrist
2. april
Trøndelag
St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - Allmennpoliklinikk, Seksjon 3 Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (Nidaros DPS) Klinikk Psykisk Helsevern, allmenn, rehabilitering og sikkerhet
Søknadsfrist
3. april
Trøndelag
Barne-, ungdoms og familieetaten - NABE, avdeling implementering og kvalitetssikring
Søknadsfrist
12. april
Viken
Sykehuset Østfold HF - Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
Søknadsfrist
3. april
Møre og Romsdal
Tyrilistiftelsen - Tyrilisenteret i Molde
Søknadsfrist
11. april
Møre og Romsdal
Tyrilistiftelsen - Tyrilisenteret i Molde
Søknadsfrist
11. april
Nordland
Sortland kommune - Sortlandshjelpa
Søknadsfrist
2. april
Trøndelag
NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Institutt for sosialt arbeid
Søknadsfrist
12. april
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - Psykosepoliklinikk
Søknadsfrist
11. april
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk spesialseksjon
Søknadsfrist
10. april
Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold HF - Allmennpsykiatrisk døgnpost Larvik, DPS Vestfold
Søknadsfrist
2. april
Viken
Sykehuset Østfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad
Søknadsfrist
16. april
Viken
Akershus universitetssykehus HF - DPS Kongsvinger seksjon poliklinikk
Søknadsfrist
1. april
Oslo
Gyldendal Akademisk
Søknadsfrist
31. mars
Viken
Sykehuset Østfold - Sikkerhetsseksjon 2
Søknadsfrist
9. april
Viken
Sykehuset Østfold HF - Seksjon for utredning
Søknadsfrist
3. april
Vestland
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Region vest - Adferd høy
Søknadsfrist
10. april
Innlandet
Høgskolen i Innlandet - Institutt for psykologi
Søknadsfrist
9. april
Trøndelag
NTNU - Faculty of Social and Educational Sciences Department of Psychology
Søknadsfrist
11. april
Oslo
Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Spesialpoliklinisk enhet Gaustad
Søknadsfrist
31. mars
Viken
Psykisk helsevern og rusbehandling - Sykehuset Østfold
Søknadsfrist
31. mars