Du er her

Nr. 8 2015 - Schizofreni gjennom historien

Debatt
Publisert
5. august 2015

I tillegg til en reduksjonistisk medisinsk modell for diagnostisering og behandling av psykiske lidelser har en aktiv legemiddelindustri skapt rom for en stadig økende bruk av psykofarmaka.

Debatt
Publisert
5. august 2015

Spesialister i klinisk voksenpsykologi bør ha erfaring med poliklinisk behandling av alvorlige psykiske lidelser.

Debatt
Publisert
5. august 2015

Debatten om New Public Management (NPM) bør handle mer om hva slags helsevesen vi vil ha, og mindre om man er for eller mot NPM.

Debatt
Publisert
5. august 2015

Store ressurser er i den siste tiden blitt brukt på Psykologtidsskriftets estetikk, mens det er vanskelig å få øye på noen reell prioritering av forskningsbidrag. Nå er det på tide med en evaluering av Psykologtidsskriftet.

Debatt
Publisert
5. august 2015

Skal Psykologtidsskriftet være en gapestokk eller et faglig forum?

Leder
Publisert
5. august 2015
Publisert
5. august 2015

Relasjonen mellom pasient og terapeut lider ikke under at behandlingen skjer via nettet, mener psykologspesialist Tine Nordgreen.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. august 2015
Oppsummert
Publisert
5. august 2015

En nylig publisert metaanalyse viser at effekten av kognitiv atferdsterapi mot depresjon er halvvert de siste 30–40 årene.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. august 2015

Kronisk smerte er et utbredt problem i befolkningen. Å møte sine kroniske smerter på en ikke-dømmende måte og fokusere på det som skjer i øyeblikket, kan være en verdifull tilnærming

Fra praksis
Publisert
5. august 2015

Det var normalt og trygt på innsiden av de psykiatriske veggene. Og det var unormalt og utrygt ute i samfunnet.

Fagessay
Publisert
5. august 2015

Diagnostikken av psykoser har hatt en mangslungen utvikling som i praksis har vært til liten nytte og kan ha vært uheldig. Men positive endringer er i gang.

Nyheter
Publisert
5. august 2015

Å jobbe ved en rusinstitusjon skal telle med og godkjennes som en del av spesialiteten klinisk voksen, mente Psykologforeningens sentralstyre i juni. Det blir bråk av sånt.

Nyheter
Publisert
5. august 2015

Rusfeltet har et usikkert kunnskapsgrunnlag, mener Psykologforeningen. Det er et strategisk uklokt utsagn og dessuten usant, svarer ledende rusforskere.

Nyheter
Publisert
5. august 2015

Langvarig bruk av psykofarmaka er både nødvendig og til det beste for pasienter med alvorlig psykisk sykdom, ifølge Helsedirektoratets behandlingsveiledere. Dette er stikk i strid med hva forskningen som vitenskapsjournalisten Robert Whitaker har gjennomgått, viser. Hvilken forskning skal man ha tillit til? Hvem skal man tro på?

Debatt
Publisert
5. august 2015
Debatt
Publisert
5. august 2015
Derfor
Publisert
5. august 2015

Psykologtidsskriftet vil aldri bli ein reinrasa publikasjon. Til det er psykologifaget for mangslungent og det norske fagmiljøet for lite.

Leserombudet
Publisert
5. august 2015

Å få frem brukererfaringer er viktig, men kanskje burde Psykologtidsskriftet være mer målrettet i hva de ber brukerne adressere når de får spalteplass.

Kronikk
Publisert
5. august 2015

Vi venter sommerbesøk. Ansar, hun jeg kaller min palestinske datter, kommer sammen med mann, barn og sin andre mor. Kanskje kommer også broren til Ansar.

Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2015

Å lage en norsk introduksjonsbok til emosjonsfokusert individualterapi er et ambisiøst prosjekt. Jan Reidar Stiegler lykkes et godt stykke på vei.

Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2015

Boken virker lite gjennomarbeidet, og innfrir ikke forventningene til en innføringsbok i sakkyndighet.

Anbefalt
Publisert
5. august 2015

Tronicks forskning og teori ble et rammeverk for min forståelse av pasientens utviklingshistorie og det som skjer i terapirelasjonen, skriver Anne Kulseng Berg.

Ferskvare
Publisert
5. august 2015
Intervju
Publisert
5. august 2015

Når psykologen Ellen Sofie Hovland skriv songar trumfar fenomenologien og den subjektive meiningsdanninga alltid forskinga. Sånt blir det Spellemannpris av.