Du er her

Nr. 12 2012 - Kan psykopaten behandles?

Fra praksis
Publisert
5. desember 2012

Erfaring og forskning har vist at psykoterapi har hjulpet mange til å håndtere psykiske vansker som angst, depresjon, rusmiddelproblemer, psykose, søvnvansker, negativt selvbilde og mangel på selvtillit. For mange er likevel psykoterapi noe fremmed. De fleste av oss er vant til å gå til lege når det feiler oss noe. Der får vi kanskje foreskrevet medisin og blir bedt om å ta det rolig noen dager. I psykoterapi er du selv aktiv deltaker i behandlingen av de problemene du opplever.

Psykologer i media
Publisert
5. desember 2012
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2012
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2012
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2012
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2012
Psykologer i media
Publisert
5. desember 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. desember 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. desember 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. desember 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. desember 2012
Debatt
Publisert
5. desember 2012

Nye medier bidrar til at vi åpner oss mer enn før. Det vil føre psykisk helse høyere opp på den politiske agendaen.

Debatt
Publisert
5. desember 2012

Blant de store utfordringene Norge står ovenfor, er den økende andelen unge som blir uføre grunnet psykiske problemer. Vi kunne hjulpet dem bedre.

Debatt
Publisert
5. desember 2012

Norge trenger en ny regjering som setter menneskeverdet i sentrum, gjennom aktiv forebyggingspolitikk.

Debatt
Publisert
5. desember 2012

Helseministeren sitter rolig og ser på at alt det flotte vi greide å bygge opp, nå smuldrer bort mellom hendene våre.

Debatt
Publisert
5. desember 2012

Helsepersonelloven bør endres slik at også mastergradsutdannede får rett til en psykologtittel.

Debatt
Publisert
5. desember 2012

Når diagnosen er stilt og resepten er skrevet, er det ikke mer å hente for voksne med ADHD.

Debatt
Publisert
5. desember 2012

Fagfolks standardiserte og tekniske sykdomsforståelse tilslører barns opplevelse av å leve med ADHD, med et lite kjent omfang av alvorlige bivirkninger.

Debatt
Publisert
5. desember 2012

Torgeir Hillestad retter i novemberutgaven en bredside mot temanummeret om kritisk psykologi. Som gjesteredaktør vil jeg her prøve å oppklare de sentrale punktene i kritikken.

Debatt
Publisert
5. desember 2012

Walhovd og kolleger mener kvinnene kan avvikle sin LAR-behanding ved gradvis nedtrapping. De etterlyser sterkere evidens for fortsatt LAR-behandling, men legger liten vekt på at vi per i dag heller ikke har systematiske studier som evaluerer effekten av nedtrapping.

Debatt
Publisert
5. desember 2012

Det er bedre å gi anbefalinger for Legemiddelassistert rehabilitering i svangerskapet basert på tilgjengelig kunnskap enn å komme med en anbefaling med et mye tynnere kunnskapsgrunnlag – fordi man tror at dette skulle være bedre for barnet.

Debatt
Publisert
5. desember 2012

Tilregnelighet er blant samfunnets vanskeligste spørsmål. Fremfor å frykte store og raske reformer er det heller grunn til å frykte at alt blir ved det gamle.

Debatt
Publisert
5. desember 2012
Debatt
Publisert
5. desember 2012
Doktorgrad
Publisert
5. desember 2012
Doktorgrad
Publisert
5. desember 2012
Doktorgrad
Publisert
5. desember 2012
Doktorgrad
Publisert
5. desember 2012
Leserne spør
Publisert
5. desember 2012
Leserne spør
Publisert
5. desember 2012
Vel å merke
Publisert
5. desember 2012

Psykolog Solfrid Raknes har fått årets innovasjonspris frå Helse Vest for utviklinga av verktøyet «Psykologisk førstehjelp».

Vel å merke
Publisert
5. desember 2012
Fagbulletin
Publisert
5. desember 2012

Om man prioriterte å gi et begrenset poliklinisk behandlingstilbud til alle man valgte å avvise, ville det ikke gitt mer enn en moderat reduksjon i tilbudet til de som faktisk får behandling. Det viser denne studien basert på tall fra 2007 fra fem distriktspsykiatriske sentre.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. desember 2012

Er psykologen psykopatens nyttige idiot, og terapisituasjonen hans lekegrind? Det er lite trolig at alle med psykopatidiagnose vil ha utbytte av behandling, men det er forhastet å avvise at behandling kan ha positiv effekt for mange.

Originalartikkel
Publisert
5. desember 2012

En kortversjon av De Utrolige Årenes foreldreprogram, spesielt rettet mot alminnelige barn, er et effektivt virkemiddel for å endre foreldres oppdragelsespraksis til en mer positiv foreldrestil og for å styrke deres opplevde kompetanse i foreldrerollen.

Fagartikkel
Publisert
5. desember 2012

Enkelte personer med utviklingshemning og selvskadingsproblematikk har en atferd som er uforenlig med selvskadingen. Denne atferden blir kalt selvhindring. Kjennskap til relasjonene mellom selvskading og selvhindring har stor betydning ved behandling.

Fra praksis
Publisert
5. desember 2012

Bruk av regelmessige tilbakemeldinger styrker pasientenes utbytte av psykoterapi. Men hvordan kan travle klinikere gå frem for å innføre systematisk evaluering i sin egen praksis?

Psykiatrikritikk
Publisert
5. desember 2012

Tidsskriftet reiste til Storbritannia og fann ein motkultur. På austkanten av London møtte vi to frittalande fagutøvarar som står trygt i ein tradisjon med røter i R.D. Laing og sekstitalets akademisk funderte psykiatrikritikk.

Psykologer i media
Publisert
5. desember 2012
Fagessay
Publisert
5. desember 2012

Mye av den faglige utviklingen og nytenkningen i dagens psykologiske yrkesutøvelse har skjedd gjennom andre kanaler enn profesjonsutdannelsen. Alternative studiemodeller er vel verdt en granskning.

Fra Arkivet
Publisert
5. desember 2012
Leder
Publisert
5. desember 2012
Bokessay
Publisert
5. desember 2012

Freud fikk oss til å forstå at det å lytte til pasienten kan være lurt, men nå ser det ut til at psykoanalysen er på vikende front. Har Freud en plass i norsk helsevesen?

Skrivetips
Publisert
5. desember 2012

Aksenttegnene hører til de diakritiske tegnene, dvs. skrifttegn som ikke er bokstaver eller tall.

Kronikk
Publisert
5. desember 2012
Debatt
Publisert
5. desember 2012
Kommentar
Publisert
5. desember 2012
Oppsummert
Publisert
5. desember 2012

Flere får i dag uføretrygd for psykiske lidelser enn for muskel og skjelettsykdommer, viser ferske tall fra Nav. Virker myndighetenes foretrukne modell for jobbstøtte?

Doktorgrad
Publisert
5. desember 2012
Forsknings­intervju
Publisert
5. desember 2012

Hvordan påvirker ADHD-diagnosen et barns selvbilde og foreldrenes blikk på barnet sitt? Forskeren Aina Olsvold spurte barna selv. Det er unikt.

Psykologforeningens Lederkonferanse 2012
Publisert
5. desember 2012

Kristin Clemet (bildet) og Gerd Kvale innledet da sentrale og lokale ledere tolv måneder før landsmøtet ble invitert til å tenke høyt rundt valg av nytt hovedsatsingsområde for Psykologforeningen.

Kliniker og universitetslektor
Publisert
5. desember 2012

Eva Therese Næss er spesialist i klinisk psykologi, og underviser på profesjonsstudiet ved Universitetet i Tromsø. Som universitetslektor er klinikeren i henne mer levende enn noen gang.

Kommentar
Publisert
5. desember 2012
Leserne spør
Publisert
5. desember 2012
Vel å merke
Publisert
5. desember 2012