Du er her

Nr. 5 2013 - Temanummer: Samfunnspsykologi

Psykologer i media
Publisert
7. mai 2013
Psykologer i media
Publisert
7. mai 2013
Psykologer i media
Publisert
7. mai 2013
Psykologer i media
Publisert
7. mai 2013
Psykologer i media
Publisert
7. mai 2013
Psykologer i media
Publisert
7. mai 2013
Psykologer i media
Publisert
7. mai 2013
Psykologer i media
Publisert
7. mai 2013
Psykologer i media
Publisert
7. mai 2013
Psykologer i media
Publisert
7. mai 2013
Psykologer i media
Publisert
7. mai 2013
Psykologer i media
Publisert
7. mai 2013
Psykologer i media
Publisert
7. mai 2013
Debatt
Publisert
7. mai 2013

Psykologiens studieplaner vektlegger yrkesutdannelsen, ikke samfunnspsykologiske perspektiver.

Debatt
Publisert
7. mai 2013

Psykologer vegrer seg for å påstå ting. Dermed får faget mindre betydning enn det burde hatt.

Debatt
Publisert
7. mai 2013

Kjøblis og Ogdens faglige innspill baserer seg på en alvorlig feillesning og misforståelse av viktige empiriske studier og sentrale begreper.

Debatt
Publisert
7. mai 2013

Psykoterapiforskningen har ikke noe mål om å gjøre sekken med «fellesfaktorer» stor. Målet er å fremskaffe spesifikk kunnskap om hva som virker endrende.

Debatt
Publisert
7. mai 2013

Skal vi diskutere fellesfaktorenes betydning i behandling, gjelder det å ikke blande kortene.

Debatt
Publisert
7. mai 2013

Foreldre har ansvar for situasjonen de setter barna sine i. Men Norge må ta ansvar for at asylsøkende barn og unge har levd store deler av livet sitt her.

Debatt
Publisert
7. mai 2013

En politisk aktør som Norsk Psykologforening kan ikke ha ansvaret for faglig forvaltning.

Debatt
Publisert
7. mai 2013

Presidenten i Psykologforeningen svarte på innlegg, men unnlot å svare på spørsmålene vi stilte.

Debatt
Publisert
7. mai 2013

Er profesjonsstudiet fortsatt enhetlig i Norge?

Debatt
Publisert
7. mai 2013

Spesialistprosjektet er en utvidelse, ikke en innsnevring av spesialistutdanningen.

Debatt
Publisert
7. mai 2013

Nevropsykolog Peter Arnesens posisjon roper på utviklingspsykologisk informert kunnskap.

Debatt
Publisert
7. mai 2013

Mange kjenner seg igjen i et landskap preget av manglende rettssikkerhet, arroganse og inkompetanse. Men psykologer med erfaring fra sakkyndighetsarbeid har i liten grad latt høre fra seg.

Debatt
Publisert
7. mai 2013

Psykologtidsskriftets redaksjonelle valg kjører debatten om sakkyndighet mot stupet.

Forskningsnotiser
Publisert
7. mai 2013

Det er kjent at kroppslukt kan formidle kjønn, alder, genetisk kompatibilitet og kvinners fruktbarhet. En ny studie tyder på at også Big Five kan kjennes på lukta.

Forskningsnotiser
Publisert
7. mai 2013

Psykologar lever av andre sine kjensler. Ein ny studie formidlar oppsiktsvekkande fakta om terapeuten sine eigne tårer.

Doktorgrad
Publisert
7. mai 2013
Doktorgrad
Publisert
7. mai 2013
Bokessay
Publisert
7. mai 2013

Hva skjedde med Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri?

Bokessay
Publisert
7. mai 2013

Vel så mye som en bokomtale blir dette en omtale av hvilke refleksjoner boken har satt i gang i meg etter et langt og godt psykolog-liv, fra desember 1969 og frem til i dag.

Bokessay
Publisert
7. mai 2013
Leserne spør
Publisert
7. mai 2013
Leserne spør
Publisert
7. mai 2013
Leserne spør
Publisert
7. mai 2013
Redaksjonelt
Publisert
7. mai 2013
Fagartikkel
Publisert
7. mai 2013

Internasjonalt utgjør samfunnspsykologien et systemkritiserende miljø. I Norge har den beveget seg fra å være et kritisk alternativ, til å bli et etablert og akseptert klinisk felt. Har integrasjonen gått for langt?

Kasusstudie
Publisert
7. mai 2013

Community-psykologi (CP) utformes i tett samspill med rådende samfunnsforhold. Vi presenterer her en komparativ undersøkelse av CP i 38 land fra alle verdensdeler og en undersøkelse av hvordan dagens globaliserte neoliberalisme påvirker det norske velferdssamfunnet og dermed oppgavene for CP.

Fagartikkel
Publisert
7. mai 2013

Spesialistprogrammet i samfunnspsykologi definerte tidlig en framtidsrettet, allsidig og fleksibel psykologrolle med spesiell relevans for kommuner. Allmennpsykologer og kommunepsykologer nevnes ofte i samme åndedrag som samfunnspsykologisk kompetanse, men disse er bare delvis overlappende beskrivelser av rolleutforming og kompetanseområde.

Oversiktsartikkel
Publisert
7. mai 2013

På tross av en klar økning av alkoholkonsumet i voksenbefolkningen i Norge de siste 10 årene ser vi en klar nedgang blant yngre tenåringer i samme periode. Ser vi med denne ungdomstrenden en effekt av mange lokale og sentrale helsefremmende og forebyggende innsatser over lang tid?

Fagartikkel
Publisert
7. mai 2013

Frigjøringspsykologien, en radikal psykologisk retning med utspring i Latin-Amerika, kan være et hensiktsmessig rammeverk for norsk psykologisk bistand til ofre for internasjonal sexindustri.

Originalartikkel
Publisert
7. mai 2013

Road traffic crashes are reaching pandemic proportions in some African countries. This study investigated the individual and situational determinants of aberrant driving in the Manya Krobo District of eastern Ghana.

Fagessay
Publisert
7. mai 2013

De gamle grekerne regnet det som idioti ikke å omfavne fellesskapet. Et samfunnsperspektiv på psykologien retter blikket nettopp mot menneskets fellesskaplige arv, og peker ut over individet som forklaringsfaktor.

VALG 2013: Hva gjør vi med mobbing?
Publisert
7. mai 2013

Hvordan greide en skole i Trondheim å stoppe mobbingen? Og hvordan hindre at barn går med kronisk alarmtilstand i kropp og sjel, selv etter at mobbingen tar slutt?

Sakkyndighet
Publisert
7. mai 2013

Barnevernssaker som er til behandling i fylkesnemnda må bli dokumentert, mener sivilombudsmann Arne Fliflet. Han får støtte fra Høyre.

Psykologer i media
Publisert
7. mai 2013
Fra Arkivet
Publisert
7. mai 2013
Skrivetips
Publisert
7. mai 2013

Det er stor forskjell på å elske overalt og å elske over alt.

Leder
Publisert
7. mai 2013
Kronikk
Publisert
7. mai 2013

Nå skal pasientene forhandle med kirurgen om gjennomføringen av operasjonen. Men kanskje er medbestemmelse mer på sin plass i psykiatrien.

Debatt
Publisert
7. mai 2013
Forskningsnotiser
Publisert
7. mai 2013
Første rapport om kommunepsykologsatsingen
Publisert
7. mai 2013

Bare rundt fire prosent av kommunepsykologenes tid brukes på tiltak rettet mot større grupper. Men over halvparten ønsker å bruke mer tid på forebygging, viser resultater fra intervjuer med hundre kommunepsykologer.

Doktorgrad
Publisert
7. mai 2013
Kommentar
Publisert
7. mai 2013

I 12 år har Psykologforeningen arbeidet for at psykologer skal få henvise sine pasienter.

Forvirring om medlemskap
Publisert
7. mai 2013

Denne klare oppfordringen kommer fra ekspert på arbeidsrett Henning Jakhelln.

Nyheter
Publisert
7. mai 2013

Masterforeningen i Psykologi bytter navn.

Leserne spør
Publisert
7. mai 2013
Publisert
7. mai 2013