Du er her

Nr. 6 2012 - Dårlige kår for ytringsfriheten i helsetjenesten

Psykologer i media
Publisert
5. juni 2012
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2012
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2012
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2012
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2012
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2012
Doktorgrad
Publisert
5. juni 2012

Helene A. Nissen-Lie forsvarte 12. desember 2011 avhandlingen Psychotherapists’ self-perceptions: Their relationship to the processes and outcomes of psychotherapy for ph.d.- graden ved Universitetet i Oslo

Doktorgrad
Publisert
5. juni 2012

Ylva Østby forsvarte 30. november 2011 sin avhandling Memory and the developing brain: short-term and long-term memory function and the heterogeneity of brain maturation for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2012

Nevrovitskaplege studiar basert på hjerneskanning kan vera misvisande. Dette viser ferske funn frå to uavhengige forskarlag.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2012

Resultat frå laboratorieforsøk lar seg vanlegvis replisera i den verkelege verda (r = 0,71). Men somme psykologiske underdisiplinar klarar seg betre enn andre.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2012

Ein ny studie viser at det å bera på løyndomar påverkar sansing og handlingar, som om den som held noko skjult, bokstavleg tala ber ei tung bør.

Debatt
Publisert
5. juni 2012

Endelig kan vi diskutere åpent og grundig byråkratiseringen i helsevesenet.

Debatt
Publisert
5. juni 2012

To år som enhetsleder har fått meg til å undres mye over hva som gir næring til at mange behandlere opplever dokumentasjonskrav som meningsløst og arbeidshverdagen som stressende.

Debatt
Publisert
5. juni 2012

Vi avdekker tilstander som krever behandling, men kan ikke gi det tilbudet som hjelper. I stedet må vi sørge for å dele ut plaster til så mange som mulig.

Debatt
Publisert
5. juni 2012

Helsedirektoratet har ikke et blikk for at psykologer jobber med psykisk helse på en rekke andre arenaer enn det psykiske helsevernet.

Debatt
Publisert
5. juni 2012

Hva slags kunnskap kan vi som psykologer bidra med som er noe annet enn det psykiaterne allerede anvender?

Debatt
Publisert
5. juni 2012

Flere og flere psykologer skriver fagbøker – et løft som fortjener å anerkjennes gjennom uhildede anmeldelser.

Debatt
Publisert
5. juni 2012

Jeg vil tro det er et gjensidig forhold mellom forbedring i interaksjonen mellom en nybakt mor og hennes barn og forbedring i mors eventuelle fødselsdepresjon.

Debatt
Publisert
5. juni 2012

At ein biomedisinsk intervensjon verkar gjennom «skade», er diverre ein gjengangar i den biomedisinske behandlingshistoria.

Debatt
Publisert
5. juni 2012

Mindfulness er en nyttig tilnærming i psykologi og medisin, men som klinikere og forskere vet vi at det ikke finnes noen enkel universalmetode for å løse psykiske vansker.

Debatt
Publisert
5. juni 2012

Nyttige idiotar: Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen meiner ein kan tolke rettspsykiatrane som juristane sine nyttige idiotar. – Mange psykiatrar eg har snakka med uttrykkjer ubehag ved bruken av det utdaterte diagnosesystemet for å avgjere så store og viktige spørsmål som kven ein kan rekne som ansvarlege personar.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. juni 2012

Tiden fra en ungdom debuterer med en psykoselidelse til den blir oppdaget og behandlet, er i mange tilfeller over to år. Dette er tankevekkende når man vet at det for ungdom er særlig ødeleggende å gå lenge med en ubehandlet psykose.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. juni 2012

Voksnes tilknytning er et forskningsfelt i vekst. I denne artikkelen sammenfattes noe av forskningen om sammenhenger mellom tilknytning og ulike aspekter ved voksnes parforhold.

Fagartikkel
Publisert
5. juni 2012

Q-metodologi ble utviklet for å utforske menneskelig subjektivitet. Metoden forener elementer fra kvalitativ og kvantitativ forskning, og bygger bru mellom forskning og praksis. Allikevel har den historisk sett fått lite anerkjennelse i psykologien.

Fagartikkel
Publisert
5. juni 2012

Tilbakevendende depresjon er et betydelig helseproblem. Mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT) er en relativt ny behandlingstilnærming utviklet spesifikt for tilbakevendende depresjon. Terapiformen viser lovende resultater.

Ytringsfrihet og ytringsansvar
Publisert
5. juni 2012

Helseledere skaper fryktkultur blant de ansatte. Redde og tause ansatte tør ikke si i fra om mangler i helsetilbudet. Det hemmer forbedringsarbeidet i helsetjenesten, mener lederne i Sykepleierforbundet, Legeforeningen og Psykologforeningen.

Ytfringsfrihet og ytringsansvar
Publisert
5. juni 2012

– Som leiar driv du systemkritikk innanfor svært strame rammer. Det kan kanskje høyrast ut som ein totalitær stat, men korleis skulle det elles vore? spør Bjørn Rishovd Rund.

Reportasje
Publisert
5. juni 2012

– Kommunikasjonsavdelinger kan ikke begrense ytringsfriheten i større grad enn andre, sier en av Norges fremste juridiske eksperter på ytringsfrihet.

Kommentar
Publisert
5. juni 2012
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2012
Fra Arkivet
Publisert
5. juni 2012
Skrivetips
Publisert
5. juni 2012

Denne måneden får en leser svar her i språkspalten.

Leder
Publisert
5. juni 2012
Psykologi og samfunn
Publisert
5. juni 2012

Kvinner i Norge har omtrent 60 prosent høyere sykefravær enn menn. Kjønnsforskjellen har økt parallelt med kvinners inntog på arbeidsmarkedet, og denne utviklingen har pågått i mer enn 30 år.

Doktorgrad
Publisert
5. juni 2012
Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2012
Forsknings­intervju
Publisert
5. juni 2012

Fagfolkenes empati svikter i møtet med personer som har «diagnosen» psykopati, mener Aina Sundt Gullhaugen. Bak den hensynsløse og grandiose masken fant hun både sårbarhet og smerte.

Kronikk
Publisert
5. juni 2012
Debatt
Publisert
5. juni 2012
Kommentar
Publisert
5. juni 2012
Vil avdekke systemsvikt
Publisert
5. juni 2012

Fra 1. juli skal uønskede hendelser i helseforetakene meldes til Kunnskapssenteret istedenfor til Helsetilsynet. Et godt tiltak for å skape lærende organisasjoner og motarbeide fryktkultur, tror Aina Fraas-Johansen i Psykologforeningen.

Nyheter
Publisert
5. juni 2012
Kommentar
Publisert
5. juni 2012
Leserne spør
Publisert
5. juni 2012
Vel å merke
Publisert
5. juni 2012

Seniorforum 60+ er et åpent faglig og sosialt forum for erfarne psykologer fra 60 år, både de som er i jobb og de som er pensjonerte. Vi åpner gjerne dørene for flere!