Du er her

Nr. 6 2005 - Å miste en pasient i selvmord

Reportasje
Publisert
1. juni 2005
Reportasje
Publisert
1. juni 2005
Reportasje
Publisert
1. juni 2005
Bokessay
Publisert
1. juni 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. juni 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. juni 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. juni 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. juni 2005
Debatt
Publisert
1. juni 2005
Debatt
Publisert
1. juni 2005
Nyheter
Publisert
1. juni 2005

– Det gjelder å være åpen for alle ideer og innfall, og ikke legge begrensninger på meg selv. Som dere psykologer, sier Kristin Berg Johnsen, designer av Tidsskriftets forsider.

Vel å merke
Publisert
1. juni 2005
Vel å merke
Publisert
1. juni 2005
Vel å merke
Publisert
1. juni 2005
Vel å merke
Publisert
1. juni 2005
Vel å merke
Publisert
1. juni 2005
Leserne spør
Publisert
1. juni 2005
Leserne spør
Publisert
1. juni 2005
Redaksjonelt
Publisert
1. juni 2005
Originalartikkel
Publisert
1. juni 2005

Arbeid med selvmordsnære pasienter blir av mange behandlere sett på som en betraktelig belastning. Målet med denne undersøkelsen er å beskrive hvilken påvirkning det har på psykologer, og hvilke forhold som kan være til hjelp og støtte.

Fagartikkel
Publisert
1. juni 2005

Det skjer en rivende utvikling innen nevrovitenskap og eksperimentell psykologi med stor betydning for psykoterapi. Forskningen gir økt forståelse av hvordan den emosjonelle kroppstilstanden hos pasient og terapeut utspiller seg, og hvorfor denne emosjonelle dialogen kan fremme endring.

Fagartikkel
Publisert
1. juni 2005

Til tross for omfanget av pengespillproblemer og de alvorlige følgene av problemet, er behandlingstilbudet svært begrenset i Norge. Denne artikkelen beskriver et kurstilbud for personer med avhengighet til spilleautomater. Tilbudet er basert på kognitiv atferds-terapi og endringsfokusert rådgivning.

Fra praksis
Publisert
1. juni 2005

Å miste en pasient i selvmord er noe av det vanskeligste en behandler kan erfare. Jeg vil drøfte vanlige reaksjoner hos behandlere, og hvordan en kan ivaretas etter den tragiske hendelsen. Her vil jeg trekke inn egne erfaringer.

Fagessay
Publisert
1. juni 2005

I arbeid med biografiar kan personvernproblem lett dukka opp. Dei vart påtrengjande for meg då eg skreiv biografi om den høgt respekterte litteraturkritikaren og lyrikaren Ragnvald Skrede. Eg kan godt forstå om min biografi har rørt ved sår hos menneske som lever, men eg trur ikkje eg har krenkt nokon.

Reportasje
Publisert
1. juni 2005

Er WISC-III en god metode for testing av skolebarn? Nei, ikke for de lavt fungerende barna, hevder erfarne fagfolk Tidsskriftet har snakket med. Testfirmaet Assessio mener at de har urealistiske forventninger.

Reportasje
Publisert
1. juni 2005

Vårt tendbarometer fortsetter. Hva rører seg i fagfeltet vårt for tiden? Hvilken tidsånd vil prege teori og praksis framover? Denne gangen har vi henvendt oss til to studenter som er aktive i studenttidsskriftene Impuls i Oslo og Psykologisk Tidsskrift i Trondheim.

Kommentar
Publisert
1. juni 2005
Fra praksis
Publisert
1. juni 2005
Debatt
Publisert
1. juni 2005
Kommentar
Publisert
1. juni 2005
Nyheter
Publisert
1. juni 2005

Tidsskrift for Norsk Psykologforening ble tildelt Fagpressens forsidepris 2005. – Bladet evner å pirre lesernes nysgjerrighet – selv innenfor temaer som kan være vanskelige, sa juryleder Eva Bratholm.

Vel å merke
Publisert
1. juni 2005
Leserne spør
Publisert
1. juni 2005