Du er her

Nr. 9 2007 - Mulitsystemisk terapi

Reportasje
Publisert
1. september 2007

Se et potensial i alle, uansett om de er langt nede når du møter dem. Det var budskapet fra Arnhild Lauveng til 350 NAV-ansatte på konferanse i Oslo.

Reportasje
Publisert
1. september 2007

Da «Kari», 20 år, leste Arnhild Lauvengs første bok, kjente hun seg godt igjen. – Jeg ble helt «gira» da de sa hun skulle komme hit for å møte oss, sier hun.

Åse Gruda Skards pris
Publisert
1. september 2007

– Arnhild treffer oss. Hun har kjent smerten på kroppen og vet hva vi opplever, sier Anne-Lise Tellnes, leder i Mental Helse Sotra og Øygarden.

Psykologer i media
Publisert
1. september 2007
Psykologer i media
Publisert
1. september 2007
Psykologer i media
Publisert
1. september 2007
Psykologer i media
Publisert
1. september 2007
Psykologer i media
Publisert
1. september 2007
Psykologer i media
Publisert
1. september 2007
Psykologer i media
Publisert
1. september 2007
Psykologer i media
Publisert
1. september 2007
Psykologer i media
Publisert
1. september 2007
Psykologer i media
Publisert
1. september 2007
Psykologer i media
Publisert
1. september 2007
Psykologer i media
Publisert
1. september 2007
Psykologer i media
Publisert
1. september 2007
Psykologer i media
Publisert
1. september 2007
Psykologer i media
Publisert
1. september 2007
Psykologer i media
Publisert
1. september 2007
Oppsummert
Publisert
1. september 2007

Ulike undersøkelser opererer med ulike definisjoner av homofili. Dette viser seg trolig å være den viktigste grunnen til at forskning på andelen homofile i en befolkning gir så store variasjoner.

Oppsummert
Publisert
1. september 2007
Debatt
Publisert
1. september 2007
Debatt
Publisert
1. september 2007
Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2007
Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2007
Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2007
Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2007
Forskningsnotiser
Publisert
1. september 2007

Auken i kunnskap kring kosthald har utfordra mødrer si tru på eigen «medfødd» kunnskap.

Forskningsnotiser
Publisert
1. september 2007

Arbeidstakarar som set status, makt og pengar høgare enn det å hjelpa kollegaer og utvikla talenta sine, har større risiko for å bli misnøgde med livet sitt.

Forskningsnotiser
Publisert
1. september 2007

Dype diskusjoner om problemer kan rett og slett gjøre dem verre – spesielt for jenter.

Forskningsnotiser
Publisert
1. september 2007

Effekten av placebo henger sammen med pasientens forventninger.

Vel å merke
Publisert
1. september 2007

Ivar Bjørgen ved Psykologisk institutt tildeles NTNUs tilgjenglighetspris for 2006/2007. Han er en av få vitenskapelige ansatte som har engasjert seg i studenter med funksjonsnedsettelser, sier juryen.

Redaksjonelt
Publisert
1. september 2007
Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2007

MST-terapeuter er tilgjengelige for familien 24 timer i døgnet syv dager i uken. Tilbudet har gode resultater i Norge, og bør velges fremfor institusjonsbehandling.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. september 2007

Løsningsfokusert terapi har blitt kritisert for ikke å legge vekt på den terapeutiske alliansen. Artikkelen oppsummerer funn omkring virksomme faktorer i terapi, og drøfter løsningsfokusert terapi i lys av dette.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. september 2007

ACT er en såkalt tredje generasjons atferdsorientert psykoterapi. Den vektlegger psykologiske fenomeners kontekst og funksjoner, normale verbale prosesser som årsak til patologi, og betydningen av oppmerksom tilstedeværelse.

Evidensbasert praksis
Publisert
1. september 2007
Fra praksis
Publisert
1. september 2007

Depersonalisering og derealisasjon er plager som ofte opptrer sekundært til andre psykiske lidelser. Kognitiv terapi som kombinerer kjente intervensjoner fra behandling av panikkangst og sosial fobi, har vist god effekt.

Åse Gruda Skards pris
Publisert
1. september 2007

Arnhild Lauveng bruker egne opplevelser som utgangspunkt, hun snakker direkte og forståelig og engasjerer lytterne. Hun har et viktig budskap om menneskerettigheter og om forståelse av psykose og viser et stort personlig mot.

Intervju
Publisert
1. september 2007

Haldor Øvreeide er opptatt av å se barns evne til tilpasning og å avsløre skadelige maktstrukturer i omgivelsene deres. – Man må påse at familien ikke lukker seg for sterkt rundt barnet, sier han.

I margen
Publisert
1. september 2007

I Bergen byttes vekttabeller ut med kognitiv atferdsterapi.

Psykologer i media
Publisert
1. september 2007
Kommentar
Publisert
1. september 2007
Oppsummert
Publisert
1. september 2007
Kronikk
Publisert
1. september 2007
Debatt
Publisert
1. september 2007
Forskningsnotiser
Publisert
1. september 2007
Kommentar
Publisert
1. september 2007
Presidentkandidat Tor Levin Hofgaard
Publisert
1. september 2007

Større gjennomslagskraft og innflytelse for Psykologforeningen er et mål for Tor Levin Hofgaard. Moderne kommunikasjonsteknologi vil bli sentralt i arbeidet med å lage en slagkraftig, dynamisk og mer demokratisk forening.

Presidentkandidat Anne-Kari Torgalsbøen
Publisert
1. september 2007

Hun er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt i Oslo, har vært visepresident i Norsk Psykologforening, og var en av drivkreftene bak psykologers vedtaksrett innenfor psykisk helsevern. Nå er Anne-Kari Torgalsbøen Oslo lokallags presidentkandidat.

Nyheter
Publisert
1. september 2007

Medlemskap i Psykologforeningen oppfattes av mange som et kvalitetsstempel. En egen logo til bruk for medlemmene har vært etterspurt. Nå er den her.

Vel å merke
Publisert
1. september 2007