Du er her

Nr. 11 2008 - Mentalisering

Psykologer i media
Publisert
1. november 2008
Psykologer i media
Publisert
1. november 2008
Psykologer i media
Publisert
1. november 2008
Psykologer i media
Publisert
1. november 2008
Psykologer i media
Publisert
1. november 2008
Psykologer i media
Publisert
1. november 2008
Psykologer i media
Publisert
1. november 2008
Psykologer i media
Publisert
1. november 2008
Psykologer i media
Publisert
1. november 2008
Psykologer i media
Publisert
1. november 2008
Psykologer i media
Publisert
1. november 2008
Psykologer i media
Publisert
1. november 2008
Psykologer i media
Publisert
1. november 2008
Psykologer i media
Publisert
1. november 2008
Reportasje
Publisert
1. november 2008

Dramalæreren Mara Ferrari (31) bruker 600 av de 3000 kronene hun tjener i måneden på psykoanalyse.

Forskningsnotiser
Publisert
1. november 2008
Forskningsnotiser
Publisert
1. november 2008

En populær hypotese om hvorfor det hjelper å bevege øynene fra side til side, kan være avkreftet.

Forskningsnotiser
Publisert
1. november 2008

Mutasjoner i arvematerialet forklarer en av schizofreniens gåter.

Forskningsnotiser
Publisert
1. november 2008

Amøbelignende organisme loser labyrint.

Doktorgrad
Publisert
1. november 2008

Avhandlingen undersøker og beskriver hvordan tverrfaglig samarbeid oppleves av ulike profesjonsgrupper i psykisk helsevern for barn og unge.

Doktorgrad
Publisert
1. november 2008

Om hva slags funksjon forskningsbasert kunnskap om spiseforstyrrelser kan ha i spiseforstyrredes subjektivitet.

Doktorgrad
Publisert
1. november 2008

Hvilke faktorer spiller inn ved subjektiv opplevelse av smerte? Undersøkelsen tar for seg kvinner med kroniske kjeveleddssmerter.

Doktorgrad
Publisert
1. november 2008

Hjernen vår har bare kapasitet til å bearbeide et fåtall av signalene den får. Hvordan velger oppmerksomheten mellom samtidige lyder?

Bokessay
Publisert
1. november 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. november 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. november 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. november 2008
Leserne spør
Publisert
1. november 2008
Leserne spør
Publisert
1. november 2008
Redaksjonelt
Publisert
1. november 2008
Originalartikkel
Publisert
1. november 2008

I områder med liten befolkningstetthet og store avstander kan pasienter med alvorlige psykiske lidelser være vanskelige å nå med adekvat behandling og støtte. Gitt visse betingelser kan de trolig lettere nås og bli støttet i førstelinjetjenestene.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. november 2008

Mange norske psykologer er ikke fortrolige med å tenke på bipolar lidelse som aktuelt hos barn; andre er direkte negative til at det bør og kan diagnostiseres. Opplevelsene til barn og foreldre som lever på en følelsesmessig berg-og-dal-bane, utfordrer oss til å bli kjent med og delta i internasjonal fagdebatt og forskning på problematikken.

Sulten, spriten og skammen
Publisert
1. november 2008

Det er mange veier til smerten. Én vei er barnets erfaringer med det plagsomme nærværet, i form av traumet. En annen vei er fraværet av den gode tilknytningen. Sveriges store poet Gunnar Ekelöf satte ord på mangelen som et psykologisk og eksistensielt grunnvilkår.

Fagartikkel
Publisert
1. november 2008
Fra praksis
Publisert
1. november 2008

Kombinert individual- og gruppeterapi står sentralt i nyere behandlingsmodeller for personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Men hva er det ved kombinasjonsbehandlingen som gir terapeutisk effekt?

Sakkunnige i overgrepssaker
Publisert
1. november 2008

Oppmjuking av tabua rundt seksuelle overgrep fall saman med den radikale feminismen sin glansperiode på 1970-talet. – Å tru på borna blei like mykje ein ideologisk posisjon som ein fagleg, seier Anders Skuterud.

Psykologer i media
Publisert
1. november 2008
Kommentar
Publisert
1. november 2008
Psykoanalyse for alle
Publisert
1. november 2008

De er over alt. På bussen og i restaurantene. Noen danser tango, andre ser på fotball. Vi snakker om psykologer i Argentinas hovedstad Buenos Aires, hvor parolen «hver mann sin psykolog» i noen miljøer på det nærmeste er realisert.

I margen
Publisert
1. november 2008

Siste utgave av studenttidsskriftet Impuls tar opp forståelsen av psykose.

Forskningsnotiser
Publisert
1. november 2008
Fra praksis
Publisert
1. november 2008

Selv etter tiår på tiår med kvinnekamp fortsetter vi med å klandre morennår barna sliter. Morsklandring lever i beste, eller verste, velgående. Dessverre også innenfor psykisk helsevern.

Doktorgrad
Publisert
1. november 2008
Bokessay
Publisert
1. november 2008

Begrepet mentalisering knytter sammen så ulike tradisjoner som psykoanalyse, tilknytningsteori og nevrobiologi. Espen Håland har lest tre aktuelle bøker om emnet som alle er oversatt til dansk.

Kronikk
Publisert
1. november 2008

Kjerringa mot strømmen peker ofte på noe viktig, og dersom hun bare peker og ikke vifter ukontrollert med saksen, er hun nyttig, ikke farlig

Kommentar
Publisert
1. november 2008
Statsbudsjettet 2009
Publisert
1. november 2008

«Aldri tidligere har en regjering vært så tydelig på at det psykiske helsetilbudet i primærhelsetjenesten skal videreutvikles»

Jobbsentrert kortidsterapi
Publisert
1. november 2008

Nav Østfold er mer opptatt av jobbnærvær enn av sykefravær. Tilbudet «Jobbmestrende oppfølging» bruker terapiens metoder for å møte angst og depresjon, men er langt tettere knyttet til selve jobbsituasjonen enn tradisjonell behandling.

Psykisk helsevern
Publisert
1. november 2008

Mange av målene i Opptrappingsplanen for psykisk helse er nådd innenfor det psykiske helsevernet, viser en ny rapport. Men fortsatt er det områder som krever økt innsats. Omfanget av tvangsinnleggelser er ikke redusert.

Nyheter
Publisert
1. november 2008

Professor ved Institutt for psykologi, Floyd Rudmin, har blitt tildelt psykologipris for sitt bidrag til forståelse av krig og fred.

Leserne spør
Publisert
1. november 2008