Du er her

Nr. 6 2007 - Barn og kreft

Psykologer i media
Publisert
1. juni 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juni 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juni 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juni 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juni 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juni 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juni 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juni 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juni 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juni 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juni 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juni 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juni 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juni 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juni 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juni 2007
Oppsummert
Publisert
1. juni 2007

Også dyr kan reagere på urettferdig behandling. Kanskje rettferdighetssans er forankret i evolusjonen?

Oppsummert
Publisert
1. juni 2007

Om penger ikke er roten til alt ondt, kan det å tenke på penger bidra til at vi blir mer opptatt av oss selv på bekostning av andre.

Oppsummert
Publisert
1. juni 2007

Det å sove umiddelbart etter opprivende hendelser kan bidra til at de vonde minnene fester seg og blir husket lenger.

Oppsummert
Publisert
1. juni 2007

Det å tilgi andre når de har gjort oss vondt, kan gjøre det lettere for oss å gå videre. Mangel på tilgivelse kan gjøre vondt verre.

Doktorgrad
Publisert
1. juni 2007

Avhandlingens tema er hva som kjennetegner følelser i ytterkanten av bevisstheten, hvordan slike følelser oppstår, og hvordan de kan måles.

Doktorgrad
Publisert
1. juni 2007

Avhandlingen undersøker i hvor stor grad foreldrene er integrert i poliklinisk behandling i det norske psykiske helsevernet for barn og unge.

Doktorgrad
Publisert
1. juni 2007

Glasø undersøker hvilke følelser som kan oppstå i leder medarbeiderrelasjonen og hvordan disse blir regulert ved enten å bli uttrykt, undertrykt eller simulert under samhandlingen.

Doktorgrad
Publisert
1. juni 2007

Avhandlingen tar opp hvilke helsemessige og personlighetsmessige konsekvenser mobbing i arbeidslivet kan ha. Den belyser også psykososiale bakgrunnsfaktorer for mobbing.

Bokanmeldelse
Publisert
1. juni 2007
Bokanmeldelse
Publisert
1. juni 2007
Bokanmeldelse
Publisert
1. juni 2007
Debatt
Publisert
1. juni 2007
Debatt
Publisert
1. juni 2007
Debatt
Publisert
1. juni 2007
Debatt
Publisert
1. juni 2007
Debatt
Publisert
1. juni 2007
Debatt
Publisert
1. juni 2007
Debatt
Publisert
1. juni 2007
Nyheter
Publisert
1. juni 2007

– Psykologene må arbeide der folk bor, og den psykiske og somatiske helsetjenesten må sidestilles i kommunene, sa An-Magritt Aanonsens da hun besøkte lokalavdelingen i Sogn og fjordane.

Vel å merke
Publisert
1. juni 2007

Var du barn eller ung under andre verdenskrig? I så fall har du kanskje noe å berette.

Vel å merke
Publisert
1. juni 2007
Vel å merke
Publisert
1. juni 2007
Vel å merke
Publisert
1. juni 2007
Vel å merke
Publisert
1. juni 2007

Norsk Psykologforening får fra tid til annen spørsmål fra enkeltpasienter om det er riktig at de skal måtte betale psykologen for faste timeavtaler som pasienten har avbestilt av «nødvendige grunner».

Vel å merke
Publisert
1. juni 2007

Torsdag 3. mai ble Svein Magnussen tildelt Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innenfor humaniora og samfunnsfag.

Vel å merke
Publisert
1. juni 2007
Vel å merke
Publisert
1. juni 2007
Redaksjonelt
Publisert
1. juni 2007
Teoretisk artikkel
Publisert
1. juni 2007

Hvilke faktorer er spesielt betydningsfulle for å fremme barns forståelse og tilpasning til alvorlig sykdom? Hvordan kan dette vektlegges i klinisk praksis?

Testartikkel
Publisert
1. juni 2007

Økning i pasientenes livskvalitet er et overordnet mål i rehabilitering, også for pasienter med KOLS. Her kan en ha nytte av instrumenter som PQoL, som måler selvopplevd livskvalitet og tilfredshet med livet.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. juni 2007

Stadig flere med svært alvorlig hjerneskade overlever til en tilstand der man er usikker på om de viser tegn til bevissthet. De siste årene har gitt en betydelig bedring i muligheten for korrekt diagnostikk.

Originalartikkel
Publisert
1. juni 2007

Mange barn med utviklingshemning og psykiske vansker får ikke adekvat oppfølging. Det er behov for gode kartleggingsverktøy for de psykiske tilleggsvanskene.

Fagessay
Publisert
1. juni 2007

Det er ti år siden Stortingsmelding 25 Åpenhet og helhet kom og Opptrappingsplanen for psykisk helsevern ble iverksatt. Prosjektlederen for arbeidet med meldingen i departementet, psykolog Arild Gjertsen, gjør opp status.

Fra praksis
Publisert
1. juni 2007

Hvordan kan psykologer utforme en rolle på sengepost som kan være til hjelp for pasientene, tilfredsstille administrativ ledelse og personalet på postene, og selv ha en meningsfull og givende hverdag?

Behandling av psykose:
Publisert
1. juni 2007

– Det verste ved å ha diagnosen schizofreni var at jeg ble fratatt alt håp om å bli frisk, sier Arnhild Lauveng. Hun er psykolog med ti års erfaring som pasient i psykisk helsevern.

Forebygging av psykose:
Publisert
1. juni 2007

William R. McFarlane har stor tro på psykoedukativ opplæring av familien og samfunnet rundt for å kunne hjelpe personer som holder på å utvikle psykoser. Medstudenter og arbeidskolleger er viktige varslere i risikofasen, slik at behandlingen kan starte tidlig.

Intervju
Publisert
1. juni 2007

Vi har spurt Anne-Kari Torgalsbøen, psykoseforskar ved Universitetet i Oslo, om litteratur og lesevanar.

Psykologer i media
Publisert
1. juni 2007
Psykolog i Afghanistan
Publisert
1. juni 2007

Frozan Esmati er en av svært få psykologer i Afghanistan. Med stort pågangsmot utformer hun sin rolle i psykisk helsevern.

Sjølvmord i kulturen
Publisert
1. juni 2007

Eg har sett filmen The Bridge. Bilete av menneske som hoppar frå ei bru for å gjera ende på eigne liv, har festa seg i minnet. Men det er ikkje det same som at The Bridge er ein veldig god film.

I margen
Publisert
1. juni 2007

Legemiddelindustrien bruker mye større ressurser på livsstilsmedisiner enn på medisiner som redder liv.

Kommentar
Publisert
1. juni 2007
Oppsummert
Publisert
1. juni 2007
Doktorgrad
Publisert
1. juni 2007
Bokessay
Publisert
1. juni 2007
Kronikk
Publisert
1. juni 2007
Debatt
Publisert
1. juni 2007
I margen
Publisert
1. juni 2007

De rydder i kaos, er tillitsfulle og glad i andre mennesker.

Kommentar
Publisert
1. juni 2007
Kommentar
Publisert
1. juni 2007
Nyheter
Publisert
1. juni 2007

En rundreise i fylket omtrent en gang i året kan være en god arbeidsmåte, mener styret i Nordlands lokalavdeling.

Vel å merke
Publisert
1. juni 2007