Du er her

Nr. 2 2016 - Etikk ved tvang

Leder
Publisert
3. februar 2016
Publisert
3. februar 2016

Peter Treufeldt mener pakkeforløp i behandlingen av psykiske problemer sikrer like god behandling til alle.

Nyheter
Publisert
3. februar 2016

I omtrent 60 år handlet ledelsesforskningen nesten utelukkende om hva som skapte den gode lederen. Hvor ble den destruktive sjefen av?

Nyheter
Publisert
3. februar 2016

På Psykologforeningens landsmøte kan det bli flere kandidater å velge mellom til vervet som visepresident. Det er verre å finne folk til Fagetisk råd og Ankeutvalget for fagetiske klagesaker.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. februar 2016

Gruppebasert refleksjon om etiske utfordringer ved bruk av tvang viser at behandlere ofte står i situasjoner der viktige verdier strider mot hverandre. Den viktigste verdiavveiningen synes å være om pasientens autonomi skal vike for andre hensyn.

Fra Arkivet
Publisert
3. februar 2016
Fra praksis
Publisert
3. februar 2016

Langvarige fysiske plager uten kjent årsak kan føre til at barn og unge blir gjengangere i helsevesenet. Psykologer kan bidra til å skape forståelse for sammenhengen mellom fysiske plager og psykososiale forhold.

Intervju
Publisert
3. februar 2016

Han misliker språklig snobberi. – Skal vi på død og liv skrive slik vi ikke snakker? spør professor og korrekturleser Dag Gundersen.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. februar 2016

Hjelper det å sikre broer mot personer som ønsker å ta livet sitt? Et bedre spørsmål er kanskje heller om vi har råd til å la være.

Forskningsnotiser
Publisert
3. februar 2016
Fri assosiasjon
Publisert
3. februar 2016

«LAR-pasienten» min velger tannlegen fremfor psykologen. Er hun for sårbar for traumeterapi?

Traumeterapi:
Publisert
3. februar 2016

Bør flyktninger og asylsøkere tilbys traumerettet behandling på tross av en ustabil livssituasjon? Et doktorgradsprosjekt indikerer «ja».

Debatt
Publisert
3. februar 2016

Trenger vi utvikling av stadig nye terapimodeller, eller er det stort sett gammel vin på nye flasker?

Debatt
Publisert
3. februar 2016

Spesialistreglementet skal fremdeles sikre fokus på psykisk lidelse.

Debatt
Publisert
3. februar 2016

Begrepet «atferdsvansker» blir beskyldt for å være stigmatiserende, men det er gode grunner til at mange fagfolk bruker det.

Debatt
Publisert
3. februar 2016

Krister Fjermestad gir i desemberutgaven av Psykologtidsskriftet utrolig nok konferanseledelsen i Jerusalem og dem som vil ha dialog mellom jøder og arabere, skylden for Israels okkupasjonspolitikk.

Debatt
Publisert
3. februar 2016
Leserombudet
Publisert
3. februar 2016

Det er en sterk statistisk sammenheng mellom fattigdom og rusproblemer.

Kronikk
Publisert
3. februar 2016

Psykologforeningens hjemmeside har ikke én fane som inneholder ordet arbeid. Hvorfor er det slik?

Anmeldt
Publisert
3. februar 2016

En god manualbasert klinisk bok om traumearbeid, med noen teoretiske og metodiske svakheter.

Anmeldt
Publisert
3. februar 2016

Et godt startpunkt i forståelse og behandling.

Ferskvare
Publisert
3. februar 2016
Bokessay
Publisert
3. februar 2016

Wilfred Sagen, hovedpersonen i Johan Borgens Lillelord-trilogi fra 1955 til 1957, står som en representant for etterkrigstidens flertydige, uhåndgripelige, selv-skapende menneske. Den samme individualistiske tidsånden har formet psykoterapeuten.

Klassikeren
Publisert
3. februar 2016

Ideen om affekten som menneskets viktigste drivkraft har fått stor gjennomslagskraft, skriver Pål Ulvenes.

Publisert
3. februar 2016