Du er her

Nr. 3 2023 - Klima og miljø

Fagessay
Publisert
1. mars 2023

I kampen mot miljøkrisen kan psykologer ta i bruk verktøy som fremmer både individuell og kollektiv atferdsendring.

Illustrasjonstegning trær og skog
Fagessay
Publisert
1. mars 2023

Klimakrisen fordrer en mer kollektivistisk forståelse av mennesket. Læringsteoretiske perspektiver kan gjøre en forskjell.

Illustrasjonstegning av B.F. Skinner og læringsteori
Vitenskapelig artikkel
Publisert
31. mars 2023
Fotografi av mann med briller mot hvit bakgrunn
Fra praksis
Publisert
1. mars 2023

Emosjonell neglekt er altfor lite belyst i faglitteraturen. Mangelfull omsorg har store negative konsekvenser og er viktig for klinikere å kjenne til.

Illustrasjon av barnehånd som strekker seg mot uro
Fra praksis
Publisert
25. november 2022

Single-Session Family Therapy (SSFT) som en nyttig arbeidsmetode i familievernet: kunnskapsgrunnlag og kliniske erfaringer.

Etikkpanelet
Publisert
24. februar 2023

Rekkevidden av psykologers kjøpekraft er enorm målt i menneskeliv. Er det ikke opplagt hvordan vi bør bruke den? 

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Kronikk
Publisert
1. mars 2023

Hvis ikke psykisk helsevern reduserer arbeidsbelastningen og gir autonomien tilbake til fagfolkene, vil ikke kvalitetsmålene ha noen kvalitet å vise til. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
23. februar 2023

Vår lønnspolitikk er ikke hogd i stein selv om den har hatt bred oppslutning i flere år, skriver Psykologforeningens politiske ledelse i et svar til Yngre psykologers utvalg (YPU). 

DISKUSJON Det er gjennom diskusjon og samarbeid i vår forening at vi skaper løsningene som vil gi bedre arbeidsvilkår for psykologer, skriver forfatterne. Foto: Library of Congress, Prints & Photographs Division
Debatt
Publisert
1. mars 2023

Det er ingenting i en biopsykososial forståelse i seg selv som tilsier at CFS/ME er forårsaket av pasientens atferd eller tankemønstre.

Faksimile Etikkpanelet i februar
Debatt
Publisert
1. mars 2023

Frøydis Lilledalen vil forkaste en helhetlig, biopsykososial sykdomsforståelse (BPSM). Det er problematisk. 

Som i all god «hjelpekunst» må vi starte der pasienten befinner seg, skriver artikkelforfatterne. Foto: Andrzej Wilusz / Shutterstock / NTB Scanpix 
Debatt
Publisert
8. februar 2023

Maskinlæringsmodeller som kan predikere atferden vår, utfordrer den psykiske helsen. Psykologer må kjenne sin besøkelsestid.

Illustrasjonsfoto: Stockfoto
Kommentar
Publisert
20. februar 2023

Den pågående prosessen mot «psykiateren» etterlater fagetiske paradokser. Hvis fagetikken ikke har grenser, har ikke profesjonsmakten det heller.

Katharine C. Williams. Foto: Thomas Brun, NTB.
Nye stemmer
Publisert
1. mars 2023

«Nei, den Facebook-gruppa for psykologer gidder jeg i hvert fall ikke å være med i. Der er det bare kjeft og usaklige kommentarer å få.» 

Kvinne med briller og brunt hår
Derfor
Publisert
1. mars 2023

Å være en vital debattkanal for psykologer og alle med interesse for psykologi, et kontaktpunkt mellom profesjon og samfunn.

Sammensatt foto av seks personer, 3 kvinner og 3 menn
Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2023

Vi må se mer på vår egen evne til å være tillitsvekkende. Istedenfor å utvikle enda flere terapiretninger, må vi utvikle terapeuter, mener Jon G. Allen.

Bilde av blått bokomslag
Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2023

Hjelp som hjelper er en inspirerende bok om å bygge kultur og jobbe metodisk ut fra systematiske tilbakemeldinger fra klientene.

Bilde av lysegrønt bokomslag