Du er her

Nr. 6 2011 - Kvinner som seksuelle overgripere

Reportasje
Publisert
5. juni 2011

– Jeg må komme meg ut og gå, helst hver dag. Gjerne med fotoapparatet, sier Line. Siden hun var 18 har 31-åringen periodevis trengt innleggelse på døgnavdeling.

Psykologer i media
Publisert
5. juni 2011
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2011
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2011
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2011
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2011
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2011
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2011

På 60-tallet kom en ny bølge av dokumentarfilmer på amerikanske kinoer. Filmene handlet gjerne om nudister, ungjenter på rømmen, utro husmødre og andre sjokkerende temaer.

Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2011

Etter en årrekke som psykiater og avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter har Trond Aarre endret syn. Psykisk helsevern har i altfor stor grad blitt organisert ut fra et medisinsk perspektiv, hevder han. Hans manifest i bokform anbefales for folk i feltet.

Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2011
Debatt
Publisert
5. juni 2011

Psykologer forberedes for dårlig til å arbeide med et stort etnisk og kulturelt mangfold i dagens samfunn.

Debatt
Publisert
5. juni 2011

Et manifest betegner en tekst som danner grunnlaget for en ideologi gjennom å gjøre rede for prinsippene og intensjonene som ligger til grunn. Trond F. Aarre sin bok Manifest for psykisk helsevern er derimot så mangelfull at den på langt nær lever opp til sin egen tittel.

Debatt
Publisert
5. juni 2011

Som profesjonsforening skal vi ha et samfunnsengasjement. Uten det spiller vi oss ut på sidelinjen, også fagpolitisk og som fagforening. Her er jeg nok uenig med Mona Saugstad.

Debatt
Publisert
5. juni 2011

Hva menes med begrepet «universelle menneskerettigheter»? Og hvordan skal Psykologforeningen forvalte disse? I hvilke konflikter er det greit å fordømme overgrep mot barn, og i hvilke skal man holde tann for tunge?

Debatt
Publisert
5. juni 2011

Jeg tror knapt det jeg leser i innleggene til Mona Saugstad og Morten Andersen om at foreningen vår ikke skal drive politisk aksjonisme gjennom sin tilslutning til støtteaksjonen «Ingen mennesker er ulovlige».

Debatt
Publisert
5. juni 2011

Hjerneforskning kan nok være en kilde til optimisme, men da snakker vi om grunnholdninger på nivå med humanistisk psykologi og læringspsykologi. Psykologisk behandling må ta utgangspunkt i atferd.

Debatt
Publisert
5. juni 2011

Psykologforeningen bidrar til at mytene om Skinners teorier opprettholdes.

Debatt
Publisert
5. juni 2011

Jeg tror fortsatt at noe av forbedringspotensialet i norsk rettspsykiatrisk praksis ligger i å redusere innslaget av klinisk skjønn med mer etterprøvbare metoder.

Debatt
Publisert
5. juni 2011
Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2011

Å lesa til musikk ein ikkje likar, gjev dårlegare tekstforståing.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2011

Laura Chaddock og kollegar sette VR-briller (virtual reality) på 18 fotballspelarar, symjarar og tennisspelarar på elitenivå og ba dei om å kryssa ein simulert 8 meter brei tofelts-veg.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2011

Av vaksne i USA oppgjer 3,5 prosent sjølve at dei er homofile. Dette kjem fram i ein studie publisert av The Williams Institute i Los Angeles.

Doktorgrad
Publisert
5. juni 2011
Doktorgrad
Publisert
5. juni 2011
Juryens begrunnelse
Publisert
5. juni 2011

Prisvinnerne dokumenterer på en overbevisende måte at ledergrupper som preges av dialogisk kommunikasjon, fremstår som mer effektive lederteam

Vel å merke
Publisert
5. juni 2011

Resultatene fra lønnsforhandlingene i staten var skuffende, uttaler Rikke Ringsrød, leder for Akademikerne Stat. I andre sektorer er forhandlingene i gang.

Vel å merke
Publisert
5. juni 2011

Faglig og sosialt treff for psykologer i Psykologforeningens lokaler i Kirkegata 2. Lett bevertning. Høstens program:

Vel å merke
Publisert
5. juni 2011
Teoretisk artikkel
Publisert
5. juni 2011

Selv om seksuelle overgrep mot barn begås sjeldnere av kvinner enn av menn, har de ofte mer alvorlige konsekvenser for offeret. De ser likevel ut til å bli underrapportert – og i større grad bagatellisert.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. juni 2011

Barn med autismespekterforstyrrelse og barn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse har mange felles kjennetegn. En forveksling av diagnosene kan få alvorlige følger for barnets og familiens situasjon.

Fagbulletin
Publisert
5. juni 2011

Språkbarrierer påvirker ikke bare klientens rett til verdig behandling, de berører også psykologens mulighet til å etterleve profesjonelle idealer og plikter. Kommunikasjon via tolk gir mulighet til å overvinne barrierene.

Fra praksis
Publisert
5. juni 2011

Mange av barna vi møter i behandling, har enten selv opplevd vold eller sett en forelder utsettes for vold. Men voldstematikken berøres sjelden av henviserne. Hva hindrer at vold mot barn oppdages i psykisk helsevern, og hvordan kan vi få disse voldshistoriene frem?

Fagessay
Publisert
5. juni 2011

Innsikten om at vår menneskelighet ligger i at vi er språklige, er i dag mer til stede i litteratur og kunst. Dette forteller sitt om hvordan psykologi og psykiatri har overlatt basal menneskekunnskap til andre disipliner.

Tvang i psykisk helsevern
Publisert
5. juni 2011

Når en pasient trenger rolige omgivelser og å komme litt vekk fra medpasientene, kan en tur på hesteryggen være vel så bra som et skjermet rom på avdelingen, mener de på akuttposten ved Reinsvoll sykehus.

Psykologer i media
Publisert
5. juni 2011
Intervju
Publisert
5. juni 2011

Fra han som ung student ble fascinert av læring og atferd, har Erik Arntzen søkt samarbeid med forskningsmiljøer nært og fjernt. For sin evne til å få studenter og fagfolk i inn- og utland til å trekke sammen, får han nå en internasjonal pris.

Skrivetips
Publisert
5. juni 2011

En mengde av de setningene vi sier eller skriver, inneholder en sammenlikning med noe som skjer i virkeligheten. Da er det viktig at de også holder seg innenfor det som er mulig.

Leder
Publisert
5. juni 2011
Kommentar
Publisert
5. juni 2011
Kronikk
Publisert
5. juni 2011
Debatt
Publisert
5. juni 2011
Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2011
Publisert
5. juni 2011

Stadig flere kloke hoder sluses gjennom doktorgradsløpet, men mange utdannes til forskerjobber som ikke finnes.

Oppsummert
Publisert
5. juni 2011

Det liten grunn til å anta at tidlig barnehagedebut har store negative konsekvenser for barn flest. Barnehager av god kvalitet kan påvirke barns utvikling positivt, men å starte i barnehagen allerede ved ett års alder gir trolig liten gevinst.

Doktorgrad
Publisert
5. juni 2011
Får pris for fjorårets beste fagartikkel i Psykologtidsskriftet
Publisert
5. juni 2011

Dialog er ikke bare å snakke sammen. Eller enda mer misforstått: å lytte med hodet på skakke uten selv å si hva man mener. Dialog må læres. Ifølge årets vinnere av Bjørn Christiansens minnepris vil det betale seg, selv i klingende mynt.

Psykologforeininga som samfunnsdebattant
Publisert
5. juni 2011

Norsk Psykologforening er blitt ein aktiv samfunnsdebattant. Gjennom ein bevisst strategi leverer dei dagleg innspel til samfunnsdebatten – på oppdrag frå Landsmøtet. Men kva skal ein meina noko om? Og kor går grensa mellom offentlege og private ytringar?

Vel å merke
Publisert
5. juni 2011
Publisert
5. juni 2011
Kommentar
Publisert
5. juni 2011