Du er her

Nr. 10 2023 - 50 år med deling

Jubileum 1973-2023
Publisert
2. oktober 2023

Jubileumsutgaven bør leses fra perm til perm.

Portrett av kvinne i svart-hvitt
Jubileum 1973-2023
Publisert
2. oktober 2023

Hva legger psykologer i evidensbasert praksis? Hva har profesjonsutøverne ment om forholdet mellom forskning og praksis? Redaksjonen oppsummerer hvordan temaene har vært dekket i spaltene gjennom 50 år.

Jubileum 1973-2023
Publisert
2. oktober 2023

Fra lovfestet rett til å ta «syke i kur» til å bli en selvsagt del av psykisk helsevern. Vi tar deg gjennom sentrale deler av profesjonshistorien.   

Jubileum 1973-2023
Publisert
2. oktober 2023

Vi gjennomgår psykologers arbeidsmåter, som har beveget seg fra en sakte ekspansjon til en eksplosjonsartet utvikling av metoder.  

Illustrasjon av paraply som blåser bort i vinden
Jubileum 1973-2023
Publisert
2. oktober 2023

Vi gir deg overblikk over en lite heroisk del av profesjonshistorien slik den har manifestert seg i tidsskriftets spalter. 

Aktuelt
Publisert
2. oktober 2023

De har skrevet saker som har skapt glede, sinne og høylytt debatt. Som havnet på Stortinget, i dagspressen, i Pressens Faglige Utvalg. Journalistene i Tidsskriftet har satt spor etter seg.

Kommentar
Publisert
2. oktober 2023

Da Tidsskrift for Norsk psykologforening så dagens lys i 1973, kjempet USAs president Richard Nixon for sitt politiske liv i Washington. Ja, det er en sammenheng her. 

Sort-hvitt bilde av president Richard Nixon
Jubileum 1973-2023
Publisert
2. oktober 2023

Kommunepsykologi, allmennpsykologi eller samfunnspsykologi: Uansett navn viser tidsskriftet at samfunnspsykologiens historie er lengre enn mange tror og preget av vedvarende og særnorske problemstillinger. 

Jubileum 1973-2023
Publisert
2. oktober 2023

Fra 70-tallet har psykologene i rusfeltet brøytet plass til psykologfaglige perspektiver i rus- og avhengighetslidelser. Vi skildrer fagutviklingen igjennom et halvt århundre.

Illustrasjon av rødvinsglass med seilbåt på vinen
Jubileum 1973-2023
Publisert
2. oktober 2023

I hvor stor grad er psykologer så progressive som de ønsker å være? Minoritetsperspektiver har fått lite plass i tidsskriftet. Her er et lite utvalg tekster som viser noen unntak. 

Jubileum 1973-2023
Publisert
2. oktober 2023

Psykologers rolle som sakkyndige har vært gjenstand for faglig debatt siden 1973.

Jubileum 1973-2023
Publisert
2. oktober 2023

Fremveksten av fire profesjonsstudier i psykologi er viktig faghistorie. Et dypdykk i arkivet gir innblikk både i slagene om profesjonsutdanningen og om hvilke saker studentene har hevet fanen for. 

Solbriller med fagbøker reflektert i brilleglassene
Jubileum 1973-2023
Publisert
2. oktober 2023

Fra EDB-frykt og fremtidsdystopi til høyteknologisk invasjon – og spørsmålet om skjerm kan måle seg med ekte kontakt i terapi. Hva har preget psykologers møte med ny teknologi? 

Bjørn Christiansens minnepris
Publisert
27. september 2023
Bokessay
Publisert
3. oktober 2023

For Psykologtidsskriftets 50-års jubileum skriver Per Johan Isdahl om Du må ikke sove – Wilhelm Reich og psykoanalysen i Norge. Wilhelm Reich (1897-1957) kom til Oslo i 1934 - invitert av Harald Schjelderup - og skapte bølger i norsk psyko­logi og åndsliv.

Omslagsbilde av boken Du må ikke sove