Du er her

Nr. 7 2023 - Profesjonsstrid i 1950

Aktuelt
Publisert
18. juni 2023

Fire aktører kjemper om å få bli den femte institusjonen som tilbyr psykologutdanning i Norge. Etablerte studier frykter for utdanningskvaliteten, Statistisk sentralbyrå spår overskudd på psykologer.

Dukker det snart opp et nytt profesjonsstudium nær deg? Illustrasjon: Nora Skjerdingstad.
Vitenskapelig artikkel
Publisert
30. juni 2023
Portrett av to kvinner
Fagessay
Publisert
30. juni 2023

På det personlige plan ble psykologen og psykiateren aldri forsonet – en nærlesning av debatten.

Fra praksis
Publisert
30. juni 2023

Erfaringer fra Oslo Universitetssykehus tilsier at voksne søker hjelp for å unngå å handle på seksuell interesse for barn.

Etikkpanelet
Publisert
30. juni 2023

Det er på grensen til etisk uforsvarlig at ikke flere psykologer tar innover seg utfordringen med et aldrende samfunn. 

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Debatt
Publisert
29. juni 2023

Fredrik Sylvester Jensen tar feil når han påstår at foreldre har liten innflytelse på barns utvikling.

Portrettfoto av mann
Debatt
Publisert
30. juni 2023

Psykologforeningen bør revurdere kravet om at all spesialistundervisning skal skje i psykologrene grupper. Det står i veien for opplæring i tverrfaglig samarbeid. 

SAMARBEID PÅ TVERS Det er støtte i forskning for at dynamikken i helseinstitusjoner bedres når samhandlingskompetanse læres tverrfaglig, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjon: Paul Craft / Shutterstock / NTB Scanpix
Debatt
Publisert
30. juni 2023

Høg forekomst av komorbiditet hos unge som søker kroppsjusterande behandling, gjer at vi må undersøke om kjønnsinkongruens kan vere respons på underliggande problem. 

Marit Johanne Bruset. Foto: privat
Debatt
Publisert
30. juni 2023

Det er på tide å utvide det psykologiske perspektivet i debatten om kjønnsinkongruens. 

FOR SNEVERT PERSPEKTIV Hvordan vi som fagpersoner forstår fenomenet vi observerer, har reelle implikasjoner for helsetjenester som tilbys, skriver artikkelforfatteren. Foto: vovan / Shutterstock / NTB Scanpix 
Artikkelkommentar
Publisert
30. juni 2023

At vi har forsømt forskningsetikken, slik Knut Dalen påstår i juniutgaven, er en drøy påstand som i liten grad lar seg underbygge. 

Faksimile av intervju i maiutgaven.
Debatt
Publisert
30. juni 2023

Så langt ser det ut til at både administrativ og politisk ledelse i Psykologforeningen opererer omtrent som Gud selv gjorde i gamle dager. 

Halvor Kjølstad. Foto: privat
Nye stemmer
Publisert
16. juni 2023

Selv om regnbueflagget fremdeles provoserer frem skadelige ord og handlinger, symboliserer det først og fremst stoltheten og samholdet som beskytter og helbreder, skriver vår spaltist Runa Kongsvik.

Runa Kongsvik. Foto: Paulina Tamara Cid
Bokanmeldelse
Publisert
30. juni 2023

Boken er et kjærkomment tilskudd på veien til et behandlingstilbud for mennesker med overspisingslidelse. Her trenger vi å mobilisere.

Omslagsbilde av boken BED - en lærebog om Binge Eating Disorder
Bokanmeldelse
Publisert
30. juni 2023

Dissosiasjon er i sentrum i Joyanna Silbergs nyttige bok, som gir støtte i et vanskelig landskap.

Omslagsbilde av boken The Child Survivor