Du er her

Nr. 1 2017 - TEMANUMMER Nye tider – andre eldre

Forskningsnotiser
Publisert
3. januar 2017

Folk i 90-årene er mer fornøyde enn folk i 20-årene.

Forskningsnotiser
Publisert
3. januar 2017

En større metastudie viser at ensomme mennesker står i fare for å dø tidligere enn de med et godt kontaktnett rundt seg.

Leder
Publisert
3. januar 2017
Kommentar
Publisert
3. januar 2017

Med dette temanummeret ønsker vi å bidra med godt psykologisk fagstoff om eldre, avlive myter om eldre og aldring og inspirere til gode diskusjoner.

Publisert
3. januar 2017

Eldregeneral Tove Karoline Knutsen (Ap) er enig med partikollega Hadia Tajik: Det neste store helseløftet må handle om barn og unges psykiske helse.

Reportasje
Publisert
3. januar 2017

De spiser sunt og trener. Går på ski og bestiger fjelltopper. Henter barnebarna på SFO, og følger dem på fotballtrening. Er dagens eldre den nye generasjon prestasjon?

Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. januar 2017

Utover diskriminering fra andre kan stereotyper være skadelige når forestillingene internaliseres i selvet. Artikkelen gir en oversikt over nyere forskning på konsekvenser av aldersstereotyper for eldres helse, velvære og prestasjoner.

Fagessay
Publisert
3. januar 2017

Hva kan vi, og hva trenger vi å vite om søvnfysiologi og kartlegging for å kunne tilby psykologbehandling av søvnproblemer hos eldre?

Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. januar 2017

Bildet av mental helse og helseproblemer vil trolig endres blant kommende generasjoner av eldre som følge av at langt flere vil ha høyere utdanning. I sær vil dette gjelde eldre kvinner.

Fagessay
Publisert
3. januar 2017

Fysisk aktivitet anbefales ofte for eldre, men det er usikkert hvilke effekter treningen har. Artikkelen sammenfatter et utvalg studier av fysisk aktivitet, hjernens aldring og demens.

Fagessay
Publisert
3. januar 2017

Norsk og internasjonal forskning viser at eldre kan utgjøre en betydelig ressurs i arbeidslivet. Stereotype forventninger om nedsatt arbeidsevne og produktivitet kan i seg selv begrense eldres prestasjoner og deltakelse i arbeidslivet.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. januar 2017

Skal vi gi god hjelp til eldre med innvandrerbakgrunn, må vi vite mer om hvordan sykdom og plager forstås og uttrykkes. For ikke alle har ord for demens eller depresjon, og det faller ikke naturlig for alle å snakke åpent om problemer.

Nyheter
Publisert
3. januar 2017

Med stort flertall bestemte Psykologforeningens landsmøte at psykologer skal kunne spesialisere seg i eldrepsykologi.

Aldring
Publisert
3. januar 2017
Fagessay
Publisert
3. januar 2017

Kognitive endringer i alderdommen forbindes ofte med forverring og demens. Slike endringer kan imidlertid motvirkes.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. januar 2017

Alzheimers demens og normale endringer i hukommelse ved aldring må holdes adskilt som to forskjellige fenomener.

Fagessay
Publisert
3. januar 2017

Økningen i bruk av rusmidler blant eldre byr på særskilte utfordringer. Vi trenger å utvikle tiltak som kan avdekke rusproblemer, og vi må styrke behandlings- og oppfølgingstilbudet til eldre.

Fagessay
Publisert
3. januar 2017

En aldrende befolkning krever bedre kunnskap om eldres psykiske helse hos behandlere. Solli DPS i Bergen har etablert et forskningsprosjekt der det samtidig bygges opp et klinisk fagmiljø.

Fra Arkivet
Publisert
3. januar 2017
Fra praksis
Publisert
3. januar 2017

Som psykolog for de gamle er jeg den heldige. Det er jeg som får høre hvordan det gikk etter hvert, hva som faktisk skjedde. Det er jeg som får høre den lange historien.

Fagessay
Publisert
3. januar 2017

Samliv i eldre år kan by på store utfordringer. Men eldre oppsøker svært sjelden profesjonell hjelp for samlivsproblemer. Det bør vi som psykologer prøve å gjøre noe med.

Debatt
Publisert
3. januar 2017

Ingen er for gammel for psykisk helsehjelp.

Debatt
Publisert
3. januar 2017

Ingen – heller ikke psykologer – har krystallkulen som kan forutsi våre handlinger.

Debatt
Publisert
3. januar 2017

Den gammeldagse måten å drive Psykologforeningen på skaper avstand, illojalitet og styrker pampe-imaget til foreningen sentralt. Det er derfor helt nødvendig med endringer.

Debatt
Publisert
3. januar 2017

Furuholmen bør gå i sig selv.

Debatt
Publisert
3. januar 2017

Dag Furuholmen tar feil når han hevder at forskning med sikkerhet kan si noe om effekten av delt bosted for de minste barna.

Debatt
Publisert
3. januar 2017

Overgangsordningen bør utvides, og psykologer som rammes, bør få en forhåndsgodkjenning av planlagt spesialiseringsforløp.

Debatt
Publisert
3. januar 2017
Kronikk
Publisert
3. januar 2017

Et 91-årig hjerte slo de siste slag mens barnebarnet sang bestemor ut av livet.

Anmeldt
Publisert
3. januar 2017

Man kan ha det brukbart selv med demens.

Anmeldt
Publisert
3. januar 2017

Boken er et viktig tilskudd til det miljøterapeutiske arbeidet med skrøpelige eldre.

Klassikeren
Publisert
3. januar 2017

Eg og Antonovsky sitt tankegods møttes ein mørk haustkveld i 2005 medan eg jobba med hovudoppgåva mi om tamilar i Noreg som hadde opplevd at vener og familie på Sri Lanka vart råka av tsunamien 26.12.04.

Ferskvare
Publisert
3. januar 2017