Du er her

Nr. 11 2014 - Partnervoldserfaringer

Klinisk variasjon
Publisert
5. november 2014

Hvordan psykisk helsevern ledes, er avgjørende for om behandlerne får utvikle seg og gjøre det de mener er mest givende, mener psykolog Tage Wester.

FORELDREANSVAR
Publisert
5. november 2014

Dersom den ene av to foreldre dør, tar vi for gitt at den gjenlevende overtar foreldreansvaret. Slik er også barnelovens ordning. Men er det alltid til barnets beste at det er slik?

Debatt
Publisert
5. november 2014

Kognitiv adferdterapi er psykologiens svar på medisinens psykofarmaka.

Debatt
Publisert
5. november 2014

Hvorfor er Psykologforeningen så stille om den tjenesten som har brakt psykologisk kunnskap ut i kommunene og inn der folk bor, lærer og lever, i over sytti år?

Debatt
Publisert
5. november 2014

Ligger det kunnskap til grunn for Psykologforeningens råd om å vente med delt omsorg til barnet er tre år?

Ferskvare
Publisert
5. november 2014
Ferskvare
Publisert
5. november 2014
Ferskvare
Publisert
5. november 2014
Leder
Publisert
5. november 2014
Publisert
5. november 2014

Foreningen for sakkyndige psykologer advarer mot delt bosted for barn under tre år, mens framtredende psykologeksperter mener det ikke er grunn til en slik advarsel. Hva skal da Barneombudet mene?

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. november 2014

Analyser av resultater fra WAIS-IV fra et blandet klinisk utvalg viser at en blind tillit til normeringsmateriale kan svekke reliabilitet og validitet når det brukes overfor personer med lærevanskeproblematikk.

Nobelprisen
Publisert
5. november 2014

Noreg har fått to nye nobelprisvinnarar. Og begge er psykologar – sjølv om det sjeldan blir nemnt. Også årets tredje nobelvinnar i medisin, John O’Keefe, er psykolog.

Fagessay
Publisert
5. november 2014

Å holde fast ved det freudianske barnet er i dag viktigere enn noensinne

Nyheter
Publisert
5. november 2014

Ikke lett å se for seg at regjeringen kan innfri neste år, mener Psykologforeningen.

Fra arkivet: 2011
Publisert
5. november 2014

Høyrt om Louis-Jeantet-prisen i medisin? Ikkje? Heller ikkje May-Britt og Edvard Moser hadde det før dei blei oppringte med melding om at dei var årets vinnarar. Men Nobelprisen har du høyrt om? Fleire enn kvar tiande som har fått Louis-Jeantet-prisen, har seinare fått ein slik.

Nyheter
Publisert
5. november 2014

David Orlinsky forsker på hva som gjør at psykologer utvikler seg til å bli bedre terapeuter. – Klinisk erfaring, veiledning og egenterapi er nøkkelfaktorer, sier han.

Fri assosiasjon
Publisert
5. november 2014

Hun kommer. Hun setter seg i stolen. Hun sier ingenting.

Forskningsnotiser
Publisert
5. november 2014
Fagessay
Publisert
5. november 2014

Hvor er nødbremsen i den terapeutiske kulturen hvis den begynner å virke mot sin hensikt?

Debatt
Publisert
5. november 2014
Derfor
Publisert
5. november 2014
Nyheter
Publisert
5. november 2014
Kronikk
Publisert
5. november 2014

Å bli sett og akseptert er like viktig som frukt og grønnsaker

Samværet
Publisert
5. november 2014

Vi er mange som savner mer oppmerksomhet og forskning på samværet som skadereduserende og helsebringende element.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. november 2014

Voldserfaringer i oppveksten øker risiko for voldserfaringer som voksen. Hvilken betydning har en voldsutsatt oppvekst for konsekvenser av partnervoldsutsatthet?

Forsknings­intervju
Publisert
5. november 2014

Stadig fleire unge jenter rapporterer om psykiske helseplager, viser tal frå den landsomfattande Ungdata-undersøkinga.

Teater
Publisert
5. november 2014

Regisør Svein Sturla Hungnes lykkes ikke i å formidle det sterke indre dramaet fra Astrid Lindgrens klassiske barnebok.

Anbefalt
Publisert
5. november 2014
Bok
Publisert
5. november 2014

Dette er en bok om angst som forsøker å nærme seg fenomenet på andre måter enn det strengt psykologiske. Men det er vanskelig å vite hvor forfatterne vil, og hva som er bokens egentlige budskap.

MUSIKK
Publisert
5. november 2014

Vi liker å høre OnklP synge om «Styggen på ryggen». Vi vet så godt hva han synger om.

Bok
Publisert
5. november 2014

En sterk side ved boka er intervjuene med barn på institusjon som eksemplifiserer narrativ teori. En svakhet er at referansene til relevant forskning blir for tynne.

Bokessay
Publisert
5. november 2014

Hanne Ørstavik prøver hardt å analysere og forstå dragsuget i en selvutslettende kjærlighet.

Klassikeren
Publisert
5. november 2014

Henri Ellenbergers bok om det ubevisste er et intellektuelt fyrverkeri – panoramisk i sitt overblikk, skriver Kim Larsen.

Ferskvare
Publisert
5. november 2014