Du er her

Nr. 3 2012 - Psykologer i skvis mellom krav og empati

Psykologer i media
Publisert
5. mars 2012
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2012
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2012
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2012
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2012
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2012
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2012
Debatt
Publisert
5. mars 2012

Psykodynamisk tilnærming er effektiv i behandling av depresjon, men i noe mindre grad enn interpersonlig terapi og kognitiv terapi, kunne vi lese i Tidsskriftets temanummer om depresjon. Det stemmer ikke.

Debatt
Publisert
5. mars 2012

For annen gang får to psykiatere sakkyndighetsoppdraget i saken mot Anders Behring Breivik. Det er urovekkende at rettsvesenet ikke kvalitetssikrer noe så elementært som å rekruttere sakkyndige fra ulike fagmiljøer.

Debatt
Publisert
5. mars 2012

Psykologforeningen er forpliktet til å evaluere hvorvidt psykologer har bidratt til en endring i bruken av tvang etter at de fikk adgang til å fatte tvangsvedtak.

Debatt
Publisert
5. mars 2012

Siden opptrappingsplanens start i 1997 har det vært skrevet planer, igangsatt arbeidsgrupper og forskningsprosjekter med tvangsreduksjon som mål. Allikevel har ikke tvangsbruken gått ned.

Debatt
Publisert
5. mars 2012

Før tenkte jeg kun på å gjøre det som var best for klienten. Nå er jeg i økende grad redd for å gjøre noe galt.

Debatt
Publisert
5. mars 2012

Paulsrudutvalget hadde sjansen til å fjerne bruken av tvang i psykisk helsevern, men unnlot dessverre å benytte den.

Debatt
Publisert
5. mars 2012

Mer vekt på holdninger trenger ikke å stå i motsetning til fornuftig vekt på «tellbar» tvang.

Debatt
Publisert
5. mars 2012

Vi sier ja til at pasientens beslutningskompetanse skal vurderes i avgjørelser om tvangstiltak. Men vi sier nei til tvangsbruk overfor selvmordstruede.

Debatt
Publisert
5. mars 2012

Kunnskap om mennesker og handlinger vil alltid være perspektivistisk og stridbar, og vi kan aldri bevise noe.

Debatt
Publisert
5. mars 2012

Litteraturen som skal dokumentere klinisk virkning av elektrokonvulsiv behandling (ECT), synes snarere å underbygge påstanden om at effekter av ECT skyldes nevropsykologiske skadevirkninger.

Debatt
Publisert
5. mars 2012

Det nasjonale programmet for å hjelpe mødre med fødselsdepresjoner er skuffende nok ikke rettet mot å ha en positiv effekt på tilknytning.

Debatt
Publisert
5. mars 2012

Med korte mellomrom har jeg nå fått to henvendelser om yrkesmessige dilemmaer i helsevesenet. Jeg synes problemene er viktige, og med litt omskrivning vil jeg presentere dem for diskusjon.

Debatt
Publisert
5. mars 2012
Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2012

Pilotstudie viser høg treffsikkerheit når det gjeld å diagnostisera depresjon ved hjelp av ein blodprøve.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2012

Facebook burde vera perfekt for personar med låg sjølvkjensle, sidan det å dela opplevingar er viktig for å bygga venskap. Men i praksis er det ikkje slik, viser ein ny studie.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2012

Forskarar i England har plukka opp fragment av folk sine tankar gjennom å dekoda hjerneaktivitet utløyst av ord.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2012

Innsikter frå teoriar om seksuell seleksjon og om kostnadskrevjande signalisering tyder på at kampen om kvinnene ligg under når menn bidreg positivt til fellesskapen.

Leserne spør
Publisert
5. mars 2012
Leserne spør
Publisert
5. mars 2012
Vel å merke
Publisert
5. mars 2012
Vel å merke
Publisert
5. mars 2012
Vel å merke
Publisert
5. mars 2012

I januar var 20 psykologer samlet i Norsk Psykologforenings lokaler for å blåse liv i Norsk Gerontopsykologisk Forening. En forening som ble startet for mange år siden.

Originalartikkel
Publisert
5. mars 2012

Det er grunn til å anta at nesten halvparten av alle barn og unge i spesialisthelsetjenesten (BUP) har vært utsatt for potensielt traumatiserende hendelser, ofte uten at det er beskrevet i henvisningene. For å sikre god oppfølging bør traumeopplevelser kartlegges tidlig.

Fagartikkel
Publisert
5. mars 2012

I et helsevesen som fortsatt er preget av en dualistisk forståelse av kropp og sinn, kan barn med langvarig smerte lett falle mellom to stoler. Det er behov for en mer helhetlig tilnærming.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. mars 2012

Hvis psykiske lidelser er mer like enn ulike med hensyn til opprettholdende faktorer, kan det være grunn til å utforske de felles psykopatologiske prosessene og utvikle behandlingsmetoder som retter seg direkte mot å endre dem.

Originalartikkel
Publisert
5. mars 2012

Er koordinasjon av fingerbevegelser forbundet med verbal eller ikke-verbal intelligens? For å besvare spørsmålet undersøkte vi sammenhengen mellom finmotoriske ferdigheter og skårer på en mye brukt intelligenstest.

Oppsummert
Publisert
5. mars 2012

Oversettelser av utenlandske instrumenter gjøres ofte lokalt, uten noen kontroll av oversettelsesprosessen. Ved å følge oversettelsesprosedyrene som beskrives, vil man bedre sikre kvaliteten på instrumentene som brukes i klinisk og forskningsrelatert praksis.

Reportasje
Publisert
5. mars 2012

De aller fleste barn og unge i Norge er tilfredse med livet sitt. Men de sosiale forskjellene øker, viser ny internasjonal undersøkelse.

Tema: Byråkratisering i helsevesenet
Publisert
5. mars 2012

Papirarbeidet i psykisk helsevern øker, men fire unge psykologer og en psykologveileder er ikke overbevist om at det hever den faglige kvaliteten. – Jeg vil ikke slukne og bli en fabrikkarbeider i helsetjenesten, sier en av dem.

Psykologer i media
Publisert
5. mars 2012
Skrivetips
Publisert
5. mars 2012

Å være vitenskapelig ansatt kan bety at en er ansatt på en vitenskapelig måte; det ligger forskning bak ansettelsesprosessen, må vite.

Fra Arkivet
Publisert
5. mars 2012
Leder
Publisert
5. mars 2012
Kronikk
Publisert
5. mars 2012
Kommentar
Publisert
5. mars 2012
Debatt
Publisert
5. mars 2012
Tilregnelighet
Publisert
5. mars 2012

Siden 1842 har vi hatt en absolutt utilregnelighetsbestemmelse i straffeloven. Møter den dagens utfordringer?

Psykologi og samfunn
Publisert
5. mars 2012

De fleste begynner å føle seg yngre enn de er allerede før de er fylt 30. Fenomenet er universelt. Kanskje ikke så dumt dersom alternativet er å avslutte livsfortellingen sin for tidlig?

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2012
Nyheter
Publisert
5. mars 2012

– Her i redaksjonen brukar de innestemme. Det har vore eit kultursjokk for meg, seier Øystein Helmikstøl etter ein knapp månad i Psykologtidsskriftet.

Leserne spør
Publisert
5. mars 2012
Kommentar
Publisert
5. mars 2012
Publisert
5. mars 2012
Vel å merke
Publisert
5. mars 2012