Du er her

Nr. 10 2021 - ISTDP - Hvordan, hvorfor, med hvem og med hvilke begrensninger

Nyheter
Publisert
1. oktober 2021

Ingen land har utdannet flere ISTDP-terapeuter i forhold til folketallet enn Norge. Professor og terapiforsker Ole André Solbakken ved UiO forklarer hvorfor. 

Rorschach 100 år
Publisert
1. oktober 2021

Gamle Rorschach (100) får fremdeles fram følelser i folk.

Rorschach-bilde
Rorschach 100 år
Publisert
1. oktober 2021

I en ny studie om terapeutisk endring hos flyktninger brukte forskerne blant annet Rorschach. Testen hjelper terapeuten med å se verden fra den andres øyne, mener medforsker Ellen Hartmann.

Fagessay
Publisert
1. oktober 2021

Hvordan kan psykoanalytisk teori være til nytte i arbeidet med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse?

Selvportrett av Samuel Joseph Brown, Jr.i akvarell
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. oktober 2021
Intervju
Publisert
1. oktober 2021

Gro Walø-Syversen oppsummerer seg selv som «kliniker med doktorgrad» og slår et slag for sjangeren evidensbasert praksis.

Portrettbilde av Gro Walø-Syversen
Fagessay
Publisert
1. oktober 2021

Skal barn med alvorlig irritabilitet og sinneproblematikk forstås som affektiv lidende eller atferdsforstyrrede? I dette fagessayet søker vi å redegjøre for hvem disse barna er, de to ulike måtene å klassifisere dem på og hvordan en skal forholde seg til ICD-11s nye kategorisering.

The unruly child av Rembrandt van Rijn (ca. 1635)
Etikkpanelet
Publisert
1. oktober 2021
Illustrasjon av et fyrtårn som leser bøker. Illustratør: Kristian Utrimark
Debatt
Publisert
1. oktober 2021

Full stopp er ikke et godt svar på kritikken mot faktaundersøkelser. Men vi trenger gode faglige standarder og etisk bevissthet om bruk av verktøyet, som har vist seg svært nyttig på et krevende arbeidsområde. 

Kronikk
Publisert
1. oktober 2021

Det vil være synd om medisinfrie tilbud legges ned, slik Jan Ivar Røssberg anbefaler, før vi får resultater fra forskning. For om tilbudet er like bra som ordinær behandling, er det vel en revolusjon? 

Debatt
Publisert
30. september 2021

While ISTDP is not a panacea, it is a treatment that is clinically useful in diverse psychological and psychiatric samples.

Debatt
Publisert
1. oktober 2021

En kunnskapsbasert fagplan må beskrive hvordan ny kompetanse skal inkluderes og implementeres både i institusjoner og kommunale tjenester. 

Debatt
Publisert
1. oktober 2021

Det er høyrisikosport å hente metaforer fra eventyrenes verden for å beskrive og konkretisere forekomsten eller fordelingen av dyproller i organisasjonen.

Debatt
Publisert
1. oktober 2021

Jeg har gjennomgått BET-behandling, og den var ikke bra for meg. *

Debatt
Publisert
1. oktober 2021

BET er ikke løsningen for alle, og vil heller ikke oppleves som en bra behandling for alle som strever. 

MDMA-assistert psykoterapi
Publisert
1. oktober 2021

Dagens kunnskap gir ikke grunnlag for å påstå at MDMA-assistert psykoterapi for PTSD har vesentlig bedre effekt enn eksisterende psykologisk behandling. Til det er dataene for sparsomme.

Bokanmeldelse
Publisert
1. oktober 2021

Kjærligheten og seksualiteten møtes til duell.

Bokessay
Publisert
1. oktober 2021

Jobbpsykologi skiller seg ut ved å la hjernen være midtpunkt.

Fri assosiasjon
Publisert
1. oktober 2021

Kjenslene mine er som eit godt brukt målarskrin.