Du er her

Nr. 3 2015 - Kvinner publiserer snart mer enn menn

Debatt
Publisert
5. mars 2015

På oppfordring skal jeg forsøke å skrive noe om organisering, systemer, New Public Management, køer og hva problemet egentlig er. Og noe om hva løsningen er.

Debatt
Publisert
5. mars 2015

Som yrkesaktiv psykolog opplever jeg nå for første gang å høre til en marginalisert gruppe. Jeg er for gammel. Jeg er over 67 år.

Debatt
Publisert
5. mars 2015

Å være selvmordstruet er en like sterk eksistensiell erfaring som det å være etterlatt.

Debatt
Publisert
5. mars 2015
Debatt
Publisert
5. mars 2015

Selv om kunnskapsgrunnlaget er usikkert, er det mye forskning som peker mot å vente med delt omsorg til barnet er tre år.

Debatt
Publisert
5. mars 2015

Hva slags diskurs bør vi ha etter Charlie, spør Tidsskriftets debattredaktør. Han spør videre: Har psykologien blitt individualisert og irrelevant i det offentlige rom?

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2015

Fysiske prestasjonar kan bli negativt påverka av mentale prosessar, endå lettare enn sosialpsykologar til no har meint.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2015

Egne grupper med medelever som beskytter og støtter de som blir mobbet, kan føre til at mobbing stopper.

Leder
Publisert
5. mars 2015
Publisert
5. mars 2015

Idéhistoriker Håvard Friis Nilsen har studert psykologprofesjonens historie i Norge. Sterkt samhold, til tross for dype faglige motsetninger, har fulgt profesjonen fra dag én. Det forklarer også psykologifagets markante posisjon i dag, mener han.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. mars 2015

Sammenhengen mellom psykoedukativt familiesamarbeid og bedret forløp av psykoselidelser er godt dokumentert. Imidlertid vet vi lite om deltakernes subjektive erfaringer.

Nyheter
Publisert
5. mars 2015

Mannlige forfattere har stått bak flest vitenskapelige artikler i Psykologtidsskriftet de siste ti årene. Slik kan det ikke fortsette.

Nyheter
Publisert
5. mars 2015

Regjeringen vil la psykologer henvise sine pasienter til spesialist uten å gå via fastlegen. En lettelse for både fagfolk og pasienter, mener Psykologforeningen.

Fra praksis
Publisert
5. mars 2015

Å bli «frisk» fra dissosiativ identitetsforstyrrelse betydde ikke å gå ut i en fredelig og begripelig verden.

Fagessay
Publisert
5. mars 2015

Når ble psykisk helse noe annet enn det levde liv? Lavterskeltjenester bør vektlegge å styrke barnas livsarenaer heller enn å skape avstand mellom bekymring og tiltak.

Fri assosiasjon
Publisert
5. mars 2015

Organisasjonspsykologer må stå fast ved egne valg når det står om penger, makt og rykte.

Debatt
Publisert
5. mars 2015
Derfor
Publisert
5. mars 2015
Kronikk
Publisert
5. mars 2015

Anne-Grete Terjesen etterlyser tiltak for pårørende. Og vi er på vei. Men å flytte makt fra systemer til pasienter, fagfolk og pårørende tar tid.

Journalistikken i Psykologtidsskriftet lest med kritisk blikk av utenforståeende aktører
Publisert
5. mars 2015

Ingen er tjent med psykisk helseforskning som ensidig fastholder mennesker i pasient- og brukerroller.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2015
Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. mars 2015

Dissosiative symptomer kan forveksles med symptomer på schizofreni og føre til at pasienten ikke får tilpasset behandling. Denne artikkelen gir klinikere en beskrivelse av viktige likheter og forskjeller mellom tilstandene.

Forsknings­intervju
Publisert
5. mars 2015

Trivsel, motivasjon, fridom, meining og håp. Sånne ting kjenner pasientar diagnostisert med psykose meir av når dei får musikkterapi.

Anbefalt
Publisert
5. mars 2015

Kan alt kvalitetssikres? Hvorfor trenger vi menneskelig visdom?

Ferskvare
Publisert
5. mars 2015
Teater
Publisert
5. mars 2015

Den nye oppsetningen av Brand på Det Norske Teatret er et engasjerende eksistensielt drama. Stykket formidler også noe viktig om de sterke kreftene som kan ligge til grunn for ekstrem idealisme og religiøsitet.

Bok
Publisert
5. mars 2015
Bok
Publisert
5. mars 2015

Det er behov for prosessorienterte bøker om gruppeterapi, og denne boken er også en manual med retningslinjer for empirisk forskning.