Du er her

Nr. 2 2018 - My little brony

Nyheter
Publisert
5. februar 2018

Anders Bakken, leder for Ungdatasenteret, er ikke enig i at undersøkelsen deres gir et uriktig bilde av hvordan unge jenter har det.

Pakkeforløp og psykisk helse
Publisert
5. februar 2018
Publisert
5. februar 2018

Se ikke bort fra at My Little Pony kan bringe oss nærmere hverandre.

Nyheter
Publisert
5. februar 2018

Ungdatas fortelling om unge jenters psykiske helse som stadig forverres, har festet seg i det norske samfunnet. Men gir fortellingen et riktig bilde av virkeligheten? Forsker Marthe Schille-Rognmo tror ikke det.

Nyheter
Publisert
5. februar 2018

En arbeidsgruppe anbefaler intern modell for organisering av klinikken ved Psykologisk institutt (PSI) i Oslo. Universitetsstyret har siste ord.

Kommentar
Publisert
5. februar 2018

Psykologprofesjonen tar stadig større steg vekk fra sitt kjerneområde. Er det fornuftig?

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. februar 2018

Unge menn som ser på My Little Pony utfordrer stereotype kjønnsroller. Virtuelle teknologiske verdener kan være mer enn kontraproduktive tilfluktssteder for menn i krise.[1]

Fra praksis
Publisert
5. februar 2018

Vi må vite når behandlingen vi gir til barn og unge, er virksom.

Fra Arkivet
Publisert
5. februar 2018
Debatt
Publisert
5. februar 2018

Målet om kontroll over ikke bare livet, men også døden, reiser biologiske, psykologiske, medisinske og eksistensielle spørsmål.

Debatt
Publisert
5. februar 2018

Jeg er usikker på om Psykologtidsskriftets dekning av sakkyndighetsfeltet bidrar til at samfunnet får et riktig bilde av hvordan dette arbeidet foregår.

Debatt
Publisert
5. februar 2018
Debatt
Publisert
5. februar 2018

Er det greit for psykologer å sette diagnostiske merkelapper på folk vi ikke liker, uten engang å ha møtt dem? Dette er tvilsom praksis ut ifra et fagetisk ståsted. Problemet synes å være at mangel på etiske refleksjoner i psykologstanden gjør at fjerndiagnostisering fortsatt forekommer.

Debatt
Publisert
5. februar 2018

Symptomfokuset i psykisk helsevern gjør at barn og unge ikke blir sett og forstått på det som er viktigst for dem.

Debatt
Publisert
5. februar 2018

Psykologtidsskriftet går i baret når pasientenes subjektive erfaringer formidles som om de er en kilde til kunnskap om underliggende årsaksmekanismer.

Debatt
Publisert
5. februar 2018

I dag er det kun «Register for eksepsjonelle sykdomsforløp» som registrerer fortellingene om pasienter som blir friske av ME. Der oppbevares de i løyndom, uten innvirkning på praksis.

Prestesaken behandlet i PFU:
Publisert
5. februar 2018

PFU konkluderte på sitt desembermøte med at Psykologtidsskriftet har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.1 i Vær Varsom-plakaten. Bruddet gjelder dokumentaren «Det store sviket», også kalt Prestesaken, publisert i februartugaven i 2017.

Anmeldt
Publisert
5. februar 2018

I møtet med barn må vi vende selverkjennelsens speil mot oss selv.

Anmeldt
Publisert
5. februar 2018

Boken er full av tankevekkende og underholdende eksempler på snarveiene vi tar når vi vurderer informasjon.

Anmeldt
Publisert
5. februar 2018

Forfatteren peker på grunner til at det går galt i helsetjenesten, og noen muligheter for å korrigere kursen.

Anmeldt
Publisert
5. februar 2018

Begrepet personlighet angår alle – enten det dreier seg om normalitet eller patologi. Denne boka vil kunne nå mange.