Du er her

Evidensbasert praksis

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. november 2023
Portrettbilde av to kvinner
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. august 2023
Portrett av to menn og en kvinne
Evidensbasert praksis
Publisert
4. oktober 2022
Evidensbasert praksis
Publisert
23. august 2022
Evidensbasert praksis
Publisert
31. januar 2022
Evidensbasert praksis
Publisert
2. august 2021
Evidensbasert praksis
Publisert
1. mars 2021

Helsemyndighetene anbefaler strukturert kartlegging av depresjon. PHQ-9 er et alternativ som er enkelt å ta i bruk.

Evidensbasert praksis
Publisert
1. februar 2021

I denne artikkelen presenterer vi hovedtrekkene i familiebasert terapi for barn og unge med alvorlige spiseforstyrrelser.

Evidensbasert praksis
Publisert
1. september 2020

Å øke barn og unges trygghetsfølelse er sentralt i behandlingen av somatiske symptomtilstander.

Autisme og psykisk helse
Publisert
2. mars 2020

Psykiske helsevansker er utbredt ved autismespekterforstyrrelser (ASF), men kan være vanskelig å kartlegge. Det finnes tre måleinstrumenter på norsk som er utviklet for å identifisere slike vansker hos personer med ASF og utviklingshemming. Vi undersøkte instrumentenes egnethet i klinikken.

Sider