Du er her

Fagessay

Fagessay
Publisert
1. juli 2024

En del pasienter får ikke god effekt av eksisterende, klart formulerte behandlingsformer. Da må vi tenke bredt og utforske nye muligheter innen psykoterapi.

Fargerik illustrasjon av ulike frukter og grønnsaker på venterom
Fagessay
Publisert
27. juni 2024

En barneoppdragelse preget av å unngå at barnet blir frustrert, frarøver barnet sentrale utviklingspsykologiske erfaringer.

Mann med grånende skjegg mot grønn bakgrunn
Fagessay
Publisert
24. juni 2024

Forskningslitteraturen understreker betydningen av at behandlere har en åpen og utforskende innstilling, men vi vet lite om skeiv kompetanse i norsk sammenheng.

Portrett av kvinne
Fagessay
Publisert
31. mai 2024

Kan en OCD-behandling i 1975 ha vært et tidlig eksempel på evidensbasert psykologisk praksis – før det fantes?

Fagessay
Publisert
30. april 2024

Freuds gjentakingstvang, som eit uttrykk for dødsdrifta, kan brukast til å forstå ekstrem kroppskontroll, fundamentalisme og menneskets kontroll over naturen.

Fagessay
Publisert
30. april 2024

I dagens samfunn er skamfølelsen mer tilgjengelig enn skyldfølelsen. Det kan bidra til økt psykologisk sårbarhet i kulturen.

mann med langt skjegg og mørk skjorte foran lys bakgrunn
Fagessay
Publisert
27. mars 2024

Den nye sorgdiagnosen reiser spørsmål om klinisk nytteverdi og underliggende samfunnsforhold.

Mann med halvlang lugg, skjegg og briller mot murvegg
Fagessay
Publisert
28. februar 2024

Den nevropsykoanalytiske modellen, som integrerer kunnskap fra hjerneforskning, kan være et nyttig supplement i en oppdatert forståelse av følelseslivet.

Fagessay
Publisert
1. februar 2024

Diagnosesystemenes og WHOs definisjoner av psykisk lidelse kan bidra til å sykeliggjøre normalt livsstrev. Falkum fremhever en alternativ definisjon av psykisk helse som er i større harmoni med menneskelige erfaring.

Fagessay
Publisert
1. februar 2024
Hva kan psykologer hente fra livshistorien og utviklingen til nevroanatomen Santiago Ramón y Cajal?
Mann med skjegg foran bokhylle

Sider