Du er her

Fagessay

Fagessay
Publisert
1. november 2023

Det er en psykologisk myte at livet må oppleves meningsfullt for å være verdt å leve. Terapeuter må også kunne hjelpe pasienter til å akseptere livets meningsløshet.

Maleri av stromfulle bølger
Fagessay
Publisert
27. oktober 2023

To aktuelle debatter vitner om forvirring rundt begrepet psykiske lidelser, mener Sigmund Karterud. I dette essayet forsøker han å bidra til klargjøring.

Mannsansikt omgitt av fargefelter
Fagessay
Publisert
25. august 2023

Barns omsorgsbetingelser må forstås i en større kulturell og samfunnsmessig kontekst, og vi har teorier og modeller som kan fremme bedre vurderinger og hjelp.

Fagessay
Publisert
7. juli 2023

Privatisering av behandlingsrelasjonen er et omfattende problem. Rollesammenblanding kan forebygges, og det har ikke minst helsepersonellet selv ansvar for. 

Portrett av mann mot hvit bakgrunn
Fagessay
Publisert
30. juni 2023

På det personlige plan ble psykologen og psykiateren aldri forsonet – en nærlesning av debatten.

Fagessay
Publisert
23. juni 2023

Politikere og fagfolk er uenige om hvor barna skal bo etter samlivsbrudd, og forskningen gir ikke entydige svar.

Sorthvitt portrettbilde av mann og kvinne
Fagessay
Publisert
23. juni 2023

Meland beskriver foreldrefremmedgjøring og advarer fagfolk mot å overse fenomenet. 

Eivind Meland
Fagessay
Publisert
26. mai 2023

Hvordan kan psykologer jobbe mer effektivt når de møter pasienter med minoritetsbakgrunn?

Illustrasjon av torso og skyer
Fagessay
Publisert
27. april 2023

Prenatale påkjenninger virker inn på utviklingen av barnepsyken og gjenspeiler seg i barnas uttrykk i terapirommet.

Portrett av mann mot hvit bakgrunn
Fagessay
Publisert
29. mars 2023

Bruk av metaforer kan fremme gode terapiprosesser. Men metaforene har ulike roller avhengig av terapiform.

Hånd med vannkanne som vanner blomster som vokser opp av hode

Sider