Du er her

Fagessay

Fagessay
Publisert
1. juli 2021

Vi må tenke nytt om hvordan vi lærer. 

Kvinner på danseøving i New York i 1947
Fagessay
Publisert
1. juni 2021

Tolv år som sykehusdirektør har gitt rikelig anledning til å prøve og feile som leder. Her er ti viktige erfaringspunkter.

Illustrasjon: Steph Hope
Fagessay
Publisert
1. juni 2021

Under pandemien har ungdommer hatt færre sosiale arenaer de kan bruke til å bearbeide erfaringer og utvikle seg. En økning i antall ungdommer som blir innlagt på landets største barne avdeling i samme periode etter intoks, gjør oss bekymret.

Illustrasjonsbilde av tomme benker. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix
Fagessay
+ For abonnenter
Publisert
3. mai 2021

Gruppetilbud for ungdommer med autismespekter-forstyrrelse må skreddersys for å treffe.

Bilde fra TV-serien Atypical
Fagessay
+ For abonnenter
Publisert
3. mai 2021

Psykoterapi er en unikt kreativ og samskapende prosess – på samme tid både kunst og vitenskap.

Formes circulaires av Robert Delaunay
Fagessay
Publisert
12. april 2021

En god balanse mellom generelle og spesialiserte tjenester er helt nødvendig i klinisk virksomhet. Men vi mangler fortsatt kunnskap om hvordan få til en slik balanse, til beste for pasientene.

Fagessay
Publisert
6. april 2021

Det er utfordrende å gi god helsehjelp til lavprevalente pasientgrupper. Helse Bergen har undersøkt hvordan de kan bedre tilbudet sitt til pasienter med spiseforstyrrelser.

Fagessay
Publisert
6. april 2021

Det er 120 år siden den beryktede «løsgjengerloven» så dagens lys. På tide å kaste et tilbakeblikk på noe av det som har skjedd siden man begynte å sende såkalte løsgjengere på tvangsarbeid.

Opstad tvangsarbeiderhus
Fagessay
Publisert
1. mars 2021

Veiledere må vurdere om studenten er skikket til forsvarlig klinisk praksis, men rollen som portvoktere er noe veiledere ofte er lite forberedt på.

Fagessay
Publisert
4. januar 2021

Å innhente kunnskap fra pårørende i psykisk helsevern for voksne kan være nødvendig for at psykologen skal utøve anerkjent klinisk praksis og praksis i tråd med gjeldende lovverk.

Sider