Du er her

Nr. 2 2013 - Psykologer mener de kan for lite om sex

Psykologer i media
Publisert
5. februar 2013
Psykologer i media
Publisert
5. februar 2013
Psykologer i media
Publisert
5. februar 2013
Psykologer i media
Publisert
5. februar 2013
Psykologer i media
Publisert
5. februar 2013
Psykologer i media
Publisert
5. februar 2013
Psykologer i media
Publisert
5. februar 2013
Psykologer i media
Publisert
5. februar 2013
Bokanmeldelse
Publisert
5. februar 2013

Denne boken gir meg drivkraft til å arbeide med selvmedfølelse – både som personlig prosjekt og som klinisk selvutviklingsverktøy.

Bokanmeldelse
Publisert
5. februar 2013
Bokanmeldelse
Publisert
5. februar 2013
Debatt
Publisert
5. februar 2013

Offentlig oppnevnte psykologer har uforholdsmessig stor makt i barnevernssaker. Sakkyndigrapportenes dårlig funderte slutninger og diagnoser følger sakene gjennom rettsapparatet, med store konsekvenser for de som er berørt.

Debatt
Publisert
5. februar 2013

Jeg får en viktig utfordring i siste utgave av Tidsskriftet. En gruppe psykologer ber meg invitere til en dugnad der man ikke deler helsa inn i psykisk eller fysisk – men tenker helhetlig.

Debatt
Publisert
5. februar 2013

Oppfordringen fra helsepsykologene om en dugnad for helhetlig helse er et svært betimelig, høyst aktuelt og ikke minst spennende initiativ som fortjener å bli tatt seriøst.

Debatt
Publisert
5. februar 2013

Jeg er glad for at forebygging av psykiske lidelser og tidlig psykisk helsehjelp er kommet på dagsordenen i oppstarten av valgåret.

Debatt
Publisert
5. februar 2013

Det er ikke sikkert at Høyres forslag om fastpsykologer ivaretar det forebyggende perspektivet godt nok.

Debatt
Publisert
5. februar 2013

I stedet for å sukke over medisinens manglende interesse for psykologi, bør psykologene vise hva de kan tilby somatikken.

Debatt
Publisert
5. februar 2013

Jeg er, i likhet med Sigrun Tømmerås og Vivian Berg, opptatt av at ikke-stigmatiserende omtale av folk skal etterstrebes.

Debatt
Publisert
5. februar 2013

Til tross for manglende dokumentasjon vet vi en del om prinsippene LP bygger på.

Debatt
Publisert
5. februar 2013
Debatt
Publisert
5. februar 2013

Miljøpersonalet forteller om bedring alt før elektrokonvulsiv behandling gis. Det medisinske fagteamet forklarer derimot all bedring med at ECT-behandling er gitt.

Debatt
Publisert
5. februar 2013

Vi er ikke en klinisk profesjon i en snever forstand – vi er en menneskeprofesjon i bred forstand.

Debatt
Publisert
5. februar 2013

Nå benytter jeg en privatpraktiserende psykolog, men jeg har også gått til flere offentlig ansatte. Det er enorm forskjell i kvalitet på arbeidet.

Debatt
Publisert
5. februar 2013
Debatt
Publisert
5. februar 2013

Å beskytte brukerne mot faglig uenighet er ikke i tråd med norsk offisiell helsepolitikk.

Debatt
Publisert
5. februar 2013
Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2013

Arbeidsrelatert sjølvkjensle ser ut til å kunna overførast mellom par.

Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2013

Det er en klar økning i psykiske plager blant unge i Oslo, og de er mer plaget enn unge i resten av landet.

Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2013

Nettsider som Bokkilden og Trip Advisor tilbyr vurderingar skrivne av framande. No er det forska på korleis desse påverkar vala våre.

Doktorgrad
Publisert
5. februar 2013
Doktorgrad
Publisert
5. februar 2013
Leserne spør
Publisert
5. februar 2013
Leserne spør
Publisert
5. februar 2013
Originalartikkel
Publisert
5. februar 2013

Den foreliggende studien er et første skritt i retning av å få kunnskap om hvordan norske psykologer praktiserer sexologiske problemstillinger i terapi. Flertallet av psykologer opplever at de ikke kan nok om seksualitet og seksuelle problemer til å jobbe med det i terapi.

Fagbulletin
Publisert
5. februar 2013

En evaluering av et lavterskeltilbud for voksne elever med flyktningbakgrunn viser at lett tilgang til støttesamtaler, rådgivning og veiledning kan avhjelpe vansker knyttet til aktuell livssituasjon. Slike problemer ble hyppigere rapportert enn vansker knyttet til traumatiserende opplevelser.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. februar 2013

Forskning på oppmerksomt nærvær tyder på at det kan ha god effekt i behandling av rusmisbruk. Feltet er imidlertid ungt, og studiene oppfylte sjelden strenge metodiske krav.

Fagbulletin
Publisert
5. februar 2013

Det er mulig å endre hjernens plastisitet ved hjelp av enkle virkemidler. Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS),som på norsk kan oversettes til «transkranial likestrømstimulering», er en ikke-invasiv nevromodulerende metode.

Sexologi i terapirommet
Publisert
5. februar 2013

Meir enn halvparten av norske psykologar meiner sjølve dei kan for lite om seksualitet til å ta det opp med klientar i terapi. Mot slutten av dette intervjuet forsto eg kvifor.

Intervju
Publisert
5. februar 2013

Kva veit du om seksualitet? Ta vår uformelle SexQuiz, som er utvikla i samarbeid med Esben Esther Pirelli Benestad og Elsa Almås.

Psykologer i media
Publisert
5. februar 2013
Psykolog i Montevideo
Publisert
5. februar 2013

Any Bares fikk i oppdrag å lede hjelpetiltak for hjemløse mødre i Montevideo. Men kommunens tilbud til kvinnene var så elendig at psykologen sendte e-post til landets sosialminister. Det skapte vei i vellinga.

Fra Arkivet
Publisert
5. februar 2013
Skrivetips
Publisert
5. februar 2013

Sideordning med en konjunksjon i midten er den vanligste sideordningen i norsk.

Kommentar
Publisert
5. februar 2013

Heldigvis finnes det skogsarbeidere som tar ansvar for den psykiske helsen til barna våre.

Fagessay
Publisert
5. februar 2013

Det vi opplever, forsvinner bak oss. Nåtiden erstattes av en ny nåtid vi ikke har vært i før. Foran oss ligger det ukjente. Tiden er et mysterium. Men kanskje går det an å si noe om den gjennom tegnspråk, gjennom et dikt av poeten og psykologen Tomas Tranströmer, og ved å huske en elsket bestefar som fikk Alzheimer.

Leder
Publisert
5. februar 2013
Kronikk
Publisert
5. februar 2013
Debatt
Publisert
5. februar 2013
Kommentar
Publisert
5. februar 2013
Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2013
Bipolare lidelser
Publisert
5. februar 2013

Tidlig hjelp gir bedre prognose. Dag Skjelstad intervjuet unge pasienter med bipolar lidelse og deres foreldre for å se om det hadde gått an å oppdage sykdommen tidligere.

Doktorgrad
Publisert
5. februar 2013
Kommentar
Publisert
5. februar 2013
Nyheter
Publisert
5. februar 2013
Publisert
5. februar 2013
Leserne spør
Publisert
5. februar 2013