Du er her

Nr. 12 2015 - Pasientkurs om bipolar lidelse

Forskningsnotiser
Publisert
4. desember 2015

Personer med bipolar diagnose og hyppige stemningssykluser bør holde seg unna antidepressiver, skal man basere seg på funnene fra en ny studie.

Forskningsnotiser
Publisert
4. desember 2015
Leder
Publisert
4. desember 2015
Publisert
4. desember 2015

Radikalisert ungdom har vært utsatt for et identitetsovergrep, mener Cathrine Moestue.

Nyheter
Publisert
4. desember 2015

Stadig flere psykologer er synlige i media, enten som ekspertkilder eller rådgivere i tv-produksjoner. Det siste året har faglig uenighet om psykologens offentlige rolle blitt heftig debattert.

Nyheter
Publisert
4. desember 2015

Psykologer skal skape folkehelse i kommunene, ikke bare kurerer individer, mener Tor Levin Hofgaard.

Kommentar
Publisert
4. desember 2015

Hvis ikke psykologen utreder, diagnostiserer og behandler, er det ingen grunn til at psykologtittelen skal være beskyttet.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
4. desember 2015

Moderne behandling av bipolar lidelse handler like mye om psykologi som om kjemi. I Vestre Viken har vi holdt pasientkurs om bipolar lidelse siden 2007. Psykoedukasjon i gruppe verdsettes høyt av deltagerne, har god effekt på lidelsens forløp, og anbefales i den nye nasjonale retningslinjen.

Forskningsnotiser
Publisert
4. desember 2015
Psykoterapiforskning:
Publisert
4. desember 2015

Ny forskning på tidsavgrenset psykodynamisk terapi gir svar på hvorfor, hvordan og for hvem overføringsarbeid virker på lang sikt.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
4. desember 2015

Klinikere trenger tydeligere modeller for mentale problemer for å kunne utvikle sin kliniske ekspertise.

Fagessay
Publisert
4. desember 2015

Psykoterapi har lenge hatt ordene i sentrum. Kan implisitt, kroppsbasert kommunikasjon gi en bedre tilgang til pasientens selvhelbredende ressurser?

Fri assosiasjon
Publisert
4. desember 2015

Vi mennesker er problemløsere. Det kan være et problem.

Fra Arkivet
Publisert
4. desember 2015
Debatt
Publisert
4. desember 2015

Bruk av tvang i psykisk helsetjenester har holdt seg stabil tross nasjonale handlingsplaner. Derfor må vi ha en åpen debatt om bruk av tvang, der også de som blir utsatt, får uttale seg.

Debatt
Publisert
4. desember 2015

Jeg deltok på den europeiske konferansen for kognitiv atferdsterapi i Jerusalem, til tross for forhåndsoppfordringer til boikott. I ettertid lurer jeg på om jeg skulle blitt hjemme.

Debatt
Publisert
4. desember 2015

«Social class is the elephant in the room.» Dette utsagnet kom i et av de mange innleggene som hadde sosial klasse som tema på årets APA Convention i Toronto. I Norge får ikke sosial klasse være det engang.

Debatt
Publisert
4. desember 2015

Fellesfaktorene er ikke «alternativet», men et naturlig utgangspunkt for en åpnere diskusjon mellom de psykoterapeutiske hovedtradisjonene

Debatt
Publisert
4. desember 2015

Barnevernsbarns behov for hjelp strekker seg på tvers av etater.

Debatt
Publisert
4. desember 2015

Hva er psykologenes rolle i dagens psykiatri og hvor er deres stemme i denne viktige debatten?

Debatt
Publisert
4. desember 2015
Debatt
Publisert
4. desember 2015
Kronikk
Publisert
4. desember 2015

Kjære politikere og psykologkollegaer. Ta godt imot barna! Ta ekstra godt vare på barn og ungdom som har forlatt sine hjem, fareutsatte og uten ansvarlige omsorgspersoner.

Ferskvare
Publisert
4. desember 2015
Bokessay
Publisert
4. desember 2015

Med boken Den Femte Revolusjon oppsøker Lone Frank hele knipper av sentrale menneskelige spørsmål, og besvarer dem alle i lys av moderne nevrovitenskap. Men mye tyder på at boken ble gitt ut for tidlig og kommer ut for sent på norsk.

Klassikeren
Publisert
4. desember 2015

Emosjonsfokusert terapi har vitalisert meg som terapeut. Det føles godt!

Bokanmeldelse
Publisert
4. desember 2015

Forfatteren skaper interessante sammenhenger mellom faglige perspektiver, og byr på kloke refleksjoner.

Bokanmeldelse
Publisert
4. desember 2015

Forfatternes beskrivelse av hvordan trygge relasjoner med barn kan utvikles, gjør dette til en viktig bok for både foreldre og fagfolk.

Anbefalt
Publisert
4. desember 2015
Intervju
Publisert
4. desember 2015

24. juli ble Pål Grøndahl spurt om å gjøre en prejudisiell observasjon av Anders Behring Breivik, ifølge ny bok. Hvorfor ble det ikke slik?

Bokessay
Publisert
4. desember 2015

Med boken Den Femte Revolusjon oppsøker Lone Frank hele knipper av sentrale menneskelige spørsmål, og besvarer dem alle i lys av moderne nevrovitenskap. Men mye tyder på at boken ble gitt ut for tidlig og kommer ut for sent på norsk.