Du er her

Nr. 6 2009 - Psykotisk og voldelig?

Psykologer i media
Publisert
5. juni 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2009
Psykologer i media
Publisert
5. juni 2009
Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2009

Mødre som opplever ikke å ha kontroll over barna, kan henfalle til usunne matstrategier.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2009

Synkronisert samhandling i form av synging, marsjering eller religiøse ritual gjer at deltakarane samarbeider lettare med andre.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2009

Bruk av rusmiddelet metamfetamin korrelerer med nedsette sosiale evner.

Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. juni 2009
Doktorgrad
Publisert
5. juni 2009

En gruppe ungdommer med tannbehand-lingsangst ble behandlet med kognitiv atferdsterapi. Resultatene var gode.

Doktorgrad
Publisert
5. juni 2009

Studien tyder på at mange spilleavhengige trenger mer omfattende og bedre tilpasset behandling enn det som har vært vanlig i Norge.

Debatt
Publisert
5. juni 2009

Mitt prosjekt er å vise psykologiens væren-i-verden, mens Torgeir M. Hillestad vil skrive psykologien ut av verden. Det må vel kunne kalles en avsporing?

Debatt
Publisert
5. juni 2009

Etter jevnlig å ha skrevet kronikker i Tidsskriftet de siste årene sitter jeg igjen med en merkelig tom følelse.

Debatt
Publisert
5. juni 2009

Grunnmuren i psykologutdannelsen må ikke være av luftslottmateriale.

Debatt
Publisert
5. juni 2009
Vel å merke
Publisert
5. juni 2009
Vel å merke
Publisert
5. juni 2009
Redaksjonelt
Publisert
5. juni 2009
Fagartikkel
Publisert
5. juni 2009

Vi blir ikke oss selv av oss selv. Barries liv og verker er et ytterliggående eksempel på vanskene med å vokse opp. Det gir oss anledning til å se på samspillet mellom kropp og sinn, og mellom kulturelle og familiære vilkår for dannelsen av et psykologisk selv.

Originalartikkel
Publisert
5. juni 2009

Den norske versjonen av Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI) har vært tilgjengelig for norske psykologer siden 2007. Denne studien undersøkte hvor godt samsvar det er mellom WASI og WAIS-III i et blandet klinisk utvalg. De to testene gir tilnærmet identisk Total IQ, men WASI gir lavere Verbal IQ og høyere Utførings IQ enn WAIS-III.

Fra praksis
Publisert
5. juni 2009

I kjølvannet av «Trikkedrapet» gjennomgikk akuttpsykiatrien ved Ullevål sykehus en omfattende og hittil vellykket omorganisering. En sentral betingelse for organisasjonens videre suksess er å bygge opp under organisasjonens mentaliseringsevne.

Fra praksis
Publisert
5. juni 2009

Ungdom som viser symptomer på mulig psykoseutvikling, trenger hjelp så tidlig som mulig. I Asker og Bærum er det gitt et slikt tilbud siden 2002. Her presenteres noen av de utfordringene vi har møtt siden oppstarten av TIPS Asker og Bærum.

Poesi og terapi
Publisert
5. juni 2009

Helge Torvund og kona står att medan dottera på fire år stormar nedover sandskråninga og ut på strandflata for å juble mot hav og himmel. Framfor sjølve storhavet på Jæren slår ho ut med armane og ropar av glede.

Intervju
Publisert
5. juni 2009

Vi har spurt Joar Vittersø,professor i samfunnspsykologi ved Universitetet i Tromsø om litteratur og lesevaner.

Psykologer i media
Publisert
5. juni 2009
Prislønte femtitalsfilmar som stadig fengar
Publisert
5. juni 2009

Albert Lamorisse sin klassiske barnefilm Den røde ballongen held seg betre enn det meste. Femti år etter den kom ut inspirerte den Taiwans største regissør til å laga ein ny film om ein gut og ballongen hans

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2009
Arv og miljø
Publisert
5. juni 2009

Ny kunnskap om genetikk tilsier at vi må endre vårt syn på årsaker til psykologiske vansker. Det er ikke støtte i forskningen for å si at det finnes gener for psykiske lidelser.

Doktorgrad
Publisert
5. juni 2009
Europeisk konferanse om coaching og psykologi
Publisert
5. juni 2009

Som deltaker på den første europeiske Coaching Psychology Conference i London ble jeg slått av pionerånden og begeistringen som gjennomsyret både forelesninger og debatt. Men det kritiske perspektivet var nærmest fraværende.

Kronikk
Publisert
5. juni 2009
Debatt
Publisert
5. juni 2009
Kommentar
Publisert
5. juni 2009

Tenk deg at du har to rådgivere. Den ene sier at det vil bli katastrofe og undergang om du ikke velger alternativ nummer én. Den andre sier at å velge alternativ nummer én vil føre til tilintetgjørelse. Gjør et valg.

Kommentar
Publisert
5. juni 2009
Kommentar
Publisert
5. juni 2009
Den europeiske psykologikongressen ECP 2009
Publisert
5. juni 2009

Den 7. juli åpner den europeiske psykologikongressen i Oslo. Hele 1500 presentasjoner går av stabelen i løpet av tre hektiske midtsommerdager. Ifølge arrangørene blir det garantert verdt turen for alle som kommer.

Kvaliteten i terapitilbud
Publisert
5. juni 2009

Markedet for psykoterapi har eksplodert de siste tiårene. Stadig flere profesjoner tilbyr hjelp til mennesker som strever. Mange av dem strømmet til Litteraturhuset i Oslo da det ble arrangert debatt om kvaliteten på ulike terapitilbud.

Vel å merke
Publisert
5. juni 2009