Du er her

Nr. 4 2012 - Psykologi i retten

Psykologer i media
Publisert
4. april 2012
Psykologer i media
Publisert
4. april 2012
Psykologer i media
Publisert
4. april 2012
Psykologer i media
Publisert
4. april 2012
Psykologer i media
Publisert
4. april 2012
Psykologer i media
Publisert
4. april 2012
Psykologer i media
Publisert
4. april 2012
Psykologer i media
Publisert
4. april 2012
Bokanmeldelse
Publisert
4. april 2012
Bokanmeldelse
Publisert
4. april 2012
Bokanmeldelse
Publisert
4. april 2012
Debatt
Publisert
4. april 2012

Innlegget fra Anne-Kari Torgalsbøen i marsutgaven av Tidsskriftet inneholder faktafeil om prosessen med å velge nye sakkyndige i straffesaken mot Anders Behring Breivik.

Debatt
Publisert
4. april 2012

Anne-Kari Torgalsbøens kraftige kritikk mot norsk rettsvesen kan gi folk en feil oppfatning av norsk rettspsykiatrisk virkelighet.

Debatt
Publisert
4. april 2012

Psykologer bør argumentere vitenskapelig for at vår kompetanse kan høyne kvaliteten på de rettspsykiatriske vurderingene.

Debatt
Publisert
4. april 2012

En god del dommere har en overtro på hva sakkyndige kan trekke av slutninger for fremtiden og utlede av konsekvenser fra fortiden.

Debatt
Publisert
4. april 2012

Roar Fosses mangel på saklighet gjør det vanskelig å feste lit til hans tolkninger.

Debatt
Publisert
4. april 2012

Psykologforeningen er langt fra defensiv i arbeidet for å redusere bruk av tvang i psykisk helsevern.

Debatt
Publisert
4. april 2012

Politisk-ideologiske faktorer er ingen hovedårsak til terrorhandlingene. Vanlige borgere i dagens Norge begår ikke massedrap.

Debatt
Publisert
4. april 2012

Det er feil å sette likhetstegn mellom offertenkning og kjønnsspesifikk rusbehandling.

Debatt
Publisert
4. april 2012

Psykologforeningens kurs koster stort sett det dobbelte av hva andre arrangører krever i betaling for tilsvarende kurs.

Debatt
Publisert
4. april 2012

Innlegget «Upresis gjengivelse av psykodynamisk terapi» i mars er et innspill til vår artikkel om psykologisk behandling av depresjon. Det gir oss en mulighet til å presisere hvor vi står, men også til å utdype eventuelle uklarheter i vår fremstilling.

Debatt
Publisert
4. april 2012

Faglig forsvarlig og likeverdig behandling av migranter krever tid og ressurser. Den nye fordelingsnøkkelen ved Oslo universitetssykehus betyr to steg tilbake i behandlingstilbudet.

Debatt
Publisert
4. april 2012

Å arbeide med mødre med barseldepresjon er utfordrende, fordi det også handler om et lite barn som er fullstendig avhengig av sine nære omsorgspersoner for fysisk og følelsesmessig overlevelse. Vi må spørre den det gjelder: Hvordan har du det, og hvordan kan vi hjelpe på best mulig måte?

Debatt
Publisert
4. april 2012

De siste årenes utvikling i retning av byråkratisering og målingsiver i helsevesenet er ikke bare årsaken til at psykologer er i skvis, men er også symptomer på en mye større samfunnslidelse. En lidelse som ikke bare rammer helsevesenet.

Debatt
Publisert
4. april 2012
Doktorgrad
Publisert
4. april 2012
Doktorgrad
Publisert
4. april 2012
Forskningsnotiser
Publisert
4. april 2012

Polynesiske kvinner frå Samoa og europeiskætta kvinner frå New Zealand er samde om ein ting: Skjeggete menn er ikkje spesielt attraktive.

Forskningsnotiser
Publisert
4. april 2012

Vil du ha meir ut av opplevinga di av abstrakt kunst? Varm opp med ein skummel film.

Forskningsnotiser
Publisert
4. april 2012

Det er bare eit par år sidan forskarar fortalde oss at hjernen er i endring gjennom heile livet. No kjem liknande funn om ein annan storleik ein har trudd er statisk: personlegdomen.

Vel å merke
Publisert
4. april 2012
Vel å merke
Publisert
4. april 2012
Leserne spør
Publisert
4. april 2012
Leserne spør
Publisert
4. april 2012
Originalartikkel
Publisert
4. april 2012

Det hender at psykologer og psykiatere som sakkyndige i norsk rett, og i sin praksis for øvrig, må vurdere den historiske sannhet av selvbiografiske minner. Deler av begge faggrupper har imidlertid ideer om hukommelse, og påliteligheten av selvbiografisk hukommelse, som ikke stemmer med veletablert forskning. Dette øker risikoen for gale vurderinger.

Originalartikkel
Publisert
4. april 2012

Hesten gir pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser verdifull erfaring i å kjenne på – og håndtere – egne følelser. Dette er inntrykket til terapeuter som tilbyr hestebasert behandling.

Originalartikkel
Publisert
4. april 2012

Denne oppfølgingsstudien viser at unge personer med schizofreni hadde en svekkelse, eller mangel på modning, av kognitive funksjoner etter 13 år sett i forhold til ungdommer med ADHD og friske ungdommer.

Fra praksis
Publisert
4. april 2012

Skammen har en sentral betydning i våre relasjoner. Det vi gjør med skamfølelsen, vil alltid bevege oss bort fra, eller nærmere, andre mennesker og oss selv.

Tema: Produksjonspress og byråkratisering i helsetjenesten
Publisert
4. april 2012

– Kvaliteten og fleksibiliteten i psykisk helsevern er under press. Det skulle ikke være noen grunn til å være anonym når en roper varsko. Dette er ikke sutring, og det er ingen grunn til å skamme seg.

Den Store Psykologprisen
Publisert
4. april 2012

Han ble overrasket, stolt og glad. Men egentlig er Arne Holte litt sur på psykologer.

Kommentar
Publisert
4. april 2012
Psykologer i media
Publisert
4. april 2012
Skrivetips
Publisert
4. april 2012

Der det finnes en kortere og en lengre variant av det samme språklige uttrykket, er det til å undres over at det lengre ofte foretrekkes.

Fra Arkivet
Publisert
4. april 2012
Leder
Publisert
4. april 2012
Bokessay
Publisert
4. april 2012

Sigmund Freud hadde som mål å skape en universell vitenskap. Kanskjevardet derfor han tonet ned innflytelsen fra sin jødiske bakgrunn. Denne boken øker forståelsen av psykoanalysens innflytelseskilder.

Kronikk
Publisert
4. april 2012
Kommentar
Publisert
4. april 2012
Debatt
Publisert
4. april 2012
Byråkratisering i helsevesenet
Publisert
4. april 2012

Jeg ønsker ikke å være en del av en politisk kultur med overdreven tro på styring via (elektroniske) prosedyrer og registreringer.

Psykologi og samfunn
Publisert
4. april 2012

Det er godt dokumentert at barn ikke øker lykkefølelsen blant yngre voksne. Selv om barn gir mange gleder, så har ansvaret en rekke kostnader – for ekteskapet, karriere og fritid. Men hva med eldre år? Er barn en investering i fremtidig livskvalitet?

Doktorgrad
Publisert
4. april 2012
Forsknings­intervju
Publisert
4. april 2012

Lærere og foreldre er svært sjelden enige om at et barn har symptomer på opposisjonell atferdsforstyrrelse. Det gir etiske utfordringer.

Forskningsnotiser
Publisert
4. april 2012
Helsedirektoratets innstilling om offentlig spesialistgodkjenning
Publisert
4. april 2012

Helsedirektoratet foreslår i første omgang bare offentlig godkjenning av de to største psykologspesialitetene. Psykologforeningen hevder at innstillingen undergraver myndighetenes helsepolitiske mål.

Nyheter
Publisert
4. april 2012

Utover våren vil det skje store ting på www.psykologtidsskriftet.no. Tusenvis av artiklar blir gjort tilgjengelege for alle lesarar.

Vel å merke
Publisert
4. april 2012
Leserne spør
Publisert
4. april 2012
Kommentar
Publisert
4. april 2012