Kurs

Oslo
Kursstart
27. september
Oslo
Fra selvmordsrisikovurdering til behandling av kronisk suicidalitet
Kursstart
11. november
Oslo, Thon Hotel Opera
Kursstart
21. november