Kurs

Oslo
Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi
Kursstart
22. januar
Norsk Karakteranalytisk Institutt
Kursstart
Oppstart Oslo august 2020 og Kristiansand januar 2021