Kurs

på Golsfjellet, i regi Forum for psykologer i kommune og fylkeskommune
Kursstart
12. til 14. juni
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Kursstart
6.-8. mai 2024 i Oslo