Du er her

Nr. 3 2021 - Skikket eller uskikket?

Håkon Skard
Publisert
1. mars 2021

For ikke lenge siden kom kommunepsykologen. President Håkon Skard i Psykologforeningen vil nå ha flere psykologer inn i barnevernet.

Test- og kartleggingsverktøy
Publisert
1. mars 2021

Helseteknologiselskapet CheckWare har rettigheter til 1200 tester, men vil ikke ha ansvar for faglig kvalitetssikring av dem. Lovisenberg sykehus har tatt jobben selv.

Fagessay
Publisert
1. mars 2021

Veiledere må vurdere om studenten er skikket til forsvarlig klinisk praksis, men rollen som portvoktere er noe veiledere ofte er lite forberedt på.

Evidensbasert praksis
Publisert
1. mars 2021

Helsemyndighetene anbefaler strukturert kartlegging av depresjon. PHQ-9 er et alternativ som er enkelt å ta i bruk.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. mars 2021

Litteraturen om terapeututvikling kaster lys over hva miljøterapeuter trenger for å kjenne seg tryggere i en krevende arbeidshverdag i barnevernet.

Etikkpanelet
Publisert
1. mars 2021
Fri assosiasjon
Publisert
1. mars 2021

Kva kan verte konsekvensen dersom ein let diagnostiske kategoriar skugge over eksistensielle spørsmål?

Kronikk
Publisert
1. mars 2021

Jeg vil berømme president Håkon Skard for å sette diskriminering på dagsorden. Men noen av løsningsforslagene kan skape flere problemer enn de løser.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
1. mars 2021

Forsterkning er vellykket integrert med dynamisk og humanistisk teori, i motsetning til det Torgeir M. Hillestad synes å tro.

FORBILDE: Psykologien trenger forskere som forfekter flerfaktorteorier, mener Jørn Hokland. Leigh McCullough (bildet) var en slik kvinne, som med sin teori om affektfobi integrerte flere teoretiske perspektiver. Foto: Unni Tobiassen, Modum Bad.
Debatt
Publisert
1. mars 2021

Akiah Ottesen romantiserer en behandlingshverdag uten dokumentasjonskrav, diagnoser, behandlingsplan og behov for evaluering.

Debatt
Publisert
1. mars 2021

Som storkunde i Danske Bank risikerer Akademikerne at deres medlemmer ufrivillig investerer på tvers av vedtatt policy og verdigrunnlag. Hva skjedde, og hvem har ansvaret?

Klima
Publisert
1. mars 2021

Ved inngåelse av nye avtaler om økonomiske medlemsfordeler er samfunnsansvar ett av vurderingskriteriene.

Klima
Publisert
1. mars 2021

Det finnes mange måter å måle banker på. Etisk Bankguide er én og har sine metoder. 

Tester
Publisert
1. mars 2021

Det bør stilles strengere kvalitetskrav til tester som brukes for barn og unge i Norge.

Bokessay
Publisert
1. mars 2021

Line Joranger forsvarer den mangetydige subjektiviteten i sin siste bok, og viser hvordan psykologien kan kjempe mot reduksjonismen i faget.

Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2021

Denne boken får fram betydningen av migrasjonserfaringer for pasientenes psykiske verden.

Klassikeren
Publisert
1. mars 2021

Irvin D. Yalom: Eksistensiell psykoterapi (2011)

Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2021

Forfatteren viser til spennende grunnforskning om hvordan musikken aktiverer hjernen, men henger seg for mye opp i hvordan vi kan bruke dette til å tenke mer positivt.