Du er her

Nr. 12 2014 - Kenguruomsorg

Debatt
Publisert
5. desember 2014

Nå blir det pinlig å låne Psykologtidsskriftet ut til kolleger.

Debatt
Publisert
5. desember 2014

Det er fortsatt opp til den enkelte institusjon hvorvidt de vil drive gruppeterapi eller ikke. Hvorfor er det sånn?

Debatt
Publisert
5. desember 2014

Vi som individuelle klinikere trenger hjelp av klinisk forskning, faglig ledelse og gode behandlingsmanualer.

Debatt
Publisert
5. desember 2014

Er helsepersonell i stand til å yte forsvarlig behandling til innsatte pasienter hvis de tviler på dommen?

Debatt
Publisert
5. desember 2014

Psykologforeningen må fortelle hvilken rolle psykologer bør ha innenfor et kunnskaps- og forskningsbasert helsevesen.

Debatt
Publisert
5. desember 2014

Også presidenten i Norsk psykologforening har lov til å være utålmodig. Men når Tor Levin Hofgaard omtaler regjeringens statsbudsjett med så lite optimisme som i forrige utgave, føler jeg et behov for å nyansere bildet.

Debattert
Publisert
5. desember 2014
Leder
Publisert
5. desember 2014
Publisert
5. desember 2014

Skolepsykolog Werner Nebelung stemte Høyre ved forrige stortingsvalg etter 30 år som trofast SV-tilhenger. Årsak: En vedvarende skolepolitikk han mener er helt ødeleggende for 1/3 av elevene.

Fra arkivet: 2004
Publisert
5. desember 2014
Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. desember 2014

Ved kenguruomsorg gis premature barn tett hudkontakt. Metoden er gunstig for barna, men hvordan oppleves den av foreldrene?

Nyheter
Publisert
5. desember 2014

Fagråd for psykisk helsevern i Helse Sør-Øst vil begrense overmedisinering og tilby medisinfri behandling. Rådets anbefalinger splitter brukerorganisasjoner.

Fagessay
Publisert
5. desember 2014

Kanskje bør kunsten å lage gode fellesskap få en renessanse?

Fri assosiasjon
Publisert
5. desember 2014

Noen diagnoser er mer «trendy» enn andre. Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse er ikke en av dem.

Forskningsnotiser
Publisert
5. desember 2014
Fra praksis
Publisert
5. desember 2014

Metakognitiv terapi (MKT) er en behandlingsform som har fått økende interesse i de siste årene. Målet med denne artikkelen er å vise hvordan MKT kan anvendes for barn og unge som plages med angstsymptomer.

Fagessay
Publisert
5. desember 2014

Mange unge voksne skilsmissebarn forteller: Det var et vi som ble knust. Familien min døde da foreldrene mine gikk fra hverandre.

Debatt
Publisert
5. desember 2014
Derfor
Publisert
5. desember 2014
Leserombudet
Publisert
5. desember 2014

Det er ikke fraværet av brukerstemmer i Psykologtidsskriftets temautgave om diagnoser som bør plage oss mest.

Kronikk
Publisert
5. desember 2014

Ethvert nyfødt barn bærer i seg uante muligheter, og blir seg selv i møtet med sine nærmeste omsorgspersoner. Det er omstendighetene og forståelsen av hva og hvem barnet er, som vi kan gjøre noe med.

Arbeidsliv:
Publisert
5. desember 2014

Antall uføre i gruppen alvorlig psykisk syke ser ut til å øke. Dette til tross for at det både på arbeidsplassen og blant de folkevalgte er større bevissthet rundt psykisk sykdom

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. desember 2014

Sammenlikning av resultatene på to undersøkelsestidspunkt viste en tendens til lavere skår på WAIS-IV sammenliknet med nye normer fra WAIS-III. For?å vurdere hvorvidt dette skyldes forhold ved de skandinaviske normene, ble resultatet reskåret med amerikanske normer. De to normsettene gav tilnærmet identiske resultater.

Forskningsnotiser
Publisert
5. desember 2014
Oppsummert
Publisert
5. desember 2014

Hvordan kan psykologisk forskning forklare miljøvalg? Et nylig avsluttet forskningsprosjekt undersøkte hva som motiverer nordmenn når de kjøper bil.

Fagessay
Publisert
5. desember 2014

Det er flere likhetstrekk enn man skulle tro mellom Hamsuns modernistiske roman, Sult, og tv-serien The Walking Dead, produsert 120 år senere.

Bok
Publisert
5. desember 2014

Forfatteren Andrew Solomon beskriver sin egen og andres depresjoner på en inngående og følsom måte, men boken er omfattende og ujevn.

Anbefalt
Publisert
5. desember 2014
Bok
Publisert
5. desember 2014

Hva skaper vekst og hva skaper stagnasjon hos terapeuter? Et stort forskningsarbeid om terapeuters utvikling gir mye kunnskap.

Ferskvare
Publisert
5. desember 2014